SAVN: – Jeg savner så inderlig at FrP kommer på banen for å diskutere hvordan vi skal få til en god integrering. For byrådet i Oslo er det viktig å få flykningene raskest mulig ut i skole og i jobb, bli integrert i nærmiljøet og komme i kontakt med frivilligheten. Forslagene fra Listhaug gjør dette vanskelig. Det et godt at kirken og svært mange andre ser dette, sier Ap-byråd Geir Lippestad. Foto: Krister Sørbø , VG

Ap-Lippestad fillerister Listhaug fra kirkebenken

Ap-Lippestad: Jeg mener Listhaug fullstendig har misforstått rollen sin som

statsråd

Ap-byråd Geir Lippestad sitter midt i Oslo domkirke og tar et kraftfullt oppgjør med Sylvi Listhaug. Om hennes
angrep på Kirken.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det statsråd Sylvi Listhaug gjør, er å sette meningsmunnkurv på Kirken og å skremme andre fra å mene noe om innvandrings- og flyktningpolitikken. Det er uhørt, sier Lippestad, som byråd for næring- og eierskap i byrådet i Oslo også har ansvaret for mangfold og toleranse.

– Har misforstått rollen sin

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sa til VG torsdag at Kirken har blitt en aktør for venstresiden.

Årsaken var at biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, gikk ut og ropte et varsku mot Listhaugs innstrammingspolitikk, i forbindelse med at Kirken har levert sin høringsuttalelse om regjeringens forslag til endringer – som ble lagt frem i romjulen.

– Jeg mener Listhaug fullstendig har misforstått rollen sin som statsråd, når hun angriper Kirken for å blande seg inn i ting hun mener de ikke har noe med. Poenget er at Kirken er en meget viktig stemme for de svakeste. Det er de som daglig jobber med rusmisbrukere, fattig, hjemløse og ressurssvake, sier han.

Bakgrunn: Listhaug får refs av egen biskop

– Oppsiktsvekkende

Lippestad sier det bare er tull at Kirken har blitt radikalisert og er en politisk aktør for venstresiden, slik Listhaug sier.

Kirken var også kritisk i en rekke saker som den forrige – rødgrønne – regjeringen fremmet. Slik må det være. Kirken er en av de viktigste stemmene i det norske samfunnet for enkeltmennesket og de svakeste gruppene. Da er det oppsiktsvekkende både at Listhaug angriper deres meninger og setter karakteristikker på Kirken.

– Jeg tror Listhaug ikke skjønner at det i dag er hun som er makten og at det hun nå gjør overfor Kirken rett og slett er et maktmisbruk. Hun angriper de som kjemper for de svakeste. Og hun angriper noen hun har bedt å bli med på en høring, før høringsfristen er ute.

Dagen-redaktør støtter Listhaug: Kirken går alt for langt

– Da bør jeg sparkes

– For å si det slik: Jeg ber Kirken sparke meg i leggen hvis jeg som den i byrådet med ansvar for innvandringspolitikken, ikke tar hensyn til de aller svakeste som sitter nederst ved bordet. Nei, jeg vil si det enda sterkere; da bør jeg sparkes. De som er de svakeste i denne saken, er de som har kommet til Norge og er livredde. Vi trenger at noen taler deres sak og det er bra at Kirken gjør det.

Vi møter Lippestad i Oslo domkirke. Lørdag ettermiddag. Det er en ro her inne, som få andre rom i landet gir.

Lippestad sier Frp er i ferd med å foreta en endring i norsk politikk, hvor man søker konsensus og bred politisk samling i vanskelige saker som utfordrer Norge.

Høyaktuelt: Storoffensiv mot Aleppo

– Søker konflikt

– En trenger alle gode og kloke hoder og solid politisk håndverk for å komme frem til samlende løsninger i asyl- og flyktningpolitikken. Dessverre synes Frps rolle å være å søke konflikt, ikke brede forlik.

– Hva tror du er Listhaugs motiver?

– Det ser ut som hun tenker mer som kommunikasjonsrådgiver enn statsråd. I stedet for å lytte til kritikken, karakteriserer hun dem som sosialister. Det ser ut som om Frp mer er ute etter å mele sin egen kake, enn å ta med landet og det øvrige politiske Norge med i en dialog for å finne brede løsninger i en stor sak som utfordrer oss. I stedet ser det ut som om Frp konkurrerer om å være mest mulig populistisk, sier han og viser til at et enstemmig årsmøte i Oslo Frp lørdag vedtok en rekke kontroversielle forslag om innstramminger (ekstern lenke) i asyl- og flyktningpolitikken – som han selv gikk kraftig ut og kritiserte.

– Ingen krise

– For øvrig synes jeg det er ganske utrolig at Oslo kommune ikke er bedt om å levere høringssvar. Det er tross alt Oslo som vil få flest flyktninger i årene som kommer, sier han, men legger til:

KRISTEN: Geir Lippestad (Ap) er byråd for næring og eierskap med ansvar for integrering og mangfold i Oslo. Han er kristen og sier han går i kirken innimellom, mest knyttet til høytidene. Foto: Krister Sørbø , VG

– Jeg synes all skrikingen om krise, bør settes inn i sitt rette perspektiv. I 2015 bosatte vi 811 flyktninger. I år skal vi bosette 1000 og i 2017 1250. Det gir utfordringer, men det er ingen krise for en by med 650 000 innbyggere.

Statsråd Sylvi Listhaug vil ikke kommentere saken og fremholder at hun ikke ønsker å bruke tid på dette nå.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder