BEKYMRET: Helseminister Bent Høie (H) da han fikk presentert VGs avsløring. Til venstre sitter Marianne Sælen, seniorrådgiver i helserettsavdelingen. Til høyre er Jorunn Litland, seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen ved Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Erlend Daae VG

Slik vil Høie endre tvangskontrollen

Helsemyndighetene lanserte tirsdag flere strakstiltak etter VGs avsløringer av manglende kontroll med bruk av belter i psykiatrien.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Etter at VG avdekket at psykiatriens kontrollkommisjoner hadde godkjent flere hundre tilfeller av ulovlige beltelegginger, dukket helseministeren opp på deres årskonferanse i forrige uke og sa at de må endre måten de jobber på.

Tirsdag måtte Helsedirektoratet inn på teppet og svare for hvordan de vil endre kontrollordningen på kort sikt:

– Helsedirektoratet vil nå gi beskjed til alle kontrollkommisjoner om at de må gå grundigere inn i alle situasjoner der pasienter utsettes for mye tvang – enten det er kortvarig eller langvarig – og undersøke den helhetlige situasjonen, ikke bare enkelthendelsene, sier helseminister Bent Høie (H).

Han opplyser at rundskrivet for saksbehandling nå skjerpes, og at det etableres regelmessig kontakt mellom kontrollkommisjonene og brukerorganisasjoner eller pasienttillitsvalgte.

VG SPESIAL: Slik jobber kontrollkommisjonene

Må kvalitetssikre medlemmer

Høie sa etter møtet at han var fornøyd med de første strakstiltakene fra Helsedirektoratet, men at det fortsatt er mye de bør vurdere å endre på kort sikt.

– Det er for store variasjoner. Vi må sikre bedre samordning for hvordan de ulike kontrollkommisjonene løser sine oppgaver, og finne arenaer der de som løser oppgaver godt, deler sine erfaringer, sier Høie.

– Vi diskuterte også hvordan medlemmer rekrutteres til kontrollkommisjonene og hvordan vi kvalitetssikrer medlemmene. Det er noe vi vil se videre på. Vi snakket også om hvorvidt Fylkesmennene som oppnevner kontrollkommisjonene, skal ha en mer aktiv oppfølging av deres arbeid, legger han til.

– Fikk helsedirektoratet noen tidsfrist på å få dette på plass?

– Nei, vi brukte mest tid på de tiltakene Helsedirektoratet allerede er i gang med som jeg nevnte først. De andre temaene vil vi jobbe kontinuerlig med fremover, og det arbeidet vil jeg følge tett opp.

Psykiatriavsløringen: – Flaut at man ikke har fått frem dette selv

VG har dokumentert at norske sykehus bruker belter mot pasienter i underkant av 4000 ganger årlig. Av disse klaget bare 71 pasienter på beltetvangen, og helsemyndighetene har sagt at klagetallet er «åpenbart mangelfullt».

Vurderer evaluering

Etter VGs avsløringer uttrykte både sivilombudsmannen og helseministeren bekymring for rettssikkerheten, og tok til orde for en gjennomgang av hele ordningen.

– Hvis strakstiltakene kommer på plass, er det fortsatt behov for en omorganisering av hele ordningen?

– Ja, det er behov for å se på hele ordningen. Det vi har snakket om nå er ikke svar på det store spørsmålet om dagens ordning med kontrollkommisjoner skal bestå. Det svaret ligger i NOU-utvalgets mandat (tvangsutvalget red. anm.), og det er mulig at vi også vil knytte en egen evaluering av kontrollkommisjonene til utvalgets arbeid.

– Når avgjør dere om det blir en egen evaluering?

– Vi vurderer fortløpende om vi skal gi utvalget et tilleggsoppdrag, som vil gi et mer utfyllende grunnlag for å vurdere om kontrollkommisjonene og dagens ordning er svaret i fremtiden.

Onsdag er det helseministeren som selv må svare for VGs avsløringer i en redegjørelse i Stortinget.

Senterpartiet og SV har fremmet forslag om gransking av tvangsbruk i psykiatrien. Arbeiderpartiet har uttalt at de vil avvente Høies redegjørelse i Stortinget før de tar stilling til om de vil støtte en gransking.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder