FÅR PREMIE: Sykehuset i Finmark og sykehuset i Tromsø er blant dem som kan få økonomisk belønning dersom de får færre fristbrudd. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Scanpix/BJØRN ERIK RYGG LUNDE

Får millionpremie for å unngå fristbrudd

(VG Nett) Snart får sykehus i Nord-Norge millionbelønning hvis de behandler flere pasienter innen fristen. Flere leger er skeptiske.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Pengene deles ut fra første januar. De skal være en gulrot som lokker sykehusene til å behandle pasienter raskere.

- Det er egentlig bare litt trist at det er dette det er fokus på, sier Hanne Frøyshov, tillitsvalgt for Legeforeningen på sykehuset i Harstad og varatillitsvalgt for overlegeforeningen på Universitetssykehuset i Nord Norge.

Målet til det regionale helseforetaket Helse Nord er å unngå at pasientene ikke får behandling innen den fristen de har blitt lovet, såkalte fristbrudd.

- De vil gi oss en premie for å få ned et tall som egentlig ikke teller. Antall fristbrudd gjenspeiler ikke det som er viktig, som er om vi gir pasientene riktig, god og tidlig nok behandling, sier Frøyshov.

- Det er veldig mange pasienter som ikke har fristbrudd og som burde ha fått behandling.

- Skeptisk

I august hadde Helse Nord totalt hele 17 prosent fristbrudd. Den nye ordningen gjør at helseforetakene som har mindre enn 7 prosent fristbrudd første januar neste år, får mellom 1,2 og 5 millioner kroner i «premie». Til sammen skal 33 millioner deles ut.

Styret i Helse Nord vedtok den nye ordningen onsdag, dagen etter at Riksrevisjonen kom med en ny rapport om ventelister.

I rapporten forteller de om store feil i ventelistene på sykehusene. Flere steder tas pasientene bort fra ventelistene før de for eksempel har blitt operert. Slik kan ventetidene ifølge Riksrevisjonen se kunstig korte ut og sykehusene får færre fristbrudd enn de ellers ville hatt.

Tidligere i høst slo også fem leger ved sykehuset Finnmark, et av helsefortakene som omfattes av den nye ordningen, alarm.
De mener feilene som Riksrevisjonen peker på, er manipulering av ventelistene for å pynte på statistikken og for at det skal se ut om sykehuset har fått færre fristbrudd.

- Vi er skeptiske til om dette nye systemet fungerer i nåværende situasjon, sier Houman Charani, en av legene som varslet om praksisen, til VG.

- Problemet er mye dypere enn dette. Så lenge de ikke har definert hva som bør være et fristbrudd og hva som er behandling, så kan foretakene levere hva slags statistikk de vil og få penger. Først må de definere kriteriene og ha en korrekt statistikk, sier han, og mener pengene i stedet bør gå direkte til behandling av pasientene.

- Vi ønsker at disse bonusprogrammene skal brukes til å øke ressursene i stedet for å fortsette slik som i dag, at de omgjør fristen eller tolker reglene feil.

Legeforeningen usikker

President Hege Gjessing i Den norske legeforening er usikker på ordningens effekt.

- Det er jo alltid bra å holde ventetiden og unngå fristbrudd, men jeg hører en del eksempler på pasienter som får første konsultasjon, men kommer i på en venteliste som ikke telles som de andre ventelistene når de venter på behandling, sier hun.

- Jeg har grunn til å tro at dette er praksisen mange steder, men siden det ikke dokumenteres kan heller ikke jeg dokumentere det, annet enn hva folk har sagt til meg. Å ha et verktøy som viser når folk faktisk har fått den behandlingen de skal ha, ville vært nyttig, sier hun.

Har du måttet vente for lenge på behandling, eller har andre tips eller innspill? Kontakt VG Netts journalister he r

- Tror du dette verktøyet vil bidra til det?

- Jeg tenker i hvert fall at vi trenger systemer som viser realiteten, vi må få reelle, ikke ureelle ventelister. Men hvordan Helse Nord forvalter sine penger må de selv ta ansvar for. Hvis dette er et forslag som fører til at pasientene kommer raskere til behandling er det bra, men hva som skjer her vet ikke jeg, sier Gjessing.

Ingen pisk

Jan Norum, fagdirektør i Helse Nord, hyller helseforetakets egen ordning.

- Det er to måter å forsøke å få ned antallet fristbrudd på, det ene er gulrot, det andre er pisk. Denne ordningen gir helseforetakene delmål underveis ved at de kan hente ut den økonomiske gevinsten i januar, mars og april. Beløpet de får utbetalt avhenger også av foretakets størrelse, sier han.

Norum mener systemet er så godt som umulig å drive ventelistejuks innenfor.

- Vi har jo diskutert at noen helseforetak kan gjennomføre noen enkle tiltak slik at de får hentet ut premien den 1. januar ved å skyve pasientene, men da vil de få problemer med å hente ut de senere gevinstene, sier han.

Press

Styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord sier til VG Nett at de tror dette vil gjøre ventelistene kortere.

- Er det ikke bedre om dere bevilger mer penger til foretakene nå, som de kan bruke på å få bedre kapasitet til å korte ned ventelistene?

- Det er ingen vits i å sende ut penger om de ikke har et press på seg for å lage bedre logistikk. Det er ikke penger dette først og fremst dreier seg om, sier han.

- Så foretakene har ikke behov for mer penger?

- Nei, det har de ikke nødvendigvis.

- Styret er ikke redd for at en slik gulrot skal friste noen til å trikse med ventelistene slik Riksrevisjonen tidligere har avslørt?

- Nei, det vil i så fall bli avslørt av vår internrevisjon. De har mulighet til å gå inn i listene og sjekke at det ikke skjer, og ser på det med jevne mellomrom.

Ingen belønning

Hverken Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst eller Helse Vest vifter med samme økonomiske gulrot.

- Det vi har gjort tidligere, og også kommer til å vurdere nå, er å legge ut noen ekstra midler som kompensasjon for meraktivitet. Det er en merutgiftspost for at de skal komme ajour, tidligere har vi lagt ut ti millioner. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal gi en konkret belønning for fristbrudd, slik jeg oppfatter at de har gjort i Helse Nord, sier Herlof Nilsen, administrerende direktør i Helse Vest.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder