KREVER SVAR: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han vil kalle inn Vegdirektoratet på teppet. Vedlikehold av bro ligger under hans ansvarsområde.
KREVER SVAR: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier han vil kalle inn Vegdirektoratet på teppet. Vedlikehold av bro ligger under hans ansvarsområde. Foto: Jan Petter Lynau VG

Broavsløringen: Solvik-Olsen kaller Vegdirektoratet inn på teppet

INNENRIKS

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier det ikke er akseptabelt å bryte reglene på en eneste bro. Vegvesenet har gjort det på annenhver bro i Norge.

Publisert: Oppdatert: 02.01.18 14:39

VG avslørte onsdag at mer enn halvparten av broene på Norges riks- og fylkesveier ikke har blitt inspisert slik regelverket krever.

Samferdselsministeren varsler at han vil kalle inn Vegdirektoratet på teppet. Han sier dette «ikke er akseptabelt», «åpenbart ikke er godt nok» – at det virker som en systemsvikt.

– Basert på det dere skriver, synes jeg det er naturlig at vi ber Vegdirektoratet komme og gi oss en grundig redegjørelse, sier Solvik-Olsen til VG.

– Ikke akseptabelt

VG kan blant annet fortelle historien om broen på Norges mest trafikkerte veistrekning, E6 gjennom Groruddalen i Oslo med 100.000 biler i døgnet, som ikke har blitt inspisert på hele fem år:

De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år og en enklere enkeltinspeksjon hvert år. VG har fått innsyn i Vegvesenets egen brodatabase Brutus, som viser at én eller begge disse fristene er brutt for 55 prosent av broene.

– Vegvesenet bryter reglene på 1 av 2 broer. Er det akseptabelt?

– Nei, det er i utgangspunktet ikke akseptabelt å bryte reglene på en eneste bro. Du kan innimellom ha formildende omstendigheter som kan forklare det, men med det omfanget som er her, er det mer en systemsvikt enn formildende omstendigheter, sier samferdselsministeren.

Dette er avsløringen:

Solvik-Olsen, som er ansvarlig statsråd på dette området, sier de allerede visste at reglene brytes.

– Vi var kjent med de tilsynsrapportene som har kommet om region nord og region vest, og der har de påpekt at Brutus ikke har blitt brukt som det skulle. At det ikke har vært gode nok planer for inspeksjoner og lignende. Så sånn sett er det ikke nytt at det ikke fungerer slik som det var meningen, sier Solvik-Olsen.

– Der er Vegtilsynets rapporter veldig gode å ha, for de viser at man ikke har gjort det man skulle gjøre, sier samferdselsministeren videre.

Forvirret? Se en kjapp introduksjon til saken:

Vil få klarhet i ledelsen

Oppsiktsvekkende nok blir store og trafikkerte broer inspisert dårligere enn gjennomsnittet, viser dataene VG har fått. For eksempel har ingen av Norges ti lengste broer loggført de inspeksjonene regelverket krever at de skal ha.

– Er det greit at det er så store forskjeller mellom regionene og fylkene? Finnmark er flinkest på å inspisere broene, Oslo er dårligst.

– Det viser at du kan ha et registreringssystem, men det er også individene som betyr noe i systemet her. Det er derfor vi må ha en ledelse over dette som stille de rette spørsmålene og gjør at alle har fokus på samme måten. Det er også noe av det vi må få klarhet i, sier samferdselsministeren.

På Norges lengste bro ble det ifølge registreringssystemet Brutus ikke utført hoved- eller enkeltinspeksjon i fjor:

– Det er viktig at Vegdirektoratet sier at «dette er standarden vi har satt for hvordan vi skal følge opp broene». Og da er det viktig at alle gjør det, sier Solvik-Olsen.

Fikk du med deg? I avsløringen kan du se hvordan Vegvesenet svarer på kritikken

– Åpenbart ikke godt nok

På spørsmål om Vegdirektoratet blir kalt inn på teppet, sier Solvik-Olsen at han vil ha grundige svar om bro-avsløringen.

– Det er ikke for at de skal få piskeslag. Det spørs hvordan du oppfatter å bli kalt inn på teppet. I første runde er det for å sørge for at jeg selv har best mulig informasjon. Så får vi se om det blir en oppstrammer ved en senere anledning, sier han.

Dette er en inspeksjon:

Han sier de også vil forsikre seg om at de tallene de har fått av Vegvesenet ved ulike anledninger, er korrekte.

Vegdirektoratet opplyste onsdag til VG at de er i gang med et nytt inspeksjonsregime og jobber med å forbedre registreringen av inspeksjoner.

– Vi må være sikre på at det arbeidet de er i gang med, med å lage et bedre system og bruke rutinene, er en jobb som har høy prioritet og gjennomføres, sier Solvik-Olsen.

– Når du lager rutiner og et registreringssystem, så er det fordi de faglig sier dette er måten ting må være gjort på for at vi skal være trygge på at broene er i den standen de skal være. Og hvis det bli påført skade, at vi kan rette de opp. Og når de ikke følger opp den normalen eller standarden de selv mener at faglig bør være der, så er det åpenbart ikke godt nok, sier samferdselsministeren.

Les hele avsløringen her!

Her kan du lese mer om