FENGSELSKRITIKK: Norske myndigheter mener at reiming i norske fengsler i et fåtall tilfeller kan være helt nødvendig og vil ikke avskjære seg fra denne muligheten, til tross for kritikk fra Europarådets torturkomité. Her fra Skien fengsel. Foto: NTB scanpix

Norge trosser Europarådet - vil ikke slutte med reiming i fengsler

Norge er stort sett enig i bemerkningene Europarådets torturkomité (CPT) kom med i fjor, men vil ikke etterkomme anbefalingen om å avvikle bruken av reiming i norske fengsler.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Justisdepartementet offentliggjorde onsdag sine svar til rapporten som ble utarbeidet av CPT i fjor.

Torturkomiteen kom i mai 2011 til Norge for å besøke politiarrester i Oslo, Bergen og Telemark politidistrikt, utlendingsinternatet på Trandum, samt flere fengsler.

Formålet med besøket var å vurdere behandlingen personene som holdes på de aktuelle stedene, får.

Flere anbefalinger

CPT skrev i sin rapport at de stort sett var tilfreds med fasiliteter og tilbud i flere av institusjonene den besøkte.

Komiteen hadde samtaler med pågrepne, varetektsfengslede og innsatte og mottok ingen påstander om dårlig behandling eller unødvendig maktbruk.

Komiteen kom imidlertid også med flere anbefalinger, blant annet om å stanse bruk av reiming i norske fengsler, en praksis som innebærer at man spenner fast innsatte som kan være til fare for seg selv, til en seng med reimer.

- Kan være nødvendig

Mens Norges svar er positivt på de fleste av CPTs merknader, vil ikke regjeringen følge torturkomiteens anbefaling om å avvikle bruken av reiming.

«Det kan være nødvendig å bruke makt i visse ekstreme situasjoner», står det i svarbrevet signert justisminister Grete Faremo. Det understrekes at reiming kun brukes i sjeldne tilfeller og kun i tilfeller der det anses som høyst nødvendig.

- Vi anser bruken som nødvendig i noen få tilfeller hvor dette er den beste måten å hindre innsatte i å skade seg selv på, sier statssekretær Kristin Bergersen i Justisdepartementet til NTB.

Advokat Julien Attuil i CPT mener det er positivt at bruken av reiming i norske fengsler er begrenset, men sier komiteen likevel vil insistere på at Norge på lengre sikt avvikler praksisen helt.

- Det er en praksis som involverer mer maktbruk, noe som innebærer større risiko for skader både for pasienten og for ansatte. Vi håper denne bruken avtar i tiden framover, og på lang sikt vil vi insistere på at den blir avviklet, sier han.

Kritikk

Blant de andre bemerkningene CPT kom med i sin rapport, var ulike forslag til fasilitetsforbedringer i fengslene. CPT var blant annet kritisk til fengselsceller i kjelleren til Bergen politistasjon, hvor de innsatte ikke får dagslys.

Oslo-politiet fikk kritikk for å ha for små «venteceller», celler hvor man holder farlige arresterte inntil de kan bli ført til en fengselscelle.

Bredtveit fengsel fikk på sin side kritikk for ikke å ha toaletter på plass i samtlige celler.

Forbedre fasiliteter

Regjeringen skriver i sitt svar at det er planlagt utbedringsarbeid på disse punktene, men at det er uklart når dette vil skje.

- Noen forhold vil det ta lengre tid å gjøre noe med. Forbedring av bygningsmasse krever en budsjettprosess og må behandles av Stortinget, sier Bergesen.

Attuil sier CPT vil følge opp at planene faktisk blir implementert.

CPT har vært i Norge flere ganger før, forrige gang var i 2005. Komiteen har tidligere kritisert Norge for utstrakt bruk av varetekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder