UTVIST: Belal er dømt for vold mot 11 personer i løpet av de 10 årene han har vært i Norge. Politiet får ikke sendt ham ut, fordi identiteten hans ikke er avklart. Selv mener mannen han bør få bli. Bildet viser ham på Trandum i fjor, da VG besøkte utlendingsinternatet.

UTVIST: Belal er dømt for vold mot 11 personer i løpet av de 10 årene han har vært i Norge. Politiet får ikke sendt ham ut, fordi identiteten hans ikke er avklart. Selv mener mannen han bør få bli. Bildet viser ham på Trandum i fjor, da VG besøkte utlendingsinternatet. Foto:Espen Rasmussen,VG

«Å bo i Norge må være en
menneskerett, alle burde kunne bestemme selv hvor de vil bo»

Belal mener han har gjort opp for seg gjennom soning, og at han bør få bli i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Til tross for at han er straffedømt flere ganger, blant annet for grov vold mot flere peroner, får ikke norske myndigheter sendt ut mannen som kaller seg Belal, fordi identiteten hans ikke er endelig avklart. VG har stilt ham spørsmål via hans advokat Abdelilah Saeme. Slik svarer den utviste mannen:

– Politiet mener å ha funnet det riktige navnet ditt og at du er marokkansk statsborger. Hvorfor oppgir du ikke din riktige identitet til norsk politi?

– Dersom politiet vet hva min riktige identitet er, hvorfor er ikke jeg blitt sendt ut ennå? Ingen vedkjenner seg meg fordi jeg verken har foreldre eller slektninger som kan bekrefte min identitet. Verken marokkanske eller algeriske myndigheter har funnet å kunne utstede reisedokumenter fordi de ikke kan bekrefte min identitet.

– Har aldri hatt dokumenter

– Borgarting lagmannsrett skriver i en kjennelse at du kan forkorte fengslingstiden din ved å samarbeide om identitetsavklaring. Hva er din kommentar til manglende samarbeid?

– At jeg ikke samarbeider er en påstand fra utlendingspolitiet. Jeg har aldri hatt dokumenter og dro illegalt ut av mitt hjemland da jeg var mindreårig.

– Frem til opptøyene var du en av de som hadde sittet lengst ved Trandum. VG har opplysninger om at du var sentral i bråket der 15. mars. Hva er din kommentar?

– Jeg var ute til lufting, men jeg gjorde ikke noe hærverk. Jeg er en av 3-5 personer som har sittet her i over et år. Dette mottaket er ikke egnet for folk som sitter innelåst i så lang tid. Innsatte her har ingen aktiviteter, arbeid eller skole-muligheter. På grunn av begrensede luftingsmuligheter har flere personer protestert. Noen har gått lenger ved å ødelegge inventar.

LES OGSÅ: Norge blir ikke kvitt denne mannen

– Prøver bare å overleve

– Fortjener en person som er dømt tre ganger, blant annet for til dels grov vold, å få bli i Norge, selv om han er varig utvist?

– Jeg har vært urettferdig behandlet, og i alle fall gjort opp for de feil jeg har gjort. Jeg har ingen steder å dra til. Mener du at jeg skal sitte i fengsel i evig tid fordi jeg er blitt dømt tidligere, selv om jeg har sonet min dom?

– Oslo tingrett slår fast at du ikke har samarbeidet om identitetsavklaring. Det fremgår av en annen kjennelse at du har vært fremstilt for den marokkanske ambassaden via videolink, men gjorde fremstillingen vanskelig ved å ha på solbriller og caps. Hadde du samarbeidet, hadde du sluppet å sitte fengslet. Hva er din kommentar?

– Jeg prøver å ta være på meg selv, trener mye og liker å kle meg pent. At jeg sitter i fengsel endrer ikke på det. Jeg har vært samarbeidsvillig. Jeg har vært uheldig hele livet. Jeg har ikke hatt noen voksne til å ta være på meg som liten og min uflaks i livet fortsetter til i dag. Å bo i Norge må være en menneskerett, alle burde kunne bestemme selv hvor de vil bo. Jeg ser ikke for meg de menneskeskapte grenser. Det er én verden og alle mennesker skulle ha hatt de samme muligheter. Om du blir født her eller der bør ikke spille noen rolle. Jeg angrer de feil jeg har gjort. Men tenk deg selv, hva ville du ha gjort hvis du var uten utdannelse og ikke fikk lov å arbeide eller bidra med dine evner? Jeg kunne ha vært en god fotballspiller, men fikk ikke lov til det fordi jeg ikke har arbeidstillatelse. Jeg prøver bare å overleve så godt jeg kan. Gjør man noe galt, kan man dømmes til fengsel. Jeg er i fengsel uten at jeg har gjort noe galt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder