BYFISKE: Klimaminister Vidar Helgesen (H) iførte seg vadebukser og deltok under åpningen av fisket etter laks og sjøørret i Akerselva i fjor. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Nytt opprør mot Helgesen: Sa ja til  finsk hytteeier-fiske i Tanaelva

Europaminister Bakke-Jensen med på protestbrev

Lokale elveforvaltere i harnisk mot klimaministeren

Klimaminister Vidar Helgesen (H) møter ny motbør. Denne gang fordi han lar sørfinske hytte-eiere fiske i Tanaelva. Blant kritikerne: Rasende lokale elveforvaltere og Høyre-statsråd Frank Bakke-Jensen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Finnmarking og laksefisker Bakke-Jensen skrev sist høst under på et brev til Helgesen fra en samlet Finnmarkbenk på Stortinget. I brevet kritiserer Bakke-Jensen sammen med tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap), Jan-Henrik Fredriksen (Frp), Kirsti Bergstø (SV) og Kåre Simensen (Ap) klimaministeren for å gi finnene for god tilgang til fiske i grensevassdraget.

Les også: Høyre og Frp filleristet Helgesen på ulvemøte

De hamrer løs mot at Helgesen i en avtale med finnene har gått med på å gi finske hytteeiere fiskerett i den attraktive Tanaelva.

«Det kan ikke være riktig at finsk eiendomslovgivning skal bidra til å øke fiskepresset i vassdraget gjennom at gruppen finske hytteeiere også gis rett til å drive fiske på norsk side av grenselinjen,» skriver Bakke-Jensen og de andre Finnmarkspolitikerne på Stortinget.

FLYR OVER FINNMARK: Frank Bakke-Jensen på helikoptertur sammen med statsminister Erna Solberg over Lakselv i Finnmark med 330-skvadronen. Foto: Annemor Larsen VG

Bakke-Jensen er fra Båtsfjord i Finnmark, og selv en ivrig laksefisker. Ifølge ham selv har han fisket i Tanaelva for mange år siden.

Les også: Flere hundre på ulve-demonstrasjon foran Stortinget

Før jul ble Bakke-Jensen utnevnt til ny Europaminister. Og nå er tonen mot statsråd-kollega Vidar Helgesen noe mildere i fiskefloken på grensen mellom Finnmark og Finland. Bakgrunnen for hele saken er behovet for å dempe et økende fiskepress mot elva for å sikre villaks-bestanden.

– Poenget er at etter finsk regelverk så får du tilgang til fiske bare du har en hyttetomt ved elva. Men nå er denne avtalen om Tanaelva med finnene forbedret og underskrevet. Og jeg slutter meg til endringene, sier Bakke-Jensen til VG.

Kranglet i Tanaelva: Finsk-norsk fiskekonflikt

I praksis får finnene ifølge avtalen fiske et mindre kvantum laks og sjø-ørret enn først foreslått, og fisket skal fortrinnsvis skje på finsk side av elva. Men likevel er det nytt at de over 700 finske hytte-eierne i området får automatisk fiskerett i den nye norsk-finske avtalen som Vidar Helgesen har vært med å forhandle frem.

FØLER SEG OVERKJØRT: Leder Steinar Pedersen i Tanavassdragets fiskeforvaltning. Foto: Privat

Tanaelva har i årtier har vært blant de desidert viktigste og beste lakseelvene i Norge.

– Mangler lokal forankring

Leder Steinar Pedersen i Tanavassdragets fiskeforvaltning, representerer både grunneiere og Tana og Karasjok kommuner. Han mener klimaminister Helgesen manglet fullstendig lokal forankring både når han inngikk Tanaelv-avtalen med finske myndigheter - og ga finske hytte-eiere fiskerett.

Bakgrunn: Topp lakse-elv

Pedersen mener konflikten i Finnmark ligner på ulvekonflikten i Hedmark som Helgesen nå står midt oppe i.

– Vi føler at han overkjører lokal rett til medbestemmelse. Vi i Tanavassdragets fiskeforvaltning ble utelukket fra deltakelse i forhandlingene om selve overenskomsten, sier Pedersen til VG.

Dette skjedde i november i 2015. Et drøyt halvår senere, i juni 2016, fikk Pedersen innkalling til et telefonmøte der han ble fortalt av avtalen med finnene om Tanaelva var sluttforhandlet.

LAKSEFISKE I TANAELVA: Truls Halvari kjenner hver stein og kulp i strykene ved Storfossen. Her sjekker han laksegarnet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen VG

– Denne overkjøringen er klimaminister Helgesens ansvar. I tillegg reagerer vi på at det i avtalen innføres nye rettighetshavere i vassdraget – sørfinske hytteeiere – som skal ha rett til å fiske gratis med båt også på norsk side av grenselinjen, sier Pedersen til VG.

Han håper at Stortinget vil avvise avtalen når den skal behandles der i vårsesjonen.

Avviser overkjøring

Klimaminister Vidar Helgesen (H) lar statssekretær Lars Andreas Lunde (H) svare på spørsmål om Tanaeelv-avtalen med Finland.

Han avviser at lokale myndigheter og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) er overkjørt.

– Vi er kjent med at Steinar Pedersen mener det har vært manglende lokal medvirkning. Men TF har vært med i forhandlingsdelegasjonen og jeg kan ikke se at de har vært overkjørt.

– De sier de ikke har vært reelt med i prosessen?

– De er uenig i en del av avtalen. Men de har vært fullverdige medlemmer av forhandlingsdelegasjonen og hatt tilgang på alle dokumenter. Det jeg ser at de reagerer på, er at det i sluttfasen av forhandlingene var et uformelt sonderingsmøte mellom den norske og finske forhandlingslederen for å se om man kunne finne en løsning. Dette er helt vanlig praksis i internasjonale forhandlinger.

Vanskelig punkt

– Hvorfor gikk klimaministeren med på at finske hytteeiere skal få fiskerett i Tanaelva?

– Det var ett av de vanskeligste punktene i forhandlingene og en av årsakene til at forhandlingene foregikk på overtid. De finske hytteeierne har rettigheter i henhold til finsk lov. Det måtte vi respektere dersom vi skulle få en avtale. Men vi kunne ikke akseptere at den totale andelen med finsk fiske ble økt som følge av dette. De finske hytteeiernes andel ble derfor tildelt innenfor den samlede finske andelen. Og rettighetene til finske hytteeiere innebærer kun retten til å fiske på finsk side av elva, sier Lunde til VG.

– Pedersen i TF mener denne saken har klare paralleller til manglende lokal medvirkning i den opphetede ulvedebatten i Hedmark?

– Dette er to helt forskjellige saker. Det eneste som er likt er at folk er sinna på Vidar Helgesen og at både villaks og ulv er arter som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på, svarer statssekretær Lunde.

Riksdagen i Finland startet sin behandling i november og forventes avsluttet i februar, mens stortingsbehandlingen av saken ventelig vil foregå på vårparten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder