Statens Barnehus Oslo. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Barnehusene trenger mer kompetanse
for å avdekke overgrep på nett

Det viser ny forskningsrapport

Barnehusene har ingen felles rutiner for hvordan de skal avdekke nettovergrep, overgrep som kan føre til store psykiske og sosiale problemer for ofrene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det viser en ny forskningsrapport.

Staten har 10 barnehus rundt om i landet. Dette er tverrfaglige og samlokalisertetilbud hvor barn og unge som er mistenkt for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold, kan få hjelp.

– Det er veldig vanskelig å få vite om det skjer nettovergrep hvis det ikke er del av en anmeldelse, sier forsker Aina Winsvold ved NOVA til VG.

Rapport til Redd Barna

Hun har intervjuet et utvalg ansatte ved alle de 10 barnehusene og onsdag overleveres rapporten til Redd Barna som har bestilt den. Til stede er også justisminister Anders Anundsen (Frp).

Rapporten viser at ingen av barnehusene har skriftlige rutiner for å spørre om nettovergrep hvis dette ikke inngår i anmeldelsen, og de fleste som ble intervjuet mente slike rutiner ville kunne bidra til å avdekke flere overgrep enn hva som gjøres i dag.

Det er også stor variasjon i hvor mye erfaring barnehusene har med nettovergrep. Noen rapporterer om mange nettovergrep, andre nesten ingen.

– Man vet at barn som er sårbare gjerne blir utsatt for overgrep, og de som er utsatt for overgrep ofte blir utsatt for flere overgrep. Nettovergrep, som er veldig skambelagt, kan få store konsekvenser for ofrene. De kan bli sterkt traumatisert og leve i stadig skrekk for at det blir oppdaget. Dette kan føre til sosial utestengning og trakassering, derfor er det viktig få avdekket dette og få hjulpet barna, sier Winsvold.

I studien defineres krenkelser i form av bilder eller film som blir delt på nett og eventuelt brukes som et pressmiddel, som overgrep. Det gjør også etablering av kontakt som fører til fysiske seksuelle møter (såkalt grooming) eller at noen har filmet et overgrep som de senere legger ut på nett.

Les også: Stor overgrepssak på Østlandet.

Trenger mer nettkunnskap

Forskeren mener det blir lettere for barna å fortelle hvis de som jobber ved barnehusene har mer kunnskap om sosiale medier og internett generelt. Som hvilke sider og blogger barna og ungdommene er inne på.

– Man må spørre mer direkte – ikke bare om barna er blitt utsatt for andre krenkelser eller overgrep – men også hvilke sosiale medier de er på og relasjonene her. Men da må man kunne litt om dette og IT og hvilke farer som ligger der. Det er kjempeviktig, sier Winsvold.

Dette var da også noe de barnehusansatte ønsket mer kunnskap og kompetanse om.

Winsvold mener det også er veldig viktig at foreldrene får god oppfølging i hvordan de kan hjelpe barna sine og skjerme dem fra eventuelle nye overgrep.

Halvparten av barnehusene hadde erfaring med at utviklingshemmede har blitt utsatt for nettovergrep.

– De ansatte tror at antallet som faktisk blir utsatt for slike overgrep, er langt høyere enn de sakene som kommer til barnehusenes kjennskap, sier Winsvold.

– Prisgitt hvor de bor

Redd Barna, som har bestilt rapporten, sier man må sikre at barna får lik behandling uansett hvilket barnehus de tilhører.

– Det er veldig ulik behandling og barnet er prisgitt hvor det bor, sier Kaja Hegg, rådgiver hos Redd Barna med spesielt ansvar for forebygging av overgrep på nett.

– Dette må inn i rutinene ved det enkelte barnehus og man må bygge opp en kompetanse hvor man tar opp nettovergrep og snakker om det, sier Hegg.

Også skoler og foreldre må få veiledning, mener Redd Barna.

– Det er en gjenganger at skole og hjelpeapparat ikke har peiling på hva som foregår. Da kan det fort bli nye overgrep og på nett blir ting liggende. Dette kan brukes til trusler og nye overgrep. Og når det spres på nettet får overgrepene ingen begynnelse og ingen slutt, sier Hegg.

VG har vært i kontakt med daglig leder ved Statens barnehus Oslo, Astrid Johanne Pettersen, som sier hun ikke har anledning til å kommentere rapporten før den er lagt frem og overlevert til Redd Barna onsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder