MANGLER HJEMMEL: Lan Marie Nguyen Berg gir regjeringen ansvaret for at Oslo kan få nye utfordringer med dårlig luftkvalitet også denne vinteren. Foto: Alf Bjarne Johnsen ,

Frykter ny vinter med farlig dårlig Oslo-luft

Solvik-Olsen: - By heller på gratis kollektivtransport

PARIS (VG) Lan Marie Nguyen Berg (MDG) frykter en ny vinter med sterkt forurenset Oslo-luft. Den nye miljø- og samferdselsbyråden skylder på regjeringen, og sier at hun mangler verktøy som kan bedre luftkvaliteten.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Torsdag ettermiddag viste flere av Statens vegvesens målestasjoner i Oslo at det var forhøyd helserisiko, og at forekomsten av NO2 var over den akseptable grensen. Fredag er luftkvaliteten i Oslo igjen bedre.

Her er nettstedet som overvåker luftkvaliteten i Oslo og en rekke steder Norge.

– Vi gjør så godt vi kan med å forbedre luftkvaliteten, men vi mangler virkemidler for å komme helt i mål, sier Lan Marie Nguyen Berg til VG.

– Oslo mangler lovhjemmel for å innføre lavutslippssoner med miljøfartsgrenser, og vi kan heller ikke vedta forbud mot dieselbiler på de mest forurensede dagene, på veiene som staten eier i Oslo, fortsetter hun.

Byene går foran

Hun er på klimatoppmøtet i Paris for å presentere Oslos planer om bilfritt sentrum for et internasjonalt publikum.

– Oslo er en spydspiss for å få ned klimagassutslippene, sier Berg.

– Der regjeringene somler, går byene foran. Det gjelder ikke bare Oslo, legger hun til.

Utslippene som gir helsefarlig luft i storbyene, er imidlertid ikke en del av den klimaavtalen som rundt 190 land forsøker å forhandle fram i Paris denne og neste uke.

Felt i EFTA-domstolen

Men Norge er bundet av EUs grenseverdier for blant annet NOX og svevestøv, og Norge ble nylig felt i EFTA-domstolen for ikke å ha gjort nok for å redusere lokale utslipp innenfor EUs luftkvalitetsdirektiv.

– Det var Norge som ble dømt, men det er de store byene som sitter med problemet, sier Berg.

Kritikken hennes går direkte til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

KRITISERER SOMLING: Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener den forhøyde helserisikoen i Oslo er regjeringens feil. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Mener regjeringen somler

– Det er Solvik-Olsen som burde få spørsmålet om hvorfor Oslo ikke setter inn flere tiltak. Det er regjeringen som somler her. Stortinget har for lengst bestilt et lovforslag fra regjeringen som skal gi oss muligheten til sterkere tiltak mot luftforurensing i Oslo, sier Berg.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser at verktøykassen til Oslo kommune er tom på dager med høy forurensning:

Foreslår gratis kollektivtransport

– Jeg vil anbefale Oslo å prøve positive virkemidler i stedet for bare restriksjoner. Oslo kan for eksempel spandere gratis kollektivtransport på dagene med veldig høy luftforurensing, Det ville bidra positivt og gi folk anledning til å prøve nye reisemønstre som alternativ til bilen, sier Solvik-Olsen til VG.

Han viser til at forgjengeren Marit Arnstad (Sp) i 2012 sa nei til dieselforbud på veiene i Oslo som eies av Statens vegvesen, i tråd med vegvesenets eget syn:

Faglige argumenter

GRATIS BUSS? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Oslo teste positive virkemidler. Foto: Hanne Hattrem , VG

– Jeg har merket meg at de rødgrønne i Oslo nå utfordrer noe den rødgrønne regjeringen sa nei til. Det er faglige argumenter mot å stenge trafikk ute fra E18 og Ring 3, og ønsker ikke å overprøve faglige råd, sier statståden.

– Når vil du fremme lovforslaget om lavutslippssoner, som Stortinget har bedt om?

– Vi har møtt de store byene i høst for å høre hva de legger i begrepet lavutslippssoner. Nå jobber juristene her i departementet med å avklare formelle sider av dette. Jeg skal være klar til å konkludere så snart juristene er ferdige, sier Ketil Solvik-Olsen.

Gammelt krav

VG omtalte i fjor høst en rapport som viser at luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør, kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning.

For ett år siden gikk Bergs forgjenger, Guri Melby ut i VG med det samme kravet til regjeringen om å få innføre forbud mot dieselbiler på de verste dagene.

Så, i februar i år, stilte flertallet i Stortinget seg bak et forslag fra Venstre som pålegger regjeringen å endre veitrafikkloven slik at kommunene selv kan legge disse begrensningene.

En lavutslippssone, slik myndighetene har definert den, er et geografisk avgrenset område hvor kommunen kan sortere bilparken ut fra utslipps-egenskapene, for å bedre luftkvaliteten.

Men regjeringen har ennå ikke fremmet dette forslaget, og Oslo går nå inn i en ny vinter uten å kunne stramme til så hardt som det nye rødgrønne byrådet ønsker.

– Betyr det en ny vinter med helsefarlig luft i Oslo?

– Så lenge lovforslaget ikke er lagt fram, mangler vi verktøyene, Det er mange statlige veier i Oslo, og da har det liten hensikt med dieselforbud på kommunens veier. Så regjeringen jobber altfor sakte med dette, sier byråden fra Miljøpartiet de grønne i Oslo.

Jobber for bilfritt Oslo sentrum

Byrådet er allerede i gang med arbeidet som skal gjøre Oslo bilfritt innenfor Ring 1 i løpet av 2019, slik det nye byrådet lovet da de overtok makten i Oslo i oktober.

– Vi er i gang. Første steg er å få på plass en organisering av prosjektet, med en prosjektleder som skal lede arbeidet med planen videre. Vi håper å få på plass synlige forbedringer for forgjengerne allerede i 2016, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Det nye byrådet har forsterket kommunebudsjettet med 110 millioner kroner til solceller på offentlige bygg, støtte til kjøp av elsykler og andre klima- og miljøformål.

Berg varsler også sterkere innsats før oljefyring blir forbudt i Oslo i 2020, og et forprosjekt for å C02-rense forbrenningsanlegget for avfall på Klemetsrud.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder