SVARER DEG: Fra venstre: Tove Flack, stipendiat ved Senter for atferdsforskning i Stavanger, Kristin Oudmayer forfatter og foredragsholder, Stian Lindbøl, prosjektleder i Medietilsynet. Foto: Magnar Kirkenes, Kristian Helgesen, Hugo Bergsaker

- Mobbeofre avhengige av hjelp

(VG Nett) Makten til å skade et offer må andre enn offeret ta fra dem, mener VGs mobbeekspert Tove Flack.

ARTIKKELEN ER OVER NI ÅR GAMMEL
BRY DEG PÅ FACEBOOK

Trenger du råd om eller hjelp mot mobbing? VG har satt sammen et eget ekspertpanel som vil bidra med sine erfaringer og konkrete svar på dine spørsmål. I dag svarer de på spørsmål om det er greit at mobbeofre tar igjen.

1. Flere som har blitt mobbet, har opplevd at mobbingen har tatt slutt ved å ta igjen.
Hvordan vurderer du en slik metode?

2. Er det ikke viktig for en som blir mobbet å sette seg i respekt blant mobberne?

Tove Flack:

1. Ordet "offer" gjenspeiler den maktesløsheten man står overfor ved mobbing. Mobbeofre har som regel ikke mulighet til å komme ut av situasjonen ved å endre væremåte, "ta igjen". De står overfor en overmakt, noen som er sterkere enn dem selv. Mobberne har makten til å gjøre dem til offer og bruker den for å øke sin egen status, følelse av makt og/eller tilhørighet. Makten til å skade et offer må andre enn offeret ta fra dem.

2. Det er så å si umulig å sette seg i respekt hos en overmakt som ikke ønsker å respektere deg. Som regel gjør slike forsøk situasjonen verre for offeret, ikke bedre. Det er umenneskelig å overlate til offeret å ordne opp selv. Husk, de opplever faktisk krenkelser jevnlig og over tid. Alle som ser hva som skjer eller får høre om det, bør bry seg og aktivt bidra til å stoppe mobbingen.

Kristin Oudmayer:

1. Det må være hevet over enhver tvil at det å løse konflikter ved bruk av vold ikke er greit. Derimot er opplevelsen av å være i stand til å forsvare seg selv, av stor betydning for barns selvtillit og trygghet. Det er viktig at barn vet at det er greit å bli fysisk ved f.eks å kunne dytte folk til side så de faller, og løper vekk, dersom det må til når man blir trengt opp i et hjørne. Viktigst av alt er det å lære barn å sette grenser for seg selv gjennom ord og kroppsspråk.

2. Optimalt sett skulle det ikke være nødvendig å gå drastisk til verks for å sette seg i respekt hos mobberne. Som et utgangspunkt må man kunne forvente å ikke bli mobbet, og at det er rom og aksept for alle typer mennesker. Men, verden er ikke mobbefri, og det er derfor svært viktig å gjøre barn i stand til å sette tydelige grenser for seg selv. På den måten kan de lettere sette seg i respekt og bli mindre sårbare i forhold til mobbing.

Stian Lindbøl:

1. Jeg skjønner at den som opplever mobbing kan få lyst til å ta igjen. Jeg har sett situasjoner der dette faktisk har fungert. Men jeg vil helt klart advare mot dette som en generell strategi. Situasjonen kan nemlig bli verre av dette og man kan ikke forutse hva utfallet vil bli.

2. Ja, hvis man med respekt mener at man ikke lar det gå for lang tid før man reagerer. Den som blir mobbet bør raskt si i fra om at dette ikke aksepteres og at man er bedt om å varsle en lærer eller forelder. Rask varsling er klart en måte å sette seg i respekt på.

Gjør som 88.000 andre - avlegg mobbeløftet her

LES MER OM VGS MOBBEEKSPERTER HER

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder