BEKYMRET: Tidligere visepresident og fredsprisvinner Al Gore advarte mot å ikke ta klimakrisen på alvor under et møte i Davos i dag. Foto: Michel Euler AP

Tar flyktningene inn i klimadebatten: Al Gore advarer: Flyktningstrømmen vil fortsette på grunn av klimakrisen

DAVOS (VG) Tidligere visepresident og fredsprisvinner Al Gore tror klimaendringene vil forsterke flyktningstrømmen til Europa. Men Donald Trumps rolle vil han ikke kommentere.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Gore deltok på et møte om Arktis i Davos onsdag, blant annet i regi av Det norske polarinstituttet.

Der kom han med en klar advarsel:

– Hvis vi ikke greier å få ned CO2-utslippene og stanse temperaturøkningene, vil flyktningstrømmen Europa har sett de siste årene, bare være en liten begynnelse. Flommen vil fortsette, sa Gore, som sammen med FNs klimapanel fikk Nobels fredspris i 2007 for sin klimainnsats.

ADVARER: USAs tidligere vise-president, Al Gore, advarte mot økende flom av klimaflyktninger de neste tiårene, da han deltok på et arktisk møte i Davos onsdag. Foto: Bjørn Haugan, VG

Han viste til Syria som eksempel.

– Under tørken der mellom 2006 og 2011 ble 60 prosent av gårdene og 80 prosent av markene lagt øde. 1,5 millioner måtte flykte til byene og andre steder. Klimaendringene er en viktig underliggende faktor til at så mange fra Midt-Østen og Afrika strømmer til Europa, og det vil bare øke hvis det blir så varmt og tørt at avlingene dør.

De økte problemene med tørke skjer i områder hvor befolkningen er ventet å eksplodere de neste tiårene.

Statsminister Erna Solberg er en av lederne i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Det arbeidet viser at befolkningen i Afrika ligger an til å øke med to milliarder frem til 2100. I dag er det 1,1 milliarder som bor i Afrika.

Null om Trump

Han viste samtidig til Paris-avtalen som gir optimisme, men var meget forsiktig da pressen spurte om den nye presidenten i USA vil bidra positivt eller negativt. Donald Trump skal innsettes fredag.

– Det er kommet ulike signaler, så jeg vil vente og se. Dere får meg ikke til å si noe om det i dag.

Han viste til den tidligere utenriksministeren George W. Marshall (som sørget for at Norge fikk penger etter andre verdenskrig gjennom Marshall-planen):

– Han sa at utfordringene var store og at man ikke kunne styre etter lysene på skipene, nå var det på tide å styre etter stjernene. Vi er der i dag; vi må ikke tenke kortsiktig, men styre etter stjernene.

TAR OVER FREDAG: Donald Trump blir USAs neste president. Foto: Bryan R. Smith AFP

Veldig konkret nevnte han at verdens ledige bør settes i jobb for å gjøre bygninger med miljøvennlige og å bygge infrastruktur.

Les: Da Norge ble rammet av flyktningekrisen

– Han har helt rett

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen satt i salen og lyttet og nikket til det Gore sa.

– Han har helt rett. Klarer vi ikke å stanse temperaturøkningene vil avlingene bli dårligere. Folk vil bli mer desperate og ta ut skog for å kunne dyrke mat. Det vil forverre klimasituasjonen. Vi ser allerede nå at mer tørke og ekstremvær gjør at folk vil flytte på seg.

– Så flyktningstrømmen som Europa har opplevd de to siste årene kan bare være begynnelsen?

– Ja, det er alvorlig for de landene som rammes og det er alvorlig for Europa. I landene som rammes bidrar klimaendringene til å forsterke andre konflikter. I Europa kan det gi nye flyktningstrømmer som kan bidra til at demokratier blir mer ustabile. Derfor er kampen for å få ned CO2-utslippene så viktig, sier Helgesen.

– Det er ikke uten grunn at Pentagon trekker frem klimaendringene som en risiko. Arabiske land greier eksempelvis ikke å svare på ungdommens teknologibehov. En kombinasjon av ønske om å få ta del av økonomisk vekst og økende klimaproblemer gjør at mange vil søke seg ut. Veien til Europa er kort, sier Helgesen.

ENIG: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) tror klima blir viktig i flyktningspørsmålet. Foto: Trond Solberg VG

Aktuelt: Dette må Norge kutte

Håndfaste bevis

Gore viste til at den arktiske forskningen er utrolig viktig.

– Mange lurer på hva som skjer. I Arktis får vi håndfaste bevis: Havene åpner seg, isbreer kalver og isen forsvinner. Mer håndfast kan det vanskelig bli. Vi står ved et veikryss og jeg er veldig glad for at FNs klimapanel så entydig har sagt at det er menneskeskapt og at politikerne fulgte opp i Paris.

Han fortsatte:

– Spørsmålene er må vi, kan vi og vil vi? Forskerne forteller oss at vi må. Næringslivet har de siste årene med utvikling av blant annet solar-teknologi fått prisene kraftig ned: Vi har i dag teknologi som kan redusere utslippene. Så er spørsmålet «vil vi», spurte Gore.

– Endrer seg ekstremt raskt

FNs tidligere klimatoppsjef Christiana Figueres deltok også på møtet sammen med blant andre klima- og miljøminister Vidar Helgesen og direktør for FNs miljøprogram, Erik Solheim.

– Vi ser signaler fra Arktis at klimaet endrer seg ekstremt raskt, selv med en temperaturendring på en grad. Slike udiskutable bevis på klodens ubalanse kan ikke overses, sa hun.

Figueres la til at en mulig løsning som kan redde kloden fra oppvarming, er innen rekkevidde.

– Det foregår verden rundt en omfattende innsats for å få ned klimaødeleggende utslipp. Skifte til et lavutslippssamfunn er ustoppelig.

Les: Slik kommer flyktningene

– I Arktis hadde nesten hver måned i 2016 rekordlite havis, spesielt i vinterhalvåret. Mindre havis kan påvirke globale værsystemer og føre til både tørke og flom i helt andre deler av verden, sier Jan-Gunnar Winther, direktør for Norsk Polarinstitutt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder