Derfor vil de ha Kristin-dommen opphevet

Henning Hotvedt (40) ble dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12). Nå krever 40-åringen dommen opphevet – og ny rettssak.

 • Dennis Ravndal
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over tre år gammel

Årsak: Den drapsdømte 40-åringens forsvarer, Brynjar Meling, mener det kan settes spørsmålstegn ved både straffeutmålingen og skyldspørsmålet:

– Straffeutmålingen fordi det er et spørsmål om retten har lagt nok vekt på tiden som er gått. Saksbehandlingen fordi det er et spørsmål om domfelte i realiteten har fått prøvd skyldspørsmålet to ganger, i lys av at han faktisk ble frifunnet for drapet i 2003, sier Meling til VG.

FORSVARER: Advokat Brynjar Meling. Foto: Fredrik Solstad

Les også: Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin

Henning Hotvedt ble kjent skyldig i Larvik herredsrett i 2001, men dommen ble anket. Før den rakk å komme opp for Agder lagmannsrett viste det seg at det fellende beviset i herredsretten, et hårstrå som ble funnet på åstedet, ikke kunne komme fra Hotvedt.

Les også: Mystisk håndtrykk på Kristins sykkelhjelm identifisert etter 16 år

Da trakk statsadvokaten tiltalen mot Hotvedt, og lagmannsretten avsa i 2003 en dom der han ble frikjent. Men denne dommen ble avgjort ved en såkalt kontorforretning – altså uten at det ble ført noen beviser for retten.

Når saken ble gjenopptatt etter at de nye DNA-bevisene kom frem i 2015, sendte gjenopptagelseskommisjonen saken til Høyesteretts ankeutvalg, som henviste saken videre til Borgarting lagmannsrett.

Det er en saksbehandlingsfeil, mener Hotvedts forsvarer Brynjar Meling, fordi Hotvedt kun har fått anledning til å bevise sin uskyld i én rettsinstans med de nye bevisene.

Strenge krav til rettssikkerhet

Siden lagretten i 2003 ikke tok stilling til bevisene i saken, burde den gjenopptatte saken gått tilbake til tingretten.

– Det er en interessant sak fra et juridisk perspektiv. Jeg vet jo ikke om en eventuell anke vil føre frem, men det er mulig å stille spørsmål ved om denne saken bare skal føres på nytt for én instans, særlig med tanke på den lange tiden som har gått, sier jusprofessor Mads Andenæs.

EKSPERT: Mads Andenæs er professor ved Institutt for privat rett. Foto: Trond Solberg

Kristins pappa: Lovte at jeg skulle ta den jævelen som har gjort dette

Andenæs peker også på at denne saken gjenopptas til siktedes ugunst, som det heter i straffeprosessloven. Vanligvis behandler gjenopptagelseskommisjonen saker der uskyldige mennesker kan ha blitt dømt.

Denne gangen er det omvendt, og det stiller svært strenge krav til at vedkommendes rettssikkerhet blir ivaretatt.

– Også fra det perspektivet et dette en interessant anke, sier jusprofessoren.

– Har krav på to rettsinstanser

Dersom en slik anke fører frem hos Høyesterett, kan dagens dom bli opphevet og må føres for retten på nytt.

«Juridisk sett er Hotvedts anke over saksbehandlingen svært interessant. Får Hotvedt og hans forsvarer Brynjar Meling medhold i Høyesterett, kan dagens dom bli opphevet – og det må gås nye runder i rettsapparatet. Ifølge menneskerettighetene og norsk lov har en tiltalt i en drapssak krav på å få vurdert skyldspørsmålet i to rettsinstanser. Har det skjedd i denne saken?», skriver Aftenpostens rettskommentator, Inge D. Hansen, i en kommentar fra lagmannsretten etter domsavsigelsen.

– Bevisene vil uansett ligge der

Bistandsadvokat Astri Aas-Hansen opplyser til VG at Kristins familie har vært opptatt av at den som drepte Kristin, skulle bli bragt for retten og dømt.

– Dette har vært drivkraften for farens mangeårige etterforskningsarbeid. Under rettssaken har familien hatt all oppmerksomhet rettet mot skyldspørsmålet, og da særlig det nye DNA-beviset. Straffens lengde har vært underordnet, sier Aas-Hansen.

Bistandsadvokaten har registrert ankegrunnen, som Høyesterett nå skal ta stilling til.

– Bevisene vil uansett ligge der. Vi bekymrer oss ikke for utfallet av en eventuell ny behandling i retten, sier hun.

Les også

 1. Dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Henning Hotvedt (40) er dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen (12.
 2. Kristins søster: – Husker at jeg måtte identifisere sykkelen hennes, så ble det svart

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Kristin Juel Johannessens storesøster Linda husker nesten ingenting fra dagen Kristin…
 3. Kristins pappa: – Har aldri fått anerkjennelse av politiet før nå

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Roar Juel Johannessen har i perioder vært besatt av å løse drapet på datteren Kristin.
 4. Kjent skyldig i drapet på Kristin

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Da juryen kom ut fra bakrommet, ble punktum satt for den 17 år gamle drapssaken.
 5. Kristin-saken: Et DNA-drama i fire akter

  BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Veien til det som er påtalemyndighetens trumfkort mot Henning Hotvedt – DNA-beviset - har…

Mer om

 1. Kristin-drapet
 2. Krim

Flere artikler

 1. Vil klage Kristin-drapet til FNs menneskerettighetskomité

 2. Høyesterett avviser anken til drapsdømt i Kristin-saken

 3. Kristin-saken: Bevisene som kan felle ham

 4. Forsvarer: – Må finnes en annen forklaring på hvordan DNA har havnet på Kristin

 5. Kristins pappa: – Har aldri fått anerkjennelse av politiet før nå

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder