OMSTRIDT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson FOTO: ROGER NEUMANN/ VG Foto: ,

Eriksson anklages for Fauske-fusk

– Vi er blitt misbrukt av Robert Eriksson for å underbygge hans politiske prosjekt, sier sentrale tillitsvalgte i Fauske kommune.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over fem år gammel

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Linda Salemonsen, og hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, Eli Hansen, i Fauske kommune anklager arbeids- og sosialministeren for å feilinformere når han lager en solskinnshistorie fra deres kommune.

– Misbrukt

– Nå har vi opplevd at han to ganger har trukket frem at Fauske kommune har fått til både økte stillingsstørrelser og redusert sykefravær i et prøveprosjekt med lange vakter. Da er det på tide at vi kommer med et motsvar til dette. Vi blir misbrukt i hans forsøk på å rettferdiggjøre sine forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Eriksson tar feil og vi opplever å bli tatt til inntekt for å underbygge hans politiske prosjekt med å endre arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, sier Salemonsen.

Senest tirsdag, da han varslet at han vil ta fra fagforeningene vetoretten, viste han til forsøkene med nytt turnussystem i Nordlands-kommunen. Han trakk også Fauske frem tidligere i høst og viste til hvordan de vellykket har prøvd en 14-timers turnus innen pleie og omsorg. Dette medfører ikke riktighet, sier de tillitsvalgte.

Det de ansatte fikk dispensasjon på, var å gå vakter på inntil 13,5 t – hver fjerde lørdag og søndag. Da skulle det kompenseres med hvile i løpet av vakten på inntil 1,5 time.

– Ble avviklet

– Resultatet var at sykefraværet sank dramatisk og at kvinnene opplevde at de ble mer dedikert når de var på jobben og at de ble mer fornøyd både på jobb og hjemme, sa Eriksson til VG 13. november.

– Sannheten er at prøveordningen ble avviklet fordi et stort flertall av de ansatte ikke orket en slik langhelg-turnus. De første reaksjonene var positive og det er riktig at sykefraværet gikk ned i starten, men etter hvert snudde det og fraværet steg betraktelig igjen, sier Eli Hansen i Sykepleierforbundet i Fauske.

– Hvorfor ville ikke de ansatte videreføre den turnusen?

– Da vi evaluerte ordningen etter ett år, var det et fåtall av våre medlemmer som var positive til å fortsette. Belastningen med å jobbe lange helgevakter, ble for stor. Dette ble både fysisk og også psykisk belastende over tid. Det var nok flere årsaker til at fraværet etter hvert steg, men det å gå lange vakter innenfor pleie og omsorgstjenesten der det foreligger betydelige krav på faglig forsvarlighet føltes ekstra belastende for våre medlemmer, sier hun.

– Fire av 50

I november fikk Eriksson støtte fra kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske kommune, Ole Reidar Sollund, som fortalte at de ved å legge inn to vakter av 14 timer i helgen, utløste turnusfri i åtte dager. Han sa at konsekvensen ble at sykefraværet ble halvert og at mange gikk fra småbrøksstillinger til 75–90-prosentstillinger.

– Det var vi som ønsket at de som gikk inn i pilotprosjektet med den nye turnusordningen minimum skulle ha en 6,5 times arbeidsdag. Dette gjorde at de ansatte fikk 76 prosent stilling eller mer. I prosjektperioden fikk også de ansatte en lønnskompensasjon for å gå disse lange helgevaktene, sier Salemonsen.

- FEIL: Tillitsvalgte Eli Hansen (t.v) og Linda Salemonsen i Fauske kommune mener arbeids- og sosialministeren feilinformerer om deres turnusforsøk. Foto: Sølvi Torset. Foto: ,

Fagforeningene sentralt krevde at de ansatte som skulle gå i prosjektet fikk fast ansettelse i de nye og høyere stillingsprosentene.

– Dette medførte at flere medlemmer har fått en varig høyere stillingsprosent enn hva de tidligere hadde. Per i dag er det tre til fire personer som har valgt å følge denne turnus, av 50, sier Salemonsen.

Ringe bjeller

– At vår ordning måtte til godkjenning av forbundene sentralt, var en viktig faglig støtte for oss og det medførte at vi våget å si ja til dette prosjektet. Fjernes denne ordningen, tror vi konsekvensen blir at det blir færre slike prosjekt som vi prøvde på, fordi lokalt tillitsvalgte ikke vil tørre å si ja uten den faglige støtten det gir å få en godkjenning av forbundet sentralt. Forbundene sentralt sitter på høyere og bredere kompetanse og ikke minst et bredere erfaringsgrunnlag enn hva vi gjør i den enkelte kommune, sier hun.

De to sier det bør ringe et par bjeller for dem som funderer på å stille seg positiv til Erikssons forslag om å fjerne vetoretten til de sentrale organisasjonene.

– Den ordningen som Eriksson skryter av i Fauske, som viste seg ikke å være så god som han viser til, ble faktisk godkjent av forbundene sentralt. Dagens system fungerer på en utmerket måte, med faglig trygghet når nye turnusordninger prøves ut. Men når de ikke fungerer, blir de nedlagt, som hos oss, sier de to hovedtillitsvalgte i Fauske.

Eriksson avviser

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson svarer slik på anklagene.

– Jeg vil legge til rette for større fleksibilitet og større lokal innflytelse og vil ikke påtvinge lokale tillitsvalgte turnusordninger de ikke ønsker. Hvis de prøver ordninger de ikke ønsker, står de fritt til å avvikle de, sier Eriksson.

– Når det gjelder de tillitsvalgtes påstander, synes jeg de er merkelige: Det kan nesten se ut som om noen har bedt dem om å gå ut. Jeg har lest kommunes evalueringsrapport og man kommer ikke bort fra at 30 ansatte har fått økt stillingsbrøk.

– De tillitsvalgte sier ordningen ble til innenfor dagens regelverk og at LO sentralt nesten aldri stanser et prøveprosjekt?

– Det er riktig at de fleste får ja, men flere er stanset, blant annet på Ladegården. Jeg mener ordningen i Fauske viser at flere har fått hele stillinger og derfor er en suksess. Jeg vil bruke Fauske som eksempel også i fremtiden.

Les også

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

 2. Eriksson la frem endringer i arbeidsmiljøloven: Regjeringen vil øke straffen på brudd på arbeidsmiljøloven

 3. Kvinneopprør mot Frp-Eriksson

 4. Pluss content

  Veto mot sine egne

 5. Sykepleierkrise på legevakten i Sandefjord

 6. Voldsom protest mot Frp-Erikssons forslag idag: Lammer sentrale flyplasser tirsdag

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder