ULIK VURDERING; Statsminister Erna Solberg og innvandringsminister Sylvi Listhaug besøkte Hvalstad transittmottak i mai i år. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Erna Solberg mener Afghanistan er utrygt. Men Sylvi Listhaug mener det er trygt.

WARSZAWA (VG) Afghanistan er så utrygt at regjeringen holder 50 spesialsoldater i landet også i 2017. Samtidig mener UDI at Afghanistan er så trygt at flere asylsøkere vil bli returnert.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det er en anstrengt sikkerhetssituasjon. Det er ikke enkelt i Afghanistan. Vi har trappet ned, men det vi gjør nå er å trene afghanske sikkerhetsstyrker. Det trengs fortsatt, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Men for to dager siden sa hennes innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at flere nå vil få avslag på sine asylsøknader:

– Utlendingsdirektoratet har gjort en ny vurdering av situasjonen i Afghanistan. De konkluderer med at det i dag ikke er noen provinser som er så utrygge at ingen kan sendes tilbake dit. Derfor vil mange få avslag på søknaden om asyl, sa Listhaug til VG.

Les mer her: Listhaug: Trygt å sende asylsøkere tilbake

50 spesialsoldater

Lørdag morgen kunngjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge viderefører det militære nærvære i Afghanistan i 2017, omlag 50 soldater fra Forsvarets Spesialkommando som trener og opererer sammen med afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul.

En rekke NATO-land viderefører også sitt nærvær i Afghanistan.

NATOs vurdering ligger åpenbart nærmere Erna Solbergs syn enn Sylvi Listhaugs syn.

IS etablerer seg

Lørdag morgen er Afghanistans president Ashraf Ghani på NATO-toppmøtet i Polens hovedstad Warszawa, hvor han vil få nyheten om at NATOs operasjon i landet, Resolute Support Mission, blir forlenget ut 2017.

En rekke alarmerende rapporter viser at Taliban har styrket seg, at Al Qaida er på fremmarsj, og at terrornettverket IS også er i ferd med å etablere seg i landet.

– Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er fortsatt prekær, sa USAs president Barack Obama, ifølge CNN, da han kunngjorde at USA vil ha 3 000 flere soldater enn opprinnelig planlagt i Afghanistan det neste året.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger var 2015 det farligste året for sivile afghanere siden 2009.

– Det har hele tiden vært klart at det ville bli mer uro der som alle trakk seg helt ut. Derfor har vi bestemt oss for å fortsette vårt engasjement, sier Solberg til VG.

Flere trygge områder

Samtidig sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet UDI at når flere områder ansees trygge, vil færre, spesielt barn, få opphold og beskyttelse i Norge:

– UDI mener ikke at situasjonen i Afghanistan er bedre. Men vi mener at færre afghanere trenger beskyttelse. Den nye praksisen kommer etter en grundig gjennomgang av sikkerhetssituasjonen i de ulike områdene av Afghanistan. Siden enslige mindreårige, i motsetning til mange voksne, ikke kan henvises til andre områder enn der de kommer fra, vil endringen derfor slå sterkest ut for denne gruppen, sier Forfang.

Uro ikke grunnlag for asyl

– Hvordan kan regjeringen ha to så motsatte syn på sikkerheten i Afghanistan, Erna Solberg?

– Det er veldig viktig at vurderingsgrunnlaget er forskjellig. Det er områder i landet hvor det er mulig å returnere til, så er det noen områder man ikke kan returnere til. Mange land har uro og terrorhandlinger og angrep, som likevel ikke gir grunnlag for å søke asyl i andre land, sier statsministeren,

– Er det en politisk bestilling at UDI skal returnere flere til Afghanistan?

– UDI og Landinfo gjør sine vurderinger helt uavhengig av norske myndigheter. Det er ingen politisk bestilling, det er ikke lov å instruere på dette området, sier hun,

– Men kan du se den skarpe kontrasten mellom de to synene?

– Det er mange steder i verden hvor det står utenlandske soldater og hvor vi likevel sender folk tilbake til.

– Har du forståelse for at noen reagerer på dette?

– Det er viktig å huske at det skal gjøres individuelle vurderinger av hver enkelt asylsøker, i forhold til asylretten. Hvis du kan få beskyttelse et annet stred, så er alternativet med intern flukt helt greit. Da er det i det landet du skal finne din sikkerhet, sier Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder