DØMTE REKTOR OG KOMMUNE: Nedre Romerike tingrett slo fast det foreldrene har ment i flere år. Foto: NTB scanpix

Gutt utsatt for overgrep av medelever – nå er rektor og kommune dømt

Skolen sørget ikke for å holde de tre mobberne unna gutten de hadde utsatt for et grovt overgrep.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Nå er både rektor og Romerike-kommunen dømt i tingretten.

– Vi er trodd og det føler vi lettelse over. Aldri før er en rektor og en kommune dømt i en sak som dette i Norge. Jeg håper det vi har gjort, gjør at ingen andre skal måtte gå en så lang vei som oss. Det har vært veldig tungt, sier guttens mor til VG.

Tidligere er en rektor ved en skole i Nordland kjent skyldig i brudd på opplæringsloven i en mobbesak. Han fikk påtaleunnlatelse. Det betyr at det ble konstatert skyld, men at han ikke fikk noen straff.

I dommen fra Nedre Romerike tingrett er rektor og kommunen dømt for brudd på opplæringsloven. Det er også ilagt en bot på 40 000 kroner.

Ensom kamp

Kvinnens sønn gikk i åttende klasse da han ifølge dommen fra Nedre Romerike tingrett ble dratt inn i et grupperom av tre medelever og utsatt for vold og et overgrep.

– Skolen omtalte det som guttestreker og mente det var godt at offeret ikke var ei jente. De avholdt et møte med gutten vår og de tre overgriperne på det samme grupperommet dagen etter hendelsen, uten at vi foreldre var informert. Da jeg fikk vite hva som hadde skjedd, gikk jeg rett til politiet, forteller moren.

Familien har opplevd at de har kjempet en ensom kamp siden hendelsen i april 2014. Men samtidig har de hatt gode støttespillere.

– Vi setter veldig stor pris på at han har hatt gode venner rundt seg hele tiden. Vi har hatt en veldig flink advokat og svært god hjelp fra blant andre Foreldrenettverket mot mobbing og Barneombudet, sier moren.

Les også: 39 000 elever mobbes – mange opplever at voksne ikke merker det

Vurderer anke

Skolens rektor og kommunen er dømt etter en straffeparagraf i opplæringsloven som handler om elevers rett til et trygt og godt opplæringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Advokat Bjørn Rudjord sier at hans klienter er skuffet over dommen.

– De vil vurdere om den skal ankes, sier han.

I retten forklarte rektor at skolen ventet med å fatte vedtak fordi de hadde fått beskjed fra politiet at de ønsket å avhøre guttene først.

Retten mener at skolen ved rektor her har misforstått pliktene etter opplæringsloven og at tiltak for å ivareta elevens psykososiale miljø går parallelt og uavhengig av utfallet i en politietterforskning.

Dommen ble omtalt av Romerikes Blad onsdag.

Retten mener at skolens saksbehandling og håndtering av saken ikke tilfredsstiller kravene etter opplæringsloven. Retten mener også at skolen fratok foreldrene muligheten til å påvirke tiltakene i en alvorlig sak og at det er utenfor det man med rimelighet kan forvente fra skolen.

Stadig retraumatisering

Kvinnens sønn har fullført ungdomsskolen og går nå på videregående.

Advokat Andre Berven hos Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier og Stende har representert familien. Han mener dommen viser at skolen ikke har tatt situasjonen på alvor.

– Vitnet fra Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) fortalte i retten hvordan hun i møte etter møte med skolen forklarte hvordan gutten ble retraumatisert på skolen. Hun fikk ikke startet bearbeidingen av traumene gutten slet med. Dommen viser at når det skjer alvorlige ting, må skolen være aktiv fra første dag, følge opp, informere og veilede foreldrene. De må lytte til foreldre og fagpersoner i forhold til fungeringen og ikke bidra til retraumatisering, sier Berven.

Margit (18): – Jeg hadde en hverdag fylt med mobbing i ti år:

Kvinnen forteller at gutten hennes ikke var i noen langvarig mobbesituasjon.

Hendelsen skjedde etter en periode med episoder i en gruppe som sønnen hadde vært en del av.

Skjermet ikke gutten

Skolen snakket med guttene etter episoden, men de skjermet ifølge dommen ikke offeret godt nok. I stedet måtte han gå i en samarbeidsklasse med en av overgriperne gjennom halve åttende klasse og hele niende.

På et tidspunkt oppdaget foreldrene at sønnen ofte var dårlig når klassen hadde gym eller at han glemte gymtøyet.

– Da vi begynte å spørre, viste det seg at han både hadde felles gymtimer, felles garderobe og felles dusj som guttene som sto bak overgrepet. Det skjedde til tross for at både han, BUPH Ahus og vi foreldre gang på gang ba om at han måtte skjermes fra de tre. Han ble ikke tatt på alvor, det kom også fram gjennom vitneførselen i retten. Til slutt bad han oss foreldre om å gi opp kampen. Han sa at uansett hvor mye dere prøver, er det ingen som bryr seg likevel, sier moren.

Hun tviler på at voksne ville godtatt å ha en slik arbeidshverdag etter en alvorlig hendelse.

– Barn har ikke de samme rettighetene som voksne har gjennom arbeidsmiljø. Barn forventes å gå på skolen, lære og prestere i en svært vanskelig situasjon. Voksne hadde blitt sykemeldte, sier hun.

– Hvorfor ga du deg aldri?

– Det var aldri noe alternativ. Ingen skal få gjøre noe sånt mot vår sønn. Jeg lovte ham at dette skulle få konsekvenser. Vi har hatt gode støttespillere, men det har vært en ensom kamp, sier moren

Selv sendte hun den første klagen til Fylkesmannen i juli 2014 og i september samme år fikk hun fullt medhold i at opplæringsloven var brutt. I slutten av oktober 2014 ble sønnen lagt inn på sykehus etter at alvorlig angstanfall.

Etter dette fikk han påvist diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

Advokat Andre Berven mener det er et sterkt behov for lovendringer rundt barns rettigheter.

– Vi klagde inn saken til fylkesmannen tidlig i desember. Vedtaket kom i slutten av april. I mellomtiden gjorde ikke skolen noe. Vi anmeldte skole og kommune. Tiden gikk, det skjedde ingenting. Jo lengre tid som går uten avklaring, desto større er belastningen for den som står i situasjonen, sier advokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder