SJEKKER FLERE: Stadig flere barn blir undersøkt for vold eller overgrep ved Oslo Universitetssykehus. Her er hovedinngangen ved Ullevål sykehus. Foto: Helle Gannestad VG

Kraftig økning i overgrepsundersøkelser på OUS

På sju år er antallet undersøkelser av barn som kan være utsatt for vold eller overgrep, nesten firedoblet på Oslo universitetssykehus (OUS).

NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Sykehuset gjennomførte 398 slike undersøkelser i 2015, mot 108 undersøkelser i 2008, skriver TV 2. Det forventer at tallet blir rundt 600 i år, dersom utviklingen fortsetter.

– Barna som kommer hit, kan være alt fra et par måneder gamle til 16 år. Men de fleste er i barnehagealder, sier overlege Torkild Aas, som har jobbet på barneavdelingen ved OUS i 20 år. Økningen kan tyde på at sykehuset er blitt flinkere til å oppdage tilfeller der barn kan ha blitt utsatt for vold eller overgrep. Samtidig mener Aas at helsepersonellet som skal utføre undersøkelsene, ikke får god nok opplæring, og han ønsker øremerkede midler til dette.

– Disse barna kommer til barnemottaket hos oss og må tas hånd om av en tilfeldig barnelege innimellom annet vaktarbeid. Det kan medføre at vi ikke oppdager overgrep, eller at en person feilaktig blir anklaget for et overgrep som ikke har funnet sted, sier Aas.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet sier til TV 2 at det er uaktuelt å øremerke midler til slik undervisning.

– Disse undersøkelsene skal skje, og de skal skje innenfor de rammene helseforetakene har, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder