DEMONSTRERTE: Sist fredag samlet det seg en rekke mennesker som mener de er bitt av flått - og deres pårørende - utenfor Stortinget. De krever bedre behandling mot flått. Foto: Trond Solberg

Ingen gode tester for flått-sykdom

Det finnes ingen tester som kan påvise en aktiv borreliose i kroppen, foruten infeksjonen som rammer leddene.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Eneste sikre tegn på at du er borrelia-infisert er den karakteristiske ringen som etterfølger et bitt av flått, slår flere norske eksperter fast.

- Vi har ingen gode tester som viser at du har en aktiv borreliose i kroppen. De finnes rett og slett ikke, sier Elling Ulvestad, professor og avdelingsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling, ved Haukland Universitetssykehus.

Andre bakterier påvises ved dyrking eller ved DNA-tester. Dette er kun unntaksvis tilfellet med Borreliabakterien.

Mangler markører

- Ved mange ordinære infeksjoner har vi aktivitetsmarkører, det har vi ikke ved borrelia. Hvis man for eksempel tar prøve av spinalvæsken ved nevroborreliose, er det for lavt antall borrelia-bakterier til at man kan dyrke dem frem, sier overlege Sølvi Noraas ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Sørlandet sykehus, som har status som nasjonalt referanselaboratorium for borrelia.

En liten gruppe pasienter kan få ledd-borreliose. I disse tilfellene kan man påvise aktiv infeksjon ved en DNA-test.

Det testene i Norge og utlandet kan vise, er om man tidligere har vært infisert av borrelia - med andre ord tidligere har vært bitt av flått.

Ser etter antistoffer

- Den eneste testen som utføres rutinemessig er den som viser om du har dannet antistoffer mot borrelia. Antistoffer er noe som kroppen har laget, som respons på borreliabakterien. Da har du vært infisert av borrelia, sier Ulvestad.

- Hvis du har antistoffer, så vet du at du har vært smittet av borrelia. Får du ME senere, så kan du ikke utelukke at ME skyldes bakterien. For vi vet at ME kan komme etter kraftige infeksjoner, sier Ulvestad.

Mange nordmenn som mener de har kronisk borreliose, krever at Norge skal få bedre tester. De viser blant annet til USA, hvor det kjøres en kombinasjon av tester.

- I USA kjøres to-test-systemet. Vi har prøvd det ut her i Bergen, og syns ikke det var en bedre strategi. For heller ikke de testene viser om man har en aktiv infeksjon, sier professoren.

Karin Rønning, avdelingsdirektør for infeksjonsovervåkning ved Folkehelseinstituttet, sier at det er anerkjent at en del mennesker som har blitt smittet av borreliabakterie kan være syke i lang tid dersom de ikke har fått diagnose og behandling.

- Diagnosen kronisk borreliose finnes, men den finnes nok ikke hos så mange som blir behandlet for den og som selv mener at de har den. Den store diskusjonen er hvilke diagnosemetoder som er gode nok til å skille borreliose fra andre sykdommer med tilsvarende symptomer, sier Rønning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder