FÅR BOT: Eier og styreleder Helge Teige foran Akademiets lokaler i Bergen i juni i fjor. Foto: HALLGEIR VÅGENES
FÅR BOT: Eier og styreleder Helge Teige foran Akademiets lokaler i Bergen i juni i fjor. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Tilsyn på Akademiet-skoler og Bergen private gymnas: - Må betale tilbake 18 millioner i statsstøtte

INNENRIKS

Tilsynet med Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas avdekker omfattende brudd på privatskoleloven.

Publisert: Oppdatert: 20.06.13 13:19

Skolene får nå varsel om å betale tilbake statstilskudd på over 18 millioner kroner og endre praksisen når det gjelder kjøp av tjenester fra nærstående selskaper.

VG skrev flere artikler om Akademiet-systemets handel med egne selskaper i fjor. Nå fastslår Utdanningsdirektoratet av mye av denne virksomheten er lovstridig.

- Skolene har betalt overpris på tjenester fra nærstående selskaper og kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften. Dette er alvorlig fordi tilskuddet de har fått fra staten, ikke kommer elevene til gode slik det er ment, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Annemarie Bechmann Hansen.

Internhandel

At skolene kjøper tjenester fra nærstående selskaper, er i seg selv ikke ulovlig, men tilsynet fra direktoratet viser at skolene i 2011 betalte 18 millioner kroner over markedsverdi for disse tjenestene. Denne overprisingen er et klart brudd på privatskoleloven, mener direktoratet.

Store fortjenester

Tilsynet viser at eierne av skolene har tatt ut store fortjenester i de nærstående selskapene.

Tilsynet viser at:

** Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen har betalt en husleie som er omlag 80 prosent høyere enn markedspris. Overprisen har gått til skolenes eiere.

** Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen har betalt henholdsvis ca. 70 og 55 prosent for mye for å leie inn daglig leder fra et eierselskap.

** Seks av de syv skolene har betalt for mye for leie av vikarer og lærere fra vikarselskaper tilknyttet skolenes eiere.

** Fem av de syv skolene har betalt for mye for leie av IT-konsulenter fra selskaper tilknyttet skolenes eiere.

** Alle skolene har hatt en uforsvarlig økonomiforvaltning.

- Sterkt undrende

I en pressemelding skriver Akademiet at de stiller seg uforstående til Utdanningsdirektoratets konklusjon.

- Akademiet er etter den foreløpige gjennomgangen derfor sterkt undrende og uenig i premiss, vurdering og konklusjon i mottatt varsel om vedtak. Vi vil nå bruke tiden frem til merknadsfristen for å gjennomgå det varslede vedtaket og evaluere merknads- og innsigelsesstrategi for hver enkelt skole, sier advokat Henrik Grung, som representerer Akademiet i denne saken.

Ifølge Grung vil avvikene i rapporten hverken få betydning for lærere eller elever fremover.

Tilsyn for 2011

Tilbakebetalingskravene fordeler seg slik:

** Akademiet Bergen AS: kr 6 297 000
** Bergen Private Gymnas AS: kr 6 144 000
** Akademiet Oslo AS: kr 2 291 000
** Akademiet Sandnes AS: kr 1 528 000
** Akademiet Drammen AS: kr 1 153 000
** Akademiet VGS Ålesund AS: kr 796 000
** Akademiet VGS Molde AS: kr 288 000

Det totale tilbakebetalingskravet kommer på 18 497 000 kroner. Tilbakebetalingskravene utgjør mellom 19 og 3 prosent av statstilskuddet skolene fikk i 2011.

De foreløpige tilsynsrapportene, som nå er sendt til skolene, gjelder for 2011. Når Utdanningsdirektoratet fatter vedtak, må skolene også sende inn dokumentasjon fra 2012.

- Det er ikke noe som indikerer at skolenes handel med nærstående selskaper har blitt mindre i 2012. Derfor er det viktig å kontrollere skolenes praksis også i 2012, sier Bechmann Hansen.

Her kan du lese mer om