Nytt lovforslag ut på høring

Blogger: - Ivaretar ikke kvinners rettigheter

PÅ OFFENSIVEN: Helseminister Bent Høie (H) sender tirsdag ut et forslag til endring av fastlegers reservasjonsadgang på høring. Foto: JAN PETTER LYNAU

Dette er Høies krav til reservasjonslegene

Helseminister Bent Høie (H) krever full åpenhet rundt fastlegene som nekter å henvise til abort.

Artikkelen er over seks år gammel

I et høringsnotat som sendes ut på høring tirsdag foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å endre reservasjonsordningen for fastleger.

Forslaget er i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringen og KrF om reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening - en avtale Venstre nektet å undertegne.

Les også: Høyre-velgere sier nei til reservasjonsrett

Kan gjelde aktiv dødshjelp

Her gis fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved «alvorlige samvittighetskonflikter», som i første omgang gjelder abort.

Departementet åpner også for at reservasjonsretten i fremtiden vil kunne omfatte aktiv dødshjelp dersom dette blir tillatt i Norge.

Ingen fastleger skal derimot kunne nekte å skrive ut eller sette inn prevensjonsmidler. Det samme gjelder legehjelp ved assistert befruktning.

Helseminister Bent Høie mener lovforslaget bevarer pasientenes rettigheter.

- Kriteriene sikrer både pasienten god informasjon i forkant og mulighet til å skifte fastlege. Det sikrer at ingen fastleger får reservasjonsmulighet uten at det er et godt alternativ tilgjengelig for pasienten, sier Høie til VG.

Oversikt over legene det gjelder

Han mener at man nå for første gang vil få en oversikt over hvilke leger som reserverer seg, siden kommunen som inngår avtale om reservasjon må informere fylkesmennene samtidig som dette blir registrert på HELFO sine sider.

Dermed vil alle med et tastetrykk se hvilke leger som nekter å henvise til abort.

- For første gang vil man få en oversikt over hvilke leger dette er, sier Høie.

Kommunen kan nekte reservasjon

I høringsnotatet konkretiseres det hvordan reservasjonslegene skal få praktisere.

For å sikre at pasientens rettigheter står stødig samtidig som legen gis anledning til å nekte blant annet aborthenvisning, har Helse- og omsorgsdepartementet lagt til grunn en rekke kriterier.

Blant dem heter det at kommunene skal stå fritt til å si nei til at leger reserverer seg.

VG+:Legene forteller: Derfor vil vi ikke henvise til abort (krever innlogging)

Krav til reservasjonslegene

** Utvidet rett til å bytte fastlege. Personer som står på listen til en fastlege som reserverer seg, skal få rett til å skifte til en fastlege som ikke har reservert seg. Dette skiftet skal ikke regnes som et skifte etter reglene om inntil to skifter per kalenderår.

** Konsultasjon innen neste virkedag. Det er reservasjonslegens plikt å sørge for at abortsøkende kvinner på hans eller hennes liste, får tilbud om konsultasjon hos en annen fastlege i nærheten senest innen neste virkedag.

** Kollega må stå klar. Endringen i fastlegeforskriften som nå sendes på høring, tillater kommunene å inngå særavtaler med reservasjonsleger. Før kommunen kan inngå avtale om reservasjon, må fastlegen dokumentere at han eller hun har inngått en skriftlig avtale med en kollega som forplikter seg til å ta imot og henvise de aktuelle kvinnene. I sum er det kommunen som må forsikre seg om at andre lokale fastleger står parate.

** Direkte henvendelse til sykehus. Fastlegen som har reservert seg skal også informere de aktuelle pasientene om at de kan henvende seg direkte til sykehuset uten henvisning fra fastlege.

** Må informere. Fastlegen må være åpen om reservasjonen overfor alle pasienter på sin liste. Kommunen skal sørge for at alle innbyggere er informert til enhver tid. Dette kan for eksempel fremgå av nettsiden for skifte av fastleger - MinFastlege.

- Ikke omfattende del av legepraksisen

Departementet sympatiserer i høringsnotatet med legene som synes det er etisk problematisk å henvise en kvinne til abort. Det anser oppgaven som en alvorlig samvittighetskonflikt for disse legene, og påpeker samtidig at antallet henvisninger en fastlege gjør til abort per år er nokså lavt.

«Selv om oppgaven er viktig for den enkelte kvinne som trenger henvisningen, er denne oppgaven likevel ikke en gjennomgående og omfattende del av fastlegenes virksomhet. Det bør derfor være mulig å finne alternative løsninger som i større grad ivaretar fastlegens samvittighetsfrihet og som samtidig tar tilstrekkelig hensyn til pasientene», skriver departementet.

- Urimelig belastning

AKTIVIST: Susanne Kaluza har gjennom sine blogginnlegg og en epostaksjon på Stortinget, markert seg som en del av nei-siden i debatten om utvidet reservasjonsrett. Her møtte hun helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Torgeir Michalsen (Ap) og overlegen Gro Nylander etter at temaet ble tatt opp i Stortingets spørretime 6. november i fjor. Foto: NTB Scanpix

Bloggeren og forfatteren Susanne Kaluza er ikke fornøyd med Bent Høies presiseringer.

- Se for deg at du har tatt deg fri fra skole eller jobb for å karre deg til en fastlege som ligger en lang bussreise unna, og så må du gjøre det samme dagen etter for å få en prat med en fastlege du har krav på. Det er en urimelig belastning for en kvinne i en sårbar situasjon, sier Kaluza.

Hun har engasjert seg kraftig i reservasjonsdebatten og har blant annet sendt inn bekymringsmeldinger til fylkeslegen vedrørende ti fastleger som i offentligheten har fortalt at nekter å henvise til abort av samvittighetskvaler.

Kaluza mener nå at helseministeren må på banen og tvinge fylkesmennene og kommunelegen til å følge det som for henne er soleklare lovpålagte oppgaver.

Mener en nettmerknad ikke er nok

- Mange har gjemt seg bak at ting skal bli tillatt, men svært mange av reservasjonslegene befinner seg i små bygder hvor de ikke eksisterer ledig listeplass og det er fysisk umulig får kvinner å bytte. Hverken med ny eller gammel lov vil det være tillatt å holde på sånn.

Aktivisten mener at ingenting i høringsnotatet forbedrer dagens situasjon for abortsøkende kvinner.

- Skal du forvente at en 16-åring sitter og henger på MinFastlege? Eller at kvinner som ikke snakker så godt norsk går inn på internett for å finne ut om fastlegen følger norsk lov? En merknad på en nettside ivaretar ikke alle kvinners rettigheter til å søke denne behandlingen, mener Kaluza.

- Når man skifter fastlege må alle innom denne nettsiden, sier Høie, og legger til at det også skal sendes ut brev til alle pasientene som allerede står på listen til en fastlege som reserverer seg.

Helseministeren sier til VG at han ikke kan tidfeste når fristen for de ulike kravene til kommunen og fastlegene skal være innfridd i praksis.

- Vi har sendt dette (høringsnotatet red. anm) ut og håper å få det fremmet for Stortinget i høst. Stortinget avgjør videre fremdrift i saken, sier Høie.

Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen mener Høie tar legenes parti framfor pasientenes.

- Det er fint at Høie er så tydelig på åpenhet og på at ingen kan reservere seg fra å skrive ut prevensjon. Men han tar fortsatt legenes parti framfor pasientenes når han nå går inn for å gjøre noe ulovlig lovlig- nemlig å åpne for at fastleger skal kunne reservere seg fra å hjelpe kvinner i en sårbar situasjon som det å vurdere og å søke abort, er.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder