DRAKK PÅ FENGSELSSKOLEN: Her inne på området til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo foregikk skjenkingen av alkohol til fengselsaspirantene på oppdrag fra et selskap som justisdirektøren eier andeler i.

DRAKK PÅ FENGSELSSKOLEN: Her inne på området til Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) i Oslo foregikk skjenkingen av alkohol til fengselsaspirantene på oppdrag fra et selskap som justisdirektøren eier andeler i. Foto:Frode Hansen,VG

Justisdirektør granskes: Skjenket studenter i fylleforsøk

20 fengselsaspiranter fikk servert vodka * Skulle ha 1,6 i promille * Betaling: Opptil 4000 kroner * Departementet har opprettet personalsak

Avdelingsdirektør Andreas Skulberg (52) i Justisdepartementet fikk i høst 20 unge fengselsaspiranter med i sitt eget fylleforsøk: Mot betaling drakk studentene vodka til de hadde 1,6 i promille.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dette er historien om da justisdirektøren inviterte til kalas i gymsalen på fengselsskolen.

Skulberg inviterte fengselsstudentene til å drikke seg fulle for å teste om en sportsdrikk, som inneholder stoffet fosfat og som familien selger privat, har virkning mot fyllesyke. Det private selskapet Primo, som Skulberg og hans familie eier størsteparten av, finansierer studien.

Fra sin e-mail ved Justis- og beredskapsdepartementet har Skulberg arrangert møte om forsøket med fengselsinspektør Christian Øvergaard i Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

19. august i år ble fengselsbetjent-utdanningens avgangskull invitert via et infoskriv fra Skulberg, som ble lagt ut på IT- og læringsplattformen som KRUS bruker, kalt «It’s learning».

Satte ned foten

ORDNET FORSØKET: Avdelingsdirektør ved Justis- og beredskapsdepartementet, Andreas Skulberg. Foto:Linn Cathrin Olsen,NTB scanpix

20 unge, mannlige aspiranter sa ja til å være «forsøkskaniner» i den eksperimentelle studien.

* Det ene fylleforsøket ble gjennomført søndag 7. september i skolens gymsal. Skulberg er oppført som prosjektmedarbeider i forskningsstudien. Justisdirektøren er utdannet lege, og jobbet i yngre år ved Ila fengsel.

* Det andre forsøket ble flyttet til et annet sted sentralt i Oslo påfølgende søndag, etter at KRUS mente det var uheldig å benytte skolens lokaler til fylle-eksperimentet.

– Vi fikk stoppet at våre lokaler ble brukt til dette formålet etter første dag med forsøk, sier fengselsinspektør Christian Øvergaard ved KRUS til VG. Vurderingen var at det kunne misforstås at det ble skjenket alkohol og at det kunne bli gitt signaler om at hangover var ok.

Det var Øvergaard som fikk henvendelsen fra Andreas Skulberg om den tidligere Fengselsskolen ville bistå i forskningsprosjektet.

– Datt helt sammen

Spriteksperimentet foregikk i to runder: Om morgenen de to forsøksdagene fikk deltagerne servert en alkoholmengde som skulle tilsvare ca. en flaske vin, slik at de fikk en promille på mellom 1,4 og 1,6.

Aspirantene fikk betalt inntil 4000 kroner hver i kompensasjon for å delta. Den ene søndagen fikk mennene et fosfat i drikken, og den andre søndagen fikk de et narrestoff.

Ifølge en deltager VG har snakket med, ble enkelte tydelig påseilet av vodkaen som ble servert. Fengselsaspirantene fikk spriten blandet med juice eller brus.

– Folk reagerte veldig forskjellig på alkoholen. Spesielt én ble veldig dårlig og datt helt sammen, sier aspiranten, som ønsker å være anonym.

Forsker på virkningen

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) leder forskningsstudien hvor det fosfatholdige middelet som selskapet Primo har hatt på markedet i flere år, ble testet ut mot fyllesyke. I dag selges stoffet for å bedre restitusjon etter hard fysisk trening.

Forskerne ville i studien undersøke fosfatets betydning for kroppens alkoholforbrenning.

– Planen er å undersøke dette i en rekke studier fremover, sier forskningsleder Jørgen G. Bramness ved Universitetet i Oslo.

I prosjektbeskrivelsen står det at studien er initiert på bakgrunn av at ca. 20 personer, som før og etter et stort alkoholinntak hadde drukket et fosfatholdig næringsmiddel, rapporterte om betydelige mindre symptomer på bakrus. Det viser upubliserte, usikrede data som Andreas Skulberg sitter på: «Alle deltagere sa at de var klinisk bedre etter inntak av fosfat før og etter alkoholinntaket».

– Hvor mye har Primo betalt?

– Primo betalte ikke SERAF for å gjennomføre studien. Primo har dekket utgiftene til studien etter vår anvisning, det vil si forsøksutstyr, refusjon for utgifter og betaling av deltagere. Det har ikke gått noen penger til SERAF som institusjon. I slike situasjoner er det vanlig at forskningsinstitusjonen legger inn et krav om at de skal eie resultatene, og kunne publisere uansett utfall. Pengene som har gått inn i dette prosjektet er gitt uten betingelser, sier Bramness.

Han hevder at Primos fosfatpreparat ikke i seg selv er av interesse for SERAF.

– Vi driver basalforskning på fosfats betydning for alkoholmetabolisme. Til tross for at alkohol har vært med oss i tusenvis av år er det ennå en del vi ikke vet om hvordan kroppen omsetter alkohol, sier prosjektlederen.

Familiebedrift

Andreas Skulberg har tidligere vært direktør på KRUS og har vært i ledelsen i Justisdepartementet i flere år.

Hans stilling som avdelingsdirektør står oppført i prosjektbeskrivelsen. Justisdirektørens bror står også oppført som prosjektmedarbeider.

Begge er sammen med faren, Andreas Skulberg senior, medeiere i Primo.

Har opprettet personalsak

Ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter at det er opprettet personalsak mot Andreas Skulberg, som er direktør i kriminalomsorgsavdelingen.

- Dette er en personalsak som er til behandling i departementet, og jeg vil derfor ikke kommentere mer rundt avdelingsdirektøren det vises til, svarer ekspedisjonssjef Unni Gunnes på VGs henvendelse.

-Var den administrative og politiske ledelse i departementet på forhånd kjent med forsøket med studentene?

- Jeg ble gjort kjent med dette forsøket av KDI (Kriminalomsorgsdirektoratet) ved direktøren etter forsøkets første dag, og at KDI ville følge opp utleie av lokaler overfor KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter).

- Er det i tråd med departementets etiske regelverk å ha en lederstilling i Justisdepartementet, samtidig som man driver med delprivat forskningsvirksomhet opp mot studenter i krimomsorgen?

- Generelt er vi opptatt av at våre ansatte skal opptre ryddig slik at det ikke oppstår tvil om roller, svarer Unni Gunnes.

Kommunikasjonssjef i Justisdepartementet, Gunnar A. Johansen, har forelagt VGs henvendelse om intervju til Andreas Skulberg, som imidlertid selv ikke ønsker å snakke med VG.

- Avdelingsdirektøren ønsker ikke selv å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Men det jeg kan si er at han ønsker å opptre med ryddighet og ber derfor om forståelse for at han avventer med å kommentere saken til den er ferdig behandlet.

Kommunikasjonssjefen bekrefter at Skulberg er innforstått med at VG omtaler studieforsøket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder