Jernbanen: - En av budsjettvinnerne

Utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenettet får et løft i regjeringens forslag til statsbudsjett.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- En historisk satsing som peker ut en annen og langt mer offensiv kurs for å bygge hele landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Til veiformål, som også omfatter rassikring og statlig kjøp av ferjetjenester på riksveiene, forslår regjeringen over 17 milliarder kroner. Det er 1,6 milliarder kroner eller 10,4 prosent mer enn i vedtatt budsjett i år. Noe av bevilgningen skal brukes til delfinansiering av E18 Bjørvikatunnelen i Oslo.

Jernbaneformål

Til jernbaneformål foreslås det til sammen 8,84 milliarder kroner, som er drøyt 1,3 milliarder kroner eller 17,4 prosent mer enn i endelig budsjett i år.

3,2 milliarder av jernbanebevilgningene skal gå til investeringer i jernbanenettet. Det er 850 millioner kroner eller 36,2 prosent opp fra i år.

I tillegg anslår regjeringen at bompengeselskapene vil få inn 5,7 milliarder kroner til investeringstiltak, først og fremst til utbygging av veinettet og investeringer i infrastruktur for kollektivtrafikken, framgår det av budsjettet.

Samlet vil regjeringen bruke 28 milliarder til samferdselsformål over budsjettet neste år.

Fornøyd veidirektør

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er god fornøyd med veibevilgningene:

- Med et stadig økende forfall og alle de uløste oppgavene knyttet til veinettet, er årets budsjett gledelig og nødvendig, sier han.

Veidirektøren sier etaten nå får bedre mulighet til å bekjempe trafikkdød, blant annet fordi satsingen på målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer øker med 450 millioner kroner, som er nesten en dobling fra i år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder