KRITIKK: Jens Grøgaard er tidligere leder av barneavdelingen på Ullevål universitetssykehus. Nå kritiseres han av etisk råd for alderstestene. Foto: Lynau Jan Petter VG

Har alderstestet 4000 asylsøkere: Lege får kritikk for alderstester

Rådet for legeetikk gir lege Jens Grøgaard kritikk for alderstestene han utfører på enslige mindreårige asylsøkere. Oppdragsgiver er UDI.

Dette skriver rådet i sitt vedtak: Rådet for legeetikk finner at innklaget lege ved å gjennomføre alderstesting av mindreårige, enslige asylsøkere basert på usikre metoder som han selv uttaler at «ikke er så gode som ønsket», og uten mulighet for å sikre et gyldig samtykke, har opptrådt i strid med Etisk regler for leger.

Rådet mener legen har brutt flere etiske regler for leger.

Forstår ikke kritikken

Det var Nordland Legeforening som i oktober klagde Grøgaard inn for Legeforeningens etikkråd. Vanlig prosedyre er at den innklagede får gi et tilsvar.

7. november svarte Grøgaard: Han mener det er ufattelig at noen kan antyde at han har gjort aldersvurderinger som ikke er basert på de «best foreliggende metoder.»

Rådet behandlet saken onsdag. I dag fikk partene avgjørelsen.

BILDEATLAS: Når asylsøkere alderstestes tas det røntgenbildet av det venstre håndleddet. Det sammenlignes med bilder i dette atlaset fra 50- tallet. Røntgenbildene er tatt av hvite, amerikanske middelklassebarn i Ohio på 1930-tallet. Foto: privat

Jens Grøgaards firma Barnesak AS fikk i 2013 kontrakt med UDI om alderstesting av asylsøkere. De siste tre årene har han fastsatt alder på mer enn 4000 unge mennesker på oppdrag fra UDI. Håndledd og tenner er røntgenfotografert av henholdsvis Unilabs og tannleger ved Odontologisk fakultet. Bildene sammenlignes med røntgenbilder av håndleddet til hvite, amerikanske middelklassebarn. Bildene er tatt i Ohio på 30-tallet.

Både Unilabs og tannlegen gir en skriftlige vurdering til legen som gir en samlet aldersvurdering for UDI.

Over eller under 18 år er svaret Grøgaard jakter på på vegne av UDI. Alderen betyr svært mye i asylsammenheng.

– Det kan være avgjørende for om det gis oppholdstillatelse i Norge eller ikke, sier Mona Reigstad Dafour i NOAS.

Jens Grøgaard har i de tre årene han har hatt oppdraget for UDI, blitt kraftig kritisert av kollegaer for å bruke en uegnet metode i alderstestingen.

– Metoden er uegnet for aldersfastsettelse, sa leder av Barneradiologisk forening Lil-Sofie Ording til VG tidligere i høst. Hun er lege på Rikshospitalet.

Les: Lege slo alarm: Barnevernet tok fra UDI omsorgen for ungdom

Svarte i Stortinget

Kritikken førte til at stortingsrepresentant for SV Karin Andersen i november stilte spørsmål til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om testen. Ministeren svarte 15.november til Stortinget:

«Der det er tvil om alderen, vil tvilen alltid komme disse til gode, slik at de da vil bli kategorisert som under 18 år. Derfor mener jeg at dette er et system som fungerer så godt som det går an.»

Videre sa hun:

«Medisinske aldersundersøkelser er et viktig verktøy for utlendingsforvaltningen der det er tvil om alder. Imidlertid finnes det ingen metode for aldersfastsetting som gir helt sikre svar. Aldersundersøkelsen er en del av en helhetsvurdering, hvor andre moment også inngår. Det kreves klar sannsynlighetsovervekt før man fastsetter alder til over 18 år.»

Møter ikke ungdommene

Jens Grøgaard er tidligere leder av barneavdelingen på Ullevål sykehus. Det er Unilabs som har røntgenfotografert ungdommenes venstre håndledd og sammenlignet det med bilder i bildeatlaset Greulich & Pyles som er vist over. Disse bildene er tatt på 1930-tallet og brukes når leger undersøker vekstpotensialet til barn. Disse barna har kjent fødselsdato. Det har ikke ungdommene som blir aldersvurdert av Grøgaard.

Ungdommens tenner er røntgenfotografert på Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Også denne undersøkelsen er omdiskutert i forhold til aldersfastsettelse.

Både Unilabs og tannlegen leverer hver sin rapport til Jens Grøgaard. Han leverer en samlet vurdering til UDI uten å ha møtt ungdommen det gjelder.

Kontroversiell

Metoden er så kontroversiell at Legeforeningen i 2010 frarådet sine medlemmer å delta i arbeidet. Dette skjedde etter initiativ fra Barnelegeforeningen.

– Advarselen er gjentatt i år på oppfordring fra etisk råd for å minne medlemmene på hva man sa for seks år siden, sa etikkrådets leder Svein Aarseth til VG denne uken.

SKJELETTALDER: I slutten av tenårene er håndroten ferdig vokst. Lil-Sofie Ording som leder Barneradiologisk Forening og overlege Jostein Westvik ved Barneradiologisk avdeling på Rikshospitalet sier at UDI jevnlig er blitt advart mot metoden som brukes ved alderstesting av asylsøkere. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Lederen av Barneradiologisk forening har tidligere forklart hvorfor motstanden er så sterk mot metoden.

– Barnets levekår og kosthold, etnisitet, helsemessige forhold påvirker. Alle som kjenner tenåringer, vet at de utvikler seg i ujevn takt. Det er ikke mulig å ta et røntgenbilde av en håndrot til et barn med ukjent alder, sammenligne med billedatlaset og fastsette barnets alder. Feilmarginen er opptil fem år, sa Lil-Sofie Ording til VG tidligere i høst.

LES: Kritikken formidlet til UDI mange ganger

Har stolt på Grøgaard

Etter 2010 er det kommet flere nye aldersvurderinger som vurderer røntgenbilder håndledd til barn med kjent alder opp mot bildene i det amerikanske atlaset. To av forskningsprosjektene handler om barn fra Afghanistans naboland Pakistan. De slår begge fast at håndleddene til pakistanske barn modnes raskere enn håndleddene i det amerikanske atlaset Greulich & Pyle.

VG spurte før etikkritikken ble kjent UDI som er Grøgaards oppdragsgiver, om hvordan de har kvalitetssikret metoden for aldersvurdering.

– Vi har tidligere både igangsatt forskningsprosjekter og arrangert internasjonalt fagseminar om alderstester. Vi har foreløpig ikke funnet sikre medisinske metoder som bedre kan fastsette en medisinsk alder enn undersøkelsene som benyttes i dag. Idet vi vet at undersøkelsene ikke er sikre, bruker vi disse med forsiktighet i fastsetting av alder i forbindelse med våre vedtak, sa UDIs fagsjef Dag Bærvahr til VG tidligere denne uken.

– Hvordan forholder UDI seg til at et nærmest samlet faglig miljø sier at alderstesten Unilabs bruker og som er en vesentlig del av Grøgaards sluttvurdering, ikke egner seg til aldersfastsettelse?

– Vi ønsker selvsagt metoder som er helt sikre når det gjelder aldersfastsetting i forbindelse med våre vedtak. Men i dag kjenner vi ikke til sikre metoder som er bedre enn de som vi benytter. På grunn av usikkerheten rundt aldersundersøkelsene, benytter vi disse med forsiktighet. Spørsmål rundt kvaliteten på undersøkelsene må eventuelt rettes til Folkehelseinstituttet, da vi i UDI ikke selv sitter på medisinsk kompetanse, sa Bærvahr.

Foreslo kontrollgruppe

Jens Grøgaard har tidligere sagt til VG at han foreslo for UDI at den store tilstrømmingen av syriske flyktninger i fjor, kunne brukes til å lage en kontrollgruppe i forhold til alder og håndrotsrøntgen.

– Dette ville ha vært av stor verdi fordi metoden som brukes er omdiskutert, bildene fra 1930-årene og en oppdatering hadde vært av interesse, sa Grøgaard til VG.

Fagsjef Dag Bærvahr svarte: – Vi ser at det er behov for forskning på dette området og når Folkehelseinstituttet nå har overtatt det faglige ansvaret for de medisinske aldersundersøkelsene vil de vurdere aktuelle områder. Slik situasjonen var i fjor høst var det ikke mulig for oss å ta initiativ til et prosjekt som skulle gjennom en omfattende godkjennelsesprosess.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder