EN FARE FOR PASIENTENE: Statens helsetilsyn har suspendert overlegen ved Rikshospitalet. De omtaler det som uforsvarlig at han opererte en pasient i alkoholrus. Foto: Robert S. Eik , VG

Beruset kirurg opererte pasient

Pasienten: – Jeg reagerte med sjokk og vantro

Kirurgen ute av stand til å fullføre operasjonen

Oslo universitetssykehus: – Saken er politianmeldt

En overlege ved Rikshospitalet opererte en pasient mens han
var beruset. Legen innrømmer at det oppsto komplikasjoner som kan skyldes alkoholbruken.

Geir Molnes
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg reagerte med sjokk og vantro da jeg fikk høre hva som hadde skjedd. Man tror jo ikke at sånne ting skal skje, sier pasienten (37).

VG har snakket med kvinnen som ble operert på Rikshospitalet og hennes samboer (41). De ønsker å uttale seg anonymt. Under operasjonen fikk kvinnen operert inn et nytt organ. Av identifiseringshensyn ønsker de ikke å si hvilket organ det er snakk om. Helsetilsynet gransker nå saken.

Helsetilsynet slakter sykehus: Avviser pasienter med hjerneblødning

«Statens helsetilsyn finner grunn til å tro at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet når du kommer ruspåvirket på arbeid og foretar kirurgiske inngrep», skriver Helsetilsynet i et brev VG har fått innsyn i.

Har du lest? Sørlandet sykehus får kritikk etter spedbarnsdød

Tilsynet har suspendert legens autorisasjon, og gjennomfører stedlig tilsyn ved Rikshospitalet i behandlingen av saken. Tilsynssaken mot legen er ikke avsluttet og suspensjonen gjelder frem til tilsynet fatter et endelig vedtak i saken.

Ny lege måtte fullføre operasjonen

Kvinnen lå i narkose på operasjonsbordet i september, intetanende om at kirurgen som skulle operere henne hadde inntatt alkohol før arbeidstiden samme dag. På grunn av alkoholrusen var legen ute av stand til å gjøre ferdig operasjonen han hadde påbegynt. Dermed måtte en ny lege tre inn for å fullføre jobben.

Les også: OUS-ansatte slår alarm etter 10 dødsfall

Samboerparet forteller at det skjedde en uopprettelig skade på organet som ble operert inn i kroppen. Det er i dag usikkert hva slags konsekvenser dette får, ifølge paret.

– Det sykehuset kan si er at organet ikke virker optimalt, sier kvinnens samboer.

Sykehuset opplyser at organfunksjonen i dag er tilfredsstillende.

Det fremkommer i brevet fra Helsetilsynet at legen selv ikke utelukker at hans alkoholpåvirkede tilstand kan være årsaken til at det oppsto komplikasjoner.

Har du lest? Pasient fikk hjertestans – ambulanse rykket til feil sykehjem

«Du skal ha oppgitt at du var beruset under en operasjon, og at det oppsto komplikasjoner underveis i operasjonen som du ikke kunne utelukke skyldes din alkoholpåvirkede tilstand.», skriver tilsynet i brevet.

I 1996 ga legen frivillig avkall på retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B (sterkt vanedannende og vandedannende medisiner), men han fikk ny rekvireringsrett for legemidlene 1. september 1998. Det står i brevet at legen har erkjent et omfattende og langvarig rusmiddelmisbruk. Kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Helsetilsynet forteller at tilsynet ikke ønsker å uttale seg om saken nå, fordi tilsynssaken mot legen fortsatt pågår.

– Vi vet ikke når endelig vedtak i saken er fattet, sier Vedholm til VG.

Sykehuset har anmeldt overlegen

HR-direktør Morten Meyer ved Oslo universitetssykehus mener saken er sterkt beklagelig.

– Dette er en meget alvorlig sak som ble fulgt opp umiddelbart i sykehuset. Det er også en personalsak. Kirurgen er suspendert av sykehuset og saken er politianmeldt i tråd med våre rutiner. Det går bra med pasienten etter operasjonen, og vedkommende får oppfølging av sykehuset. Vi ivaretar også den ansatte på beste måte med oppfølging, sier Meyer til VG.

Les også: Tidligere overlege slår smittevern-alarm

Han forteller at saken rutinemessig ble meldt til tilsynsmyndighetene.

– Legens rusmisbruk har vært omfattende og pågått over lang tid. Burde dere oppdaget dette tidligere?

– Det er en personalsak. Jeg kan ikke gå inn på det utover det jeg har sagt.

Gjennomgår sine rutiner

– Hva gjør dere for å unngå at lignende hendelser skjer igjen?

– Saken håndteres av Helsetilsynet. Vi samarbeider med dem, går gjennom vårt system og ser på våre rutiner. Det er naturlig at vi på bakgrunn av en så alvorlig sak nå gjennomgår dette for å unngå at slike situasjoner oppstår igjen. Vi skal se hva vi kan lære av dette, sier Meyer.

– Legen ga avkall på retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B i 1996, men fikk ny rekvireringsrett i 1998. Har dere gjort noe for å følge opp dette?

– Saken følges nå opp av Statens helsetilsyn, og jeg kan derfor ikke si noe om dette.

– Hva gjør dere på generelt grunnlag i saker med leger som tidligere har fått påvist rusproblemer?

– Dette er et lederansvar og det inngås Akan-avtale. Det betyr at det lages et forpliktende opplegg for oppmøteplikt, rustesting og personaloppfølging. Målet med avtalen er å hjelpe personen tilbake til arbeidet og en rusfri situasjon. Ved påvist rus på jobb kan vi kreve at ansatte blir med på en slik avtale for å unngå andre disiplinærtiltak eller oppsigelse, sier Meyer.

HR-direktøren er ikke kjent med at det finnes andre tilsvarende saker ved sykehuset.

Fornøyd med oppfølgingen

Både pasienten og hennes samboer forteller at de har blitt godt ivaretatt av sykehuset etter operasjonen.

– Så fort jeg var fysisk klar så fikk jeg den informasjonen jeg trengte. Sykehuset stilte med helt åpne kort om hva som hadde skjedd. De har dekket hotell for samboeren min, de har gitt meg tett oppfølging, og vi har hatt møter med ledelsen. Sykehuset har gjort alt veldig riktig og trygt etter operasjonen, sier pasienten.

– Det er en enkeltperson som har rotet til dette her. Resten av avdelingen har virkelig stått på tuppa, sier samboeren.

Les også: AMK i Oslo og Akershus slaktes av Helsetilsynet

Rune Skjold, avsnittssjef ved Finans og miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt, bekrefter at politiet har mottatt en anmeldelse i saken.

– Vi avventer tilbakemelding fra fylkeslegen og Helsetilsynet om alvorlighetsgrad og innhenter den dokumentasjonen vi trenger, sier Skjold.

Kirurgen som sto bak operasjonen ønsker ikke å kommentere saken til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder