Halvorsen ser for seg heftig Afghanistan-debatt

SV-leder Kristin Halvorsen mener det ikke vil være mulig å legge lokk på debatten om det norske engasjementet i Afghanistan.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL

Overfor NTB slår hun fast at SV vil ha en annen strategi som fører til at de norske soldatene trekkes hjem så fort det er mulig.

- Det er ikke tid for å spissformulere seg om Afghanistan når fire familier er i dyp sorg. Men det tragiske som har skjedd, endrer ikke vårt syn, sier partilederen og kunnskapsministeren.

- Forpliktet

Hun sier at det ikke er mulig å legge lokk på debatten om den norske innsatsen.

- Fra SVs side er vi forpliktet til å ta opp debatten. Det er ingen tvil om hva vi mener. Debatten er ikke mulig å stoppe, sier hun.

I SVs arbeidsprogram heter det at det militære engasjementet i ISAF-styrken skal avvikles. I regjeringsplattformen Soria Moria 2 heter det at Norge skal opprettholde det militære engasjementet i nær dialog med våre allierte, men at det kan bli aktuelt med en gradvis nedtrapping av det militære engasjementet.

Halvorsen er imidlertid ikke enig i regjeringens politikk på dette området.

- Vi mener at den militære strategien ikke fører fram. Vi må få en politikk som fører til at vi får en helt annen vektlegging av den sivile innsatsen, fortsetter hun.

- Ingen kritikk

Halvorsen er snar til å understreke at hun ikke kritiserer de norske soldatene som er i Afghanistan.

- De norske soldatene gjør en god innsats ut fra de rammebetingelsene de har. Det er ikke deres skyld at strategien ikke er vellykket og er med på å styrke Taliban, konstaterer hun.

Skepsisen til regjeringens offisielle Afghanistan-politikk, er til stede i fullt monn også i Senterpartiet.

I Sps arbeidsprogram heter det at partiet vil styrke den fredsbyggende støtten fra Norge på bekostning av militær krigsdeltakelse.

- Norge er i krig

SV-lederen er ikke i tvil om at de norske soldatene er deltakere i det som i vanlig språkbruk kalles krig, selv om hun ikke uten videre vil definere tilstanden i Afghanistan som krig i folkerettslig forstand.

- Alle må være klar over alvoret i situasjonen. Det er ingen tvil om at soldatene utøver krigshandlinger og løper en stor risiko, sier hun.

Regjeringen er blitt kritisert for at den ikke har sagt at norske soldater er i krig i Afghanistan.

Statssekretær Espen Barth Eide (Ap) i Utenriksdepartementet kom tirsdag med en redegjørelse om krigsbegrepet i folkeretten. Han legger vekt på at Norge ikke er i krig mot en annen stat, men deltar i en konflikt som pågår innad i Afghanistan.

- Når regjeringen ikke bruker begrepet krig, er det ikke for å tilsløre virkeligheten, slår han fast.

- Vi har hele tiden understreket at vi er part i denne konflikten på den afghanske regjeringens side. Vi er med andre ord en direkte deltaker i konflikten, til forskjell fra en tradisjonell fredsbevarende operasjon der man normalt tar rollen som en upartisk tredjepart, sier Barth Eide.

Dramatisk

Han innrømmer at det de norske soldatene opplever i Afghanistan er minst like dramatisk som en tradisjonell krig, kanskje mer dramatisk fordi det er en borgerkrig som foregår midt blant sivilbefolkningen der det er vanskelig å skjelne mellom venn og fiende.

Bart Eide understreker at det er en viktig prinsipiell forskjell å være i konflikt med en annen stat og å støtte en anerkjent regjering i kamp mot opprørsgrupper som ikke representerer noen stat.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder