MED KRAVLISTE: Leder i justiskomiteen Hadia Tajik (Ap). Foto: Frode Hansen , VG

Her er Tajiks fem budsjettkrav

Onsdag legger justisminister Anders Anundsen frem sitt
forslag til budsjett for 2016. Arbeiderpartiets Hadia Tajik har klare krav til statsråden.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er fem ting jeg ønsker å se at blir prioritert, sier lederen av Justiskomiteen på Stortinget.

Hun venter i spenning på regjeringens forslag til statsbudsjett, og vil selvsagt følge ekstra med på hva som kommer fra Justisdepartementet.

Til VG har hun formulert en liste med fem krav hun håper Anundsen vil innfri.

Les også: Dette imponerte ikke Tajik

Frykter tapping av distriktene

Det første på Tajiks liste handler om den pågående gjennomføringen av politireformen. Ap-politikeren viser til bekymring fra politidistriktene om at de ikke kommer til å ha nok folk og god nok kapasitet til å gjennomføre sine oppgaver, men at pengene i stedet brukes på Politidirektoratet (POD) sentralt og andre sentrale enheter.

– Det er viktig at man nå ikke pålegger distriktene kutt samtidig som den nye reformen kommer. Vi har hele tiden ment dette som en kvalitetsreform, ikke en kuttreform, sier Tajik, som ikke ønsker å peke på enkeltsatsinger sentralt, eller kalle noen av dem for lite hensiktsmessige.

Les også: Enighet om politireformen

– Men det er distriktene som står i førstelinjen til å etterforske og oppklare kriminalitet. Derfor må man ikke tappe dem for ressurser og de beste folkene. Den økende satsningen på sentralisering er en bekymring jeg stadig hører oftere internt i politiet, og den deler vi i Ap.

JUSTISMINISTER: Anders Anundsen (Frp). Foto: Klaudia Lech , VG

– Må skjære gjennom

Det neste på Tajiks lister er Statens Barnehus, som hun mener ikke får tilstrekkelige midler med tanke på en økende saksmengde. Politiet har nå overtatt ansvaret for avhørene av barn fra domstolene og vil ha behov for økte ressurser, for å unngå at ventetidene øker.

– Vi ser at ventetiden blir lenger. Da er det viktige å følge opp i budsjett. Tidligere har Arbeiderpartiet foreslått å øremerke midler, men jeg åpen for andre måter å løse det på. Det viktige er å se at regjeringen vil satse på dette, mener justispolitikeren.

Hun fortsetter sin liste med å kreve at man får avklart hvor et nytt nasjonalt beredskapssenter skal plasseres og når det skal stå ferdig.

– Forrige regjering var klar for bygging. Dagens regjering hadde i budsjettet for inneværende år at det kunne bygges på Alnabru, men nå går de likevel videre på andre alternativer.

– Anundsen har sagt man kan spare 840 millioner på å andre alternativer enn Alnabru. Er det ikke bra å frigjøre de pengene til andre ting?

– Det er gått to år nå. Jeg vil kalle det handlingsvegring. Det er behov for å skjære gjennom og peke på et sted. Det viktigste er ikke hvor, men at man bestemmer seg og sikrer fremdrift, mener Tajik.

POD støtter Anundsen

En annen ting hun savner avklaring rundt er en såkalt nasjonal skalerbar operasjonssentral. Dette er hennes fjerde krav - et krav hun også har stilt tidligere - til justisministeren. Hun viser til at dette ble anbefalt av Gjørv-kommisjonen, som ble satt ned i kjølvannet av 22. juli-terroren, og at et utredningsarbeid ble startet av regjeringen hun selv var en del av.

– Det er behov for en sentral enhet som kan tre i kraft ved nasjonale kriser. Anundsen har gått langt i å si at man ikke trenger dette når man får større og mer slagkraftige politidistrikter. Jeg er uenig. Skjer det noe som har sammenheng samtidig i for eksempel Nord-Norge, Bergen og Oslo, så er det fortsatt behov for nasjonal koordinering.

Les også: Kan droppe politisentral

22. JULI: Terrorangrepet sommeren 2011 spredte seg over flere politidistrikt. Hadia Tajik ønsker en sentral enhet til å koordinere dersom en fremtidig hendelse skulle skje flere steder i landet samtidig. Foto: Kyrre Lien , VG

POD har tidligere uttalt at støtte til Anundsen i at dette behovet ikke lenger eksisterer.

– Det vurderes nå om 2-3 av de nye sentralene kommer til å være satt opp slik at de selv kan styre andre sentraler, dersom disse skulle gå ned for telling. De nye sentralene rigges på en helt ny måte og med mer bemanning, slik at vi får anledning til å tenke på nytt, sa beredskapsdirektør Kåre Songstad til Politiforum i sommer.

Det femte og siste punktet på Aps kravliste handler om lokal forebygging og såkalte SLT-råd, som er med på å koordinere innsatsen lokalt i kommunene og politiet når det gjelder blant annet forebygging av ungdomskriminalitet.

– De gjør en viktig jobb, men det bør ikke bare handle om tradisjonell ungdomskriminalitet. De bør også få en viktig rolle i forebygging av fremveksten av ekstreme miljøer. I vårt alternative budsjett i fjor foreslo vi å øke bevilgningen til disse fra 13 millioner til 26 millioner kroner, sier Hadia Tajik.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder