VIL HA SVAR: Mamma Kristina Sviglinskaja (32) og bistandsadvokat Stig Nilsen håper at dagens rapport vil bidra til å finne ut hva som virkelig skjedde med 8 år gamle Monika som ble funnet død 14. november 2011. Foto:Hallgeir Vågenes,VG

Monika-saken: Moren om rapporten: Oppleves som en oppreisning

OSLO/BERGEN (VG) Kristina Sviglinskaja har hele tiden hevdet at datteren ikke tok sitt eget liv. Dagens kritikk av politietterforskningen mener hun stemmer godt med egen oppfattelse.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Under mandagens pressekonferanse hos Riksadvokaten ble det klart at politietterforskningen som ble gjort etter Monika Sviglinskaja (8) død, var mangelfull og inneholdt flere feil. I en pressemelding fra morens advokat, Stig Nilsen, sier han rapporten stemmer godt overens med oppfatningen de hadde da den første etterforskningen fant sted. De jobbet da med å få saken gjenopptatt.

– Slik sett oppleves granskingsgruppens rapport som en støtte og oppreisning til det Kristina og jeg og andre som har vært tungt involvert i saken har påpekt underveis, skriver Nilsen.

BLE KVALT: Monika Sviglinskaja (8) ble funnet med et belte rundt halsen. Nå er morens tidligere samboer siktet i saken. Foto:PRIVAT,

– Mange alvorlige feil

Enkeltpersoner involvert i saken vil få anledning til å gi bemerkninger til rapporten. Nilsen sier de mest sannsynligvis vil benytte seg av denne muligheten.

– Vi registrerer at det er flere forhold som arbeidsgruppen karakteriserer som direkte feil. Dette omfatter at politiet tidlig benyttet hovedteori om selvdrap, at det ikke var grunnlag for å konkludere med henleggelse som et selvdrap og at det var mange og alvorlige mangler i etterforskningen.

Videre skriver Nilsen i pressemeldingen at de håper kritikken kan være lærdom for politiet, og at noe slikt ikke skal skje igjen.

– Kristina sier at hun håper at dette kan bidra til at andre skal slippe å gå gjennom det hun har opplevd. For oss handler saken om at Monika er funnet død og vi ønsker å få svar på hva som hendte med henne.

Ser fremover

– For meg og Kristina er derfor den første etterforskningen i utgangspunktet et tilbakelagt stadium.

Nilsen skriver at deres fokus nå er på den nye etterforskningen.

– Vi opplever at politiet gjør en grundig og samvittighetsfull jobb, og Kristina opplever at hun blir tatt på alvor, noe som egentlig burde ha skjedd da saken var fersk. Men hun er glad for at saken er kommet dit den er i dag.

BEKLAGET: Under pressekonferansen beklaget politimester Geir Gudmundsen den ekstra belastningen som den mangelfulle etterforskningen har påført Monikas mor. Foto: Hallgeir VågenesVG,

Etter fremleggelsen av rapporten mandag innrømte politimester Geir Gudmundsen innrømmet etterforskningen ikke var god nok, og beklaget overfor Monikas mor, Kristina Sviglinskaja.

– Det har vært en ekstrem belastning for Monikas mor og jeg vil igjen beklage på det sterkeste den ekstrabyrden dette har påført henne.

Ifølge bistandsadvokat Stig Nilsen er Kristina Sviglinskaja overrasket over den sterke beklagelsen fra politimesteren.

– Det var uventet, men jeg ble veldig glad for den, sier hun ifølge bistandsadvokaten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder