TILTALT: En 47 år gamle mann er tiltalt for å ha medvirket til folkemordet i Rawanda. Her i samtale med sin forsvarer, advokat Harald Stabell, i 2011. Foto: Hallgeir Vågenes

Klart for aktors prosedyre i Rwanda-saken

Det nærmer seg slutten på rettssaken mot rwandiske Sadi Bugingo (47)som står tiltalt i Oslo tingrett for medvirkning til massedrap under folkemordet i 1994.

Artikkelen er over syv år gammel

Statsadvokat Petter Mandt ved Det nasjonale statsadvokatembetet holder mandag sin prosedyre i saken.

Mandt sier til NTB at han regner med å bruke hele dagen på prosedyren.

Fraværet av tekniske bevis i saken har gjort det nødvendig for påtalemyndigheten å lene seg tungt på vitneprov. Nærmere 100 rwandere har forklart seg for retten. Og noen av dem har forklart seg i detalj om hvordan tiltalte gjorde en stor innsats for å redde livet til mange tutsier, folkegruppen som målbevisst ble jaget og likvidert av hutumilitsen Interahamwe under det som er omtalt som historiens kanskje raskest gjennomførte folkemord.

Bakgrunn: Tiltalt for folkemord i Rwanda

Også Bugingo kone, som selv er tutsi, har i retten vitnet om mannens innsats for å redde tutsier fra døden.

Bestrides ikke

Statsadvokaten kommer ikke til å bestride dette i sin prosedyre. Allerede under rettssakens første dag opplyste Mandt at Bugingo hadde medvirket til å redde mange tutsiers liv da massakrene ble innledet.

- Jeg tror ham på det, sa Mandt til NTB etterpå.

Det er grunn til å tro at statsadvokatens hensikt med selv å ta opp temaet i retten, var å rydde av veien temaer det er enighet om mellom partene i rettssaken, slik at rettsoppgjøret kunne dreie seg om de alvorlige punktene i tiltalen mot 47-åringen, nemlig medvirkning til overlagt drap på 2.000 mennesker som ledd i folkemordet i 1994.

Tilfreds med framdriften

Både forsvaret og aktoratet har underveis frafalt en del vinter på den omfattende vitnelisten. Statsadvokat Mandt sier til NTB at han er fornøyd med måten rettssaken er gjennomføre på. Mange av vitnene har forklart seg via videolink fra Rwanda, og dette har fungert godt, ifølge Mandt.

Likevel er det under rettssaken kommet kritikk utenfra, først og fremst av måten saken er etterforsket på. Men statsadvokat Mandt har avvist kritikken. Han forsikrer at etterforskningen er gjennomført etter norsk standard. Representanter for rwandiske myndigheter har ikke vært til stede under noe avhør som er foretatt i saken.

Press mot vitner?

Men nordmannen Geir Bing, politimann og etterforsker for FN-domstolen (ICTR) i Arusha i Tanzania, mener Kripos burde ha opprettet et avhørskontor utenfor Rwanda, for eksempel i Ugandas hovedstad Kampala. Dit burde Kripos ha brakt vitnene, for å unngå rwandisk spionasje med press mot tolkene, mener han.

Til dette har Mandt blant annet innvendt at Kripos hadde med seg egne tolker fra Norge til Rwanda.

Bugingos forsvarer, advokat Harald Stabell, holder ikke sin prosedyre før onsdag. Retten mener han vil trenge en dag på å forberede sin egen, etter å ha hørt statsadvokatens.

Det kan ikke utelukkes at Stabell vil finne grunnlag for effektivt forsvar av tiltalte nettopp i politimannen Bings prinsipielle innvendinger. Muligheten for at rwandiske myndigheter kan ha satt vitner under press, var nemlig tiltaltes første reaksjon i retten da han ikke fikk støtte for sin forklaring fra en tidligere venn som vitnet via videolink fra Kibungo i Rwanda:

- Han har kanskje tenkt på egen sikkerhet. Kanskje er han redd for staten og myndighetene. Mange er kanskje redde for å vitne på grunn av egen sikkerhet, sa tiltalte.

Mer om

  1. Krigsforbrytersakene

Flere artikler

  1. Klart for dom i Rwanda-saken

  2. Dømt for medvirkning til massedrap i Rwanda

  3. Rwanda krever folkemordsiktet utlevert

  4. Ny Tid: Folkemordsiktet rwander utleveres, men nå sier vitner at de løy til Kripos

  5. Folkemordsiktet rwander kan utleveres

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder