GJENNOMGANG: Justisminister Grete Faremo vurderer å inkludere filosofer i tilregnelighetsutvalg som en del av gjennomgangen av rettspsykiatriens rolle i straffesaker. Foto: Thomas Grabka, VG (Arkivfoto)

Faremo vurderer filosofer i tilregnelighetsutvalg

Justisminister Grete Faremo sier utvalget som skal se på tilregnelighetsspørsmålet i norske straffesaker, må bestå av jurister og psykiatere, og kanskje også filosofer.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Når vi skal drøfte så grunnleggende spørsmål som skyld, ansvar og utilregnelighet, er det viktig å sikre at utvalget er bredt, balansert og ikke for stort, sier Faremo til Aftenposten. Hun legger til at hun spør seg om de også skal ta med den etiske siden - gjerne filosofer.

Faremo skal nå nedsette utvalget som skal gjøre en vurdering av straffelovens regler om utilregnelighet. Temaet fikk mye oppmerksomhet under rettssaken mot Anders Behring Breivik som ble avsluttet fredag i forrige uke.

Etter det avisen erfarer, kommer utvalget trolig til å bestå av mellom fem og ti personer og få minimum halvannet år på å lage en offentlig utredning. Faremo mener det er viktig å signalisere at samfunnet tar lærdom av alle sider ved den ti uker lange terrorrettssaken, og ønsker også en ny gjennomgang av rettpsykiatriens rolle i straffesaker.

Direktør i Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, mener spørsmålet om hvor samfunnet skal legge listen for straff, i stor grad er et spørsmål om livssyn og menneskers ansvarlighet.

- Tilregnelighetsregler er et lovgiverspørsmål, og det ligger mye prinsipiell tankegang i bunnen når man tar stilling til et slikt spørsmål. Der kan filosofer og historikere bidra med perspektiver som gir Stortinget bedre grunnlag for å ta stilling til et slikt spørsmål på egen kjøl, sier Langbach. Han mener det er avgjørende at hele prosjektet har en politisk forankring.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder