Vil ha ny nødetat

I flere måneder har regjeringen utredet ideen om å slå sammen Heimevernet med Sivilforsvaret og Politireserven, for å styrke samfunnssikkerheten.

Publisert:
Artikkelen er over 11 år gammel

- Vi ser på en mest mulig helhetlig bruk av samfunnets samlede ressurser.