LYNRASK TILDELING: De tre eierne av ILPI Njål Høstmælingen, Gro Nystuen (foran) og Kjetil Tronvoll (tv) fikk sin tilskuddssøknad til UD avgjort på to virkedager.
LYNRASK TILDELING: De tre eierne av ILPI Njål Høstmælingen, Gro Nystuen (foran) og Kjetil Tronvoll (tv) fikk sin tilskuddssøknad til UD avgjort på to virkedager. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Bistandskonsulentene: VG avslører: UD avgjorde millionbevilgning seks uker før søknadsfristen

Publisert: Oppdatert: 12.10.16 21:02

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Etter lynrask saksbehandling bestemte UD seg for å gi konsulentselskapet ILPI millioner i støtte til et prosjekt om kjernevåpen – seks uker før søknadsfristen gikk ut.

VG kan nå publisere et dokument som viser at UD brukte to virkedager på å bestemme seg for å gi store millionbeløp til det private konsulentselskapet.

Til slutt endte støtten til dette prosjektet på 24 millioner - en av de største tildelingene fra UD til et privat selskap uten anbud.

Gjennom flere artikler har VG satt søkelyset på de tette båndene mellom International Law and Policy Institute (ILPI) og Utenriksdepartementet.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistand

Det var fredag 11. mars 2011 at ILPI søkte om syv millioner i støtte til et kjernevåpenprosjekt. Midlene var lyst ut kort tid i forveien samme måned.

Søknaden ble behandlet i ekspressfart: Allerede to virkedager senere var støtten avklart hos ledelsen i Seksjon for nedrustning og ikke-spredning.

Det skjedde seks uker før fristen for å søke om penger fra prosjektet gikk ut.

Det offisielle tilsagnet kom derimot først to måneder senere - 9. mai.

Dokumentet viser dermed at selskapet, som blant annet er eid av tidligere UD-direktør Gro Nystuen, i realiteten ble tildelt et millionbeløp lenge før søknadsfristen på prosjektet gikk ut.

Brende: UD skal granske seg selv

Etter at VG i dag har konfrontert utenriksminister Børge Brende med opplysningene, varsler han nå at han vil beordre full granskning av tildelingen – som skjedde uten full anbudsrunde. UD bekrefter at de ikke var kjent med opplysningene før VG tok kontakt.

– Dette er en sak vi tar svært alvorlig. Jeg ble informert om den nå i ettermiddag. Jeg har nå bedt Sentral kontrollenhet i UD om å foreta en full gjennomgang av alle forhold knyttet til denne konkrete tildelingen. Vi må få belyst de spørsmål VG reiser, sier utenriksminister Børge Brende (H) til VG onsdag ettermiddag.

– Det jeg kan si er at dette er store beløp og, for å si det slik: kort behandlingstid, sier Brende, som opplyser at dette er første gang han som utenriksminister ber kontrollenheten starte granskning av en sak.

Bakgrunn: Fikk 24 mill. av UD – ga konsulent jobb

UD kunne onsdag ikke bringe klarhet i hvor stor den totale potten var for denne spesifikke utlysningen, eller hvilke andre eksterne aktører som fikk midler.

Avgjørelsen

Midlene Utenriksdepartementet utlyste i mars 2011 var satt av for at Norge skulle bli en pådriver for å fremheve de humanitære konsekvensene av bruk av kjernevåpen.

I beslutningen om at ILPI skulle få støtte, står det:

«Prosjektet foreslås støttet med NOK 23 972 880 over kap.post 16472111. Støtte til prosjektet avklart med avdelingsledelsen i møte den 15. mars 2011, og i påfølgende korrespondanse den 06.04.2011».

Avgjørelsen er signert av seniorrådgiver Snøfrid B. Emterud og avdelingsdirektør Inga M.W. Nyhamar 9. mai.

Gigantkontrakt

Støtten til ILPI ble gitt gjennom såkalte tilskuddsmidler – som ikke legges ut på anbud.

Det betyr at offentligheten hverken får vite hvem som søker eller begrunnelsen for at pengene deles ut til tilskuddsmottagerne.

Tilskuddsavtalen ILPI fikk var den største selskapet har fått, og er et av de største tilskuddene UD har gitt til et privat firma. Opprinnelig søkte ILPI om syv millioner, men da tilsagnsbrevet ble oversendt 9. mai var støtten økt til 24 millioner fordelt på tre år – 2011-2014.

ILPI hadde en måned i forveien, 1. april, sendt inn en ny søknad hvor de ikke lenger søkte om syv millioner for prosjektdrift i ett år, men om 24 millioner for tre år. Det fremgår av dokumentet VG har fått innsyn i i dag at ytterligere avklaring om støtte til ILPI ble tatt fem dager senere, 6. april.

I 2014 fikk samme prosjekt ytterligere 18 millioner fra UD, slik at den samlede overføringen passerte 40 millioner.

Hanne Skartveit kommenterer: K-ordet rykker stadig nærmere

Ble varslet tidligere

VG har tidligere denne måneden fortalt at bistandsmidler har blitt lukrativ forretning for gründerne i konsulentselskapet. De tre eierne Njål Høstmælingen (51), Gro Nystuen (59) og Kjetil Tronvoll har hentet ut millioner i utbytte de siste årene.

Nystuen er tidligere avdelingsdirektør i UD og Høstmælingen og Tronvoll har i flere år før ILPI ble startet vært tilknyttet departementet som konsulenter.

UDs Sentral kontrollenhet ble i april i år varslet om tette bånd og de mange tilskuddsavtalene konsulentselskapet har inngått med UD.

I svaret til varsleren skriver kontrollenheten: «Disse avtalene består i en søknad og en tildeling, og altså mer relasjonsbasert enn konkurranseutsatte avtaler».

I svaret til varsleren, skriver de også at de ikke finner noe som er umiddelbart kritikkverdig med tildelingene til ILPI.

ILPI er forelagt sakens fakta og beslutningsdokumentet på bevilgningen fra 2011.

Etter det vi forstår, så dreier denne saken seg om den interne saksbehandlingen i UD og det har vi ikke anledning til å kommentere, sier Njål Høstmælingen, medeier og daglig leder.

Bakgrunn: Millionærer på bistand

Denne artikkelen handler om