IKKE VELLYKKET: 18-åringen Tobias Setzer som fortalte sin mobbehistorie til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) i fjor, opplevde å bli mobbet bort fra hjemstedet. Tidligere i høst innrømmet statsråden at de siste årenes kamp mot mobbing ikke har vært vellykket. Foto:Frode Hansen,VG

Avslører de verste mobbeskolene

Staten har blinket ut rundt 250 skoler i Norge som har hatt høye mobbetall over flere år. Eierkommunene må rapportere om strakstiltak, og versting-skolene får tilbud om statlig hjelp.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det er Utdanningsdirektoratet som har igangsatt kartleggingen av mobbetallene for alle landets skoler i to treårsperioder: Fra 2007 til og med 2009 og fra 2010 til og med 2012.

Med utgangspunkt i de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge treårsperiodene, skriver Stavanger Aftenblad.

Fylkesmenn følger med

I mars 2013 ga Utdanningsdirektoratet fylkesmennene i oppdrag å følge opp skolene som hadde mest mobbing over tid, og undersøke hvilke skoler som i tillegg hadde pådratt seg klager og tilsynssaker i samme periode. Eierkommunene har så måttet rapportere til fylkesmennene om de aktuelle skolenes strakstiltak mot mobbing.

– Grunnen er at vi har innført flere tiltak mot mobbing og for bedre læringsmiljø uten at mobbingen i skolene har blitt vesentlig redusert. Mobbing er alvorlig for barna og et problem vi tar på alvor, sier avdelingsdirektør for læringsmiljø og rådgiving Marit Hognestad i Utdanningsdirektoratet til Stavanger Aftenblad.

Djupedal-utvalget er sterkt misfornøyd med at mobbingen av barn og unge ikke er redusert på ti år. Nå vil de straffe skoler og kommuner som ikke griper inn mot mobbing.

Tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal har fått i oppdrag å lede utvalget som skal gi regjeringen verktøyene den trenger for å redusere mobbingen.

Har fått god hjelp

Et mindre antall skoler ble ansett å ha så store mobbeproblemer at de ble tilbudt statlig hjelp. 22 skoler i ti kommuner i Norge har takket ja til tilbudet, som ytes av blant annet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. En av skolene er Vikeså skule i Bjerkreim kommune i Rogaland.

– Det har vært veldig betryggende at noen kommer inn med et kritisk blikk. De kommer ikke her for å ta oss, men for å hjelpe. Det er for tidlig å måle effekt, men vi er inne i et spor vi liker veldig godt, sier rektor Kjetil Gjerdvik ved skolen til Stavanger Aftenblad.

VG har tidligere omtalt at den såkalte mobbeloven – eller loven om elevenes rett til et godt psykososialt miljø på skolene – nesten ikke er benyttet i rettspraksis. Dette til tross for at et nasjonalt tilsyn avdekket over 200 lovbrudd og for at den rapporterte mobbingen ikke er gått ned.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder