TOPPMØTE: Her hilser daværende statsminister Kjell Magne Bondevik på Lars Harnes som var president av Bandidos i Norge. Fotoet ble tatt i 1999 under et arrangement mot vold. Harnes var allerede dømt åtte ganger, og tre år senere ble han dømt for det retten omtalte som tortur. Foto: SCANPIX
TOPPMØTE: Her hilser daværende statsminister Kjell Magne Bondevik på Lars Harnes som var president av Bandidos i Norge. Fotoet ble tatt i 1999 under et arrangement mot vold. Harnes var allerede dømt åtte ganger, og tre år senere ble han dømt for det retten omtalte som tortur. Foto: SCANPIX

Bandidos-profil løslatt fra streng soning til frihet

Hevder han har gitt tilbake Bandidos-vesten

INNENRIKS

Skal bli katolikk og studerer religionshistorie

Nektet å sone med barneovergripere - gikk heller i isolat

Lars Harnes (45) ble landskjent som Bandidos-presidenten som hilste på statsministeren. Etter å ha sonet under de strengeste soningsforholdene ved Ila ble han onsdag kveld sluppet fri.

Publisert: Oppdatert: 28.10.13 19:22


- Han har sittet i ni år på de strengeste soningsvilkårene og går nå rett ut i friheten uten vilkår. Hele forvaringssystemet er basert på en gradvis tilbakeføring til samfunnet. Det er det overhodet ikke lagt til rette for i Harnes sitt tilfelle, sier forsvareren til Harnes, advokat Øystein Storrvik.

Advokaten mener Ila forvaringsanstalt har sviktet i Harnes sitt tilfelle.

- Det har vært en krig mellom Ila og Harnes fra dag en. Det har resultert i at han ikke har fått den oppfølgningen han har krav på, sier Storrvik, og legger til:

- Han sonet på avdeling J ved Ila forvaringsanstalt, uten rett til å lufte seg sammen med medfanger. I går spaserte han rett ut i friheten uten noen vilkår. I løpet av de ni årene han har sittet i forvaring har han bare hatt fire til fem permisjoner som har vart i fem timer, sier Storrvik.

Direktør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel og forvaringsanstalt sier han er dypt og inderlig uenig med advokaten.

- Men vi kan ikke gå inn i en slik diskusjon på grunn av vår taushetsplikt. Dette vet Storrvik, sier Bjarkeid.

Fengselet mener det er en nærliggende fare for at Harnes på nytt skal begå en alvorlig forbrytelse og innstilte på at påtalemyndigheten skulle kreve Harnes dømt til tre nye år i forvaring. Men flertallet i Borgarting lagmannsrett er ikke enig.

Væpnet ran under soning

I 2006 ble Lars Harnes (45) dømt til forvaring i åtte år med en minstetid på seks år for det såkalte Aker Brygge-ranet. Sammen med to andre menn ranet Harnes to vektere fra Hafslund inne i DNBs lokaler på Aker Brygge. De fikk med seg 2,6 millioner kroner ved å true vekterne til å gi fra seg pengene de hadde med seg og åpne en minibank og en nattsafe.


Dette ranet begikk Harnes mens han var på permisjon fra soning av en svært alvorlig voldsdom. Sammen med flere andre Bandidos-medlemmer mishandlet Harnes en mann på en usedvanlig rå og brutal måte.

Dømt for tortur

Offeret ble planmessig og systematisk utsatt for vold på en smertefull og utspekulert måte. Offeret satt bundet fast til en stol i nesten et døgn mens Harnes og de andre tiltalte brakk en rekke bein i kroppen hans og skadet øyeeplet hans.

Retten slo fast det dreide seg om tortur. Harnes sa at han skulle drepe den forsvarsløse mannen, men at det skulle gå lang tid og at han hadde sett fram til det.

Bandidos-medlemmene hadde også kidnappet venninnen til offeret. Harnes og de andre tiltalte truet med å voldta henne og truet henne med at hun skulle jobbe som «Bandidos-hore» samtidig som de fortalte henne at vennen var i ferd med å dø.

Den 2. juli i år utløp minstetiden. Påtalemyndigheten vant ikke fram i tingretten og anket saken inn for lagmannsretten.
Nå har Borgarting lagmannsrett slått fast at Harnes ikke lenger utgjør den samme faren som før og onsdag ettermiddag ble Harnes sluppet fri fra forvaringsanstalten.

- Sterk personlighet

Flertallet som besto av den ene fagdommeren og de fire meddommerne, mener det er flere grunner til at det ikke lenger er en nærliggende og kvalifisert fare for at Harnes skal begå en ny alvorlig forbrytelse.

** Harnes er blitt 45 år og siste dom gjelder forbrytelser han begikk for ti år siden.


** Harnes er en person med en sterk personlighet og at han tar bevisste valg. Flertallet mener han derfor forstår at han vil bli straffet strengt hvis han begår ny kriminalitet.

I tillegg har Harnes opplyst at han har brutt med Bandidos og at han har levert tilbake vesten. Men en politibetjent fra Kripos som vitnet under rettssaken opplyste at politiet ikke har fanget opp at dette har skjedd.

Rettens flertall tviler på at bruddet med klubben er reelt og viser blant annet til at det er blitt samlet inn penger på Bandidos-fester og at kollekten er blitt gitt til Harnes og andre Bandidos-fanger. Retten mener likevel at dette ikke har så mye å si for saken.

Skal bli katolikk

Et annet moment som flertallet trakk fram var at Harnes holder på å konvertere til katolisismen sammen med kona. Retten mener dette viser at Harnes har et annet fokus enn tidligere.


Kateket i Trondheim, John Einar Dalseg har beholdt kontakten med Harnes de siste årene. Dalseg forklarte at konverteringsprosessen

Odd-Cato Kristiansen som er prest på Ila fengsel har hatt regelmessige samtaler med Harnes i mer en fire år. Også han oppfatter at Harnes overgang til å bli katolikk er ekte og alvorlig ment.

Flertallet mener dette bidrar til å minske risikoen for at Harnes skal begå ny og alvorlig kriminalitet.
Under soningen har han studert religionshistorie ved Menighetsfakultetet.

Dominerende rolle i fengselet

Et sentralt punkt har vært Harnes sin rolle i fengselet. Ledelsen ved Ila fengsel opplyser at Harnes har en dominerende og kontrollerende rolle i fellesskapet. Harnes har en usedvanlig sterk motvilje mot å sone sammen med sedelighetsdømte, spesielt når det gjelder barneovergripere.
I perioder har Harnes derfor etter eget ønske sonet i isolat.

I tillegg er Harnes svært negativ til de ansatte, men han har ikke vært involvert i noen alvorlige hendelser under soningen, heter det i dommen.
Harnes forklarte dommerne at han lever et sunt liv og er opptatt av fysisk trening og at han ikke sliter med rus. Men ingen av de tidligere forbrytelsene skjedde under rus, slås det fast.

Mindretallet, en fagdommer, mente at samfunnet fortsatt må beskyttes mot Harnes og at han skulle dømmes til ytterligere tre år i forvaring.