Kirkens Nødhjelp sender katastrofehjelp

Allerede søndag starter Kirkens Nødhjelp (KN) distribusjon av telt og mat til 30.000 mennesker i det katastroferammede området i Pakistan og India.

NTB
ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Arbeidet skjer via KNs partnere i Det Internasjonale Kirkens Nødhjelp, som allerede er på plass i de hardest rammede områdene i byene Uri og Mansera i det nordlige Pakistan.

Fra disse områdene meldes det om en rekke landsbyer som er jevnet med jorden, og meldinger til KN tyder på at jordskjelvet i verste fall kan ha tatt livet av flere tusen mennesker.

- Alt tyder på at dette er det verste jordskjelvet som noensinne har rammet Pakistan. Her gjelder det å mobilisere det vi kan, og de første dagene vil være helt avgjørende i forhold til å redde liv, sier Arne Sæverås, seksjonsleder for Vest- og Sentral Asia i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp hadde lørdag beredskapsmøte på sitt hovedkontor i Oslo. Der ble det besluttet å bevilge en halv million kroner som støtte til sine lokale partnere i Pakistan.

Utenriksdepartementet bevilget lørdag 15 millioner kroner til fordeling mellom de jordskjelvrammede i Asia og flomofrene i Mellom-Amerika.

Kirkens Nødhjelp skal ha et nytt beredskapsmøte søndag med tanke på ytterligere mobilisering. Her vil man blant annet vurdere behovet for å sende utrykningspersonell med relevant utstyr. Foreløpige meldinger tyder imidlertid på at det meste av nødvendig utstyr kan skaffes lokalt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder