TRENGER VITNER: Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen (innfelt) sier at å få en bevisførsel i dyredumpingsaker er vanskelig fordi dyrene ikke selv kan forsvare seg. Kattungen på bildet ble funnet av Dyrebeskyttelsen Norge etter at den etter all sannsynlighet var blitt dumpet i Farsund. Den døde i etterkant. Foto: Iselin Linstad Hauge/Dyrevernalliansen og Dyrebeskyttelsen Norge

Kjæledyrdumpere risikerer bøter og fengsel

Jurist: Folk må si fra - dyrene forteller ikke om overgrep selv

(VG Nett) Jurist Live Kleveland vil at vitner skal bli flinkere til å melde fra om dyremishandling for å få slutt på kjæledyrdumpingen.

Astrid-Helen Holm
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Live Kleveland i Dyrevernalliansen er jurist og jobber med å styrke dyrs rettigheter. Hun var selv med på å utforme deler av Dyrevelferdsloven fra 2009, og understreker at å forlate kjæledyr vil få rettslige følger for eiere som blir tatt.

Har du mistet eller funnet et kjæledyr? VG Netts nye tjeneste Dyrebar kan hjelpe deg!

- Det er forbudt å dumpe dyr i hjelpeløs tilstand. Om du blir oppdaget, risikerer du straff. Mest sannsynlig bot, men også fengsel, sier Kleveland til VG Nett.

Hun sier at det er prioriteten saken får hos politiet og hvor sterkt Mattilsynet er inne i bildet som avgjør hvilke saker som ender som straffesaker.

Kjæledyrdumping er et kjent fenomen i ferietider. Senest mandag skrev VG Nett Dyrebeskyttelsen Norge, som opplever tilfeller av dyredumping hver eneste dag .

- Vi merker det veldig godt i sommermånedene, men også i feriene ellers. Fram mot helgen, eller i begynnelsen av uken når Syden-flyene går, ser vi ofte at det også dukker opp forlatte dyr, sier Linn Krogstad i Dyrebeskyttelsen Norge til VG Nett.

Lokalavdelingene i organisasjonen har betegnet 2012 som det verste året noensinne.

- Kan ikke fortelle selv

Ifølge Kleveland er det å i det hele tatt få bevisførsel i slike saker mye vanskeligere enn i andre anmeldte forhold.

- Dyr kan ikke - i likhet med små barn - fortelle om overgrepene de blir utsatt for. Derfor er bevissituasjonen i utgangspunktet mye vanskeligere enn når voksne blir utsatt for vold. I tillegg kan dyremishandling lett skjules av dyrets eier, sier hun.

Juristen understreker viktigheten av at vitner melder fra enten til politiet eller Mattilsynet.

- Vår erfaring er at det er viktig å få Mattilsynet inn i bildet, slik at de kan anmelde forhold og signalisere alvorlighetsgraden til politiet.

Bildespesial: Forlatte katter tatt hånd om av Dyrebeskyttelsen Norge OBS! Sterke bilder!

Vil ha eget dyrepoliti

Dyerevernalliansen ønsker bedre skolering av norsk politi for å få bukt med dyredumping og dyremishandling.

- Vi trenger grunnleggende kunnskaper om dyreatferd og den aktuelle typen dyrehold, samt spesifikke kjennetegn som kan gjenkjennes ved de forskjellige typene dyremishandlingssaker. Det vil gjøre det lettere for politiet å stille de riktige spørsmålene til eventuelle vitner og vurdere offeret i saken - nemlig dyret, sier hun.

Kleveland nevner Sverige som eksempel, der polititjenestemenn kurses for å kunne jobbe innenfor dyrevern.

VIL HA POLITISKOLERING: Jurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen vil ha skolering av norsk politi i forbindelse med dyervernsaker. Foto: Iselin Linstad Hauge/Dyrevernalliansen


Vil ha politikerne på banen

Juristen nevner også at Dyrevernalliansen mener at dyrevern bør flyttes fra Mattilsynet til et eget dyrepoliti, og inviterer politikerne på banen i saken.

- I dag kontrollerer mattilsynet forholdene til alle slags dyr, fra sirkuselefanter til laboratorierotter. Det kan være en for stor arbeidsbyrde i forhold til kunnskap. Vi ønsker en dyrevernallianse som har dyrevern som eneste prioritering.

Hun viser til at blant annet Fremskrittspartiet har vært en pådriver for eget dyrepoliti.

Bekymringsmeldinger vurderes lokalt

Assisterende tilsynsdirektør i mattilsynet, Ole Fjetland, sier til VG Nett at alle bekymringsmeldinger som kommer inn til mattilsynet blir vurdert lokalt på de ulike distriktskontorene, for det er de lokale avdelingene som har best kjennskap til hvert enkelt tilfelle.

OPPFORDRER TIL BEVISSTHET: Mattilsynets Ole Fjetlant oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme på egen omgangskrets når det gjelder dyremishandling, men at det i bunn og grunn er den enkeltes ansvar. Foto: Mattilsynet


- Distriktskontorene ser på forskjellige sider av saken og vurderer om de kjenner til dem fra før. Deretter drar en kanskje ut på inspeksjon, der det viser seg at vi finner noe eller ikke, sier han til VG Nett.

Han sier at utfallet av inspeksjonene varierer og at forvaltningsloven gir dyreeier et vern til en viss grad.

- Det kommer an på veldig mye forskjellig. Ikke alle som melder fra oppfatter at de blir tatt på alvor fordi de ikke får tilbakemeldinger på hva som blir gjort i de enkelte sakene. Men det handler om at melderen ikke er såkalt «part» i saken og at vi derfor ikke kan gå ut med all info.

- Holder høy faglig standard

Når det gjelder tanken om å etablere et eget dyrepoliti, sier Fjetland at Mattilsynet holder en høy faglig standard når det gjelder bekymringsmeldinger og saker som gjelder dyrehold.

- Vi har egne folk som jobber med dyrevelferd, og er tilknyttet mange - blant annet veterinærer med kompetanse og erfaring på feltet. Når vi er ute på inspeksjon kan det skje ting som henger sammen med dyrehelse og andre fagområder. Vi tenker at vårt tilsyn er velfungerende og av høy faglig kvalitet.

- Har ansvaret selv

Fjetland mener at politiet selv må vurdere om det er aktuelt å etablere et dyrepoliti som skal jobbe med politiets egne oppgaver på dyrevelferdsområdet - lignende den politienheten som jobber med dyrevelferd i Sverige.

- Hva tenker du om Dyrevernalliansens uttalelse om at det er viktig at folk tar ansvar og melder fra selv?

- Jeg tenker at det absolutt er viktig. Det er viktig at folk er bevisste i forhold til seg selv, barn og omgangskrets. Dyr er ikke et leketøy, og når man tar til seg dyr tar man også på seg ansvaret for dem. I tillegg er det svært viktig å melde fra når en oppdager dyr som lider.

- Kastet kattunge foran bilen

Stian Briskelund ble vitne til det som kan ha vært tilfelle av dyredumping da en mann kastet en kattunge foran bilen hans ved en rasteplass ved Follim på E16 i Buskerud, skriver Ringerikes Blad på sine nettsider.

- Jeg så at det sto tre campingbiler på rasteplassen langs veien. Da oppdaget jeg at det sto en mann ved utforkjøringen og at katten spratt ut i veien, sier Briskelund til avisen.

- Ville anmelde

Han skal være nokså sikkert på at katten ble kastet ut i veien. Selv unngikk han å treffe det lille dyret, men en bil som kom kjørende i motgående retning kjørte over katten.

Katten var ifølge Briskelund svart og hvit og var antakelig en kattunge.

- Det er en grusom måte å avlive dyr på. Det skulle ikke hatt lov til å ha dyr, sier Stian Briskelund.

Han sier at han ville ha anmeldt saken, men rakk ikke å registrere bilnummeret.

- For det er usannsynlig at en katt vil sprette ut på den måten. Dessuten er dette en strekning hvor det ikke er noen hus, sier han.

Aktuelt med etterforskning

Politijurist Janne Østvang Skille i Nordre Buskerud politidistrikt kjenner ikke til saken, og vil derfor ikke uttale seg om hendelsen på E16.

- Men jeg kan si på generelt grunnlag at hvis dette er tilfelle, er det aktuelt å sette i gang en etterforskning, sier hun til VG Nett.

Østvang Skille ønsker heller ikke å si noe konkret om hva strafferammen i lignende saker kan være.

- Det er avhengig av strafferammen i loven og konkrete omstendigheter som kan være avgjørende. En kan jo tenke seg at eierne er uskikket til å ha dyr og at dette kan føre til restriksjoner ved senere anledninger.

Hun forteller at Nordre Buskerud politidistrikt sjeldent er borte i dyredumpingstilfeller som utvikler seg til straffesaker.

Flere årsaker

FLERE ÅRSAKER: Linn Krogstad i Dyrebeskyttelsen Norge nevner ansvar eiere påtar seg og ikke takler og impulsferier som to av grunnene til de mange kattedumpingsakene organisasjonen ser om sommeren. Foto: Privat


- Det er som oftest to årsaker til dumping. Den ene er selvfølgelig at eierne påtar seg et ansvar de ikke takler, reiser på ferie og ikke klarer å planlegge i tide. Den andre er at det fødes mange uønskede kattunger på våren og sommeren. Det er en del av dette nå, og den siste tiden har vi hatt veldig mange saker som åpenbart har vært dumping, sier Linn Krogstad i Dyrebeskyttelsen Norge til VG Nett.

Hvert år får Dyrebeskyttelsens 24 lokalavdelinger over hele Norge inn over 3500 forlatte og hjemløse dyr.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder