BRUKER NETTET: Ved stadig flere videregående skoler får elevene bruke Internett under eksamen. Ordningen er omstridt, spesielt blant lærerne. ILLUSTRASJONSFOTO

BRUKER NETTET: Ved stadig flere videregående skoler får elevene bruke Internett under eksamen. Ordningen er omstridt, spesielt blant lærerne. ILLUSTRASJONSFOTO Foto:Sara Johannessen,VG

Lærere advarer mot juks, plagiat og forskjellsbehandling av elevene

Stadig flere elever får bruke internett på eksamen

Konkurrerer med elever uten nett-tilgang

Flere lektorer og lærere mener elevenes muligheter til
plagiat og juks ved eksamen aldri har vært større. Årsak: Stadig flere elever får bruke Internett som hjelpemiddel ved eksamen.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det blir svært ulik praksis fra skole til skole, mens elevene konkurrerer om samme studieplasser. Det kan også bli svært uoversiktlig for sensorene, ikke minst når det gjelder mulighet til å kontrollere for juks, sier leder Gro Elisabeth Paulsen i Norsk Lektorlag til VG.

Hennes medlemmer, som i hovedsak er lektorer og lærere som jobber i videregående skole, er gjennomgående skeptisk til at elevene får nett-tilgang ved eksamen.

Les også: Kast PC-en ut av klasserommet

– Sensorene har ofte hverken verktøy eller tid nok til å gjennomføre god nok plagiat-kontroll av eksamensbesvarelsene. Det er også kritikkverdig at elevene forskjellsbehandles ved at elever som får bruke nettet ved eksamen lettere kan oppnå gode resultater sammenlignet med elever uten nett-tilgang, sier Paulsen til VG.

Utdanningsdirektoratet: Vellykket

Utdanningsdirektoratet har gjennomført forsøk med tilgang til Internett på eksamen i åtte fag de fire siste årene.

I evalueringer både i 2012 og 2014, fastslår direktoratet at Internett som hjelpemiddel er vellykket, selv om flere elever ga uttrykk for at de under eksamen var usikre på hvor grensen gikk for plagiat.

Les også: En av ti fikk karakteren 1

Lektor og fagleder for norsk- og samfunnsfag, Rita Helgesen på Mysen videregående skole, synes det er merkelig at forskjellsbehandlingen av elevenes eksamensresultater får fortsette.

– Sensorene vurderer eksamen uten å ta hensyn til om elevene har benyttet internett. Det er klart det fører til at elevene blir forskjellsbehandlet, sier Helgesen til VG.

Har allerede problemer med fusk

Hun påpeker også at mulighetene for juks og plagiat er adskillig større med internett som hjelpemiddel.

– Vi har allerede problemer med plagiering og juks på prøver og innleveringer fra før. Nesten hver gang det holdes prøver, er det noen elever som blir oppdaget med bruk av plagiat som de har lastet ned på nettet, sier Helgesen til VG.

KRITISK: Lektor Rita Helgesen på Mysen videregående skole. Foto:Privat,

Hun mener hverken skolene eller Utdanningsdirektoratet har systemer som kan forebygge eller oppdage juks ved eksamen med Internett.

– Men er det ikke forståelig at skolemyndighetene vil prøve ut dette systemet før alle skoler eventuelt tar det i bruk?

– Jo, det er forståelig. Men det skjer ved at fylkeskommunene lager sine egne opplegg. Det har ikke blitt gitt noen informasjon til elever og lærere om hvilke nettsteder som vil være tilgjengelig under eksamen. Skolene og fylkeskommunen har systemer, men systemene er ikke gode nok. Sensorene har ingen mulighet til å sjekke alle besvarelser for å se om de inneholder plagiat fra internettkilder, svarer Helgesen.

Lærere kritisk

De fleste av lærerne som ble intervjuet i direktoratets evaluering i 2012, stilte seg kritisk til nett-innføringen. Nye evalueringer fra i fjor viser at andelen lærere som er kritisk er i ferd med å bli mindre.

Samtidig viser den siste evalueringen at det tilsynelatende ikke er noen vesentlig juks og plagiat-bruk på skolene som bruker Internett på eksamen.

Men: Det bør likevel bli mer enhetlige rutiner for bruk og gjengivelse av kilder, skriver Rambøll, som har foretatt evalueringen for Utdanningsdirektoratet.

Fokus på kildebruk

– Elevene opplever det som nyttig å ha tilgang til Internett under eksamen samtidig som vi ser at eksamensformen gjør at skolene i større grad har fokus på kildebruk i opplæringen, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Men mange lærere advarer mot økt plagiering og juks?

– De skolene som deltar i dette forsøket er selv motivert for å delta. Det er skolene som har ansvaret for eksamensgjennomføringen, så skolene som er med i dette forsøket må ha gode rutiner for opplæring i forkant av eksamen, og regler og rutiner for gjennomføring på eksamensstedet. Internett er tillatt, men det er fusk å kommunisere med andre under eksamen. Plagiat er lite hensiktsmessig å ty til ettersom oppgavene spør etter elevenes anvendte kompetanse. Ukritisk klipp og lim vil ikke være svar på det oppgaven spør om, svarer Skillinghaug.

– Hva med påstandene om at elevene forskjellsbehandles?

– Internett som hjelpemiddel på eksamen er fortsatt en forsøksordning. Noen skoler prøver ut noe som ikke er normalordning. Forsøket gir elevene mulighet til å bruke de samme hjelpemidlene som de bruker i opplæringen. Våre evalueringer viser ikke noen forskjeller i resultatene på eksamen for elever som bruker Internett, sammenlignet med de som ikke bruker dette.

Til sammen 61 videregående skoler over hele landet deltar i prøveordningen som holdes for siste gang. Til høsten kommer sluttrapporten fra evalueringen av forsøket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder