AKTIVITETSPLAN: Jenten og guttene på denne skolen er delt inn i forskjellige grupper. Jentene får tilbud om aktiviteter som neglespa, mens guttene får PC-dag.
AKTIVITETSPLAN: Jenten og guttene på denne skolen er delt inn i forskjellige grupper. Jentene får tilbud om aktiviteter som neglespa, mens guttene får PC-dag. Foto: Facebook

Guttene på barneskole har PC-dag, jentene har neglespa og lager såpe

Forsker: En kjempedårlig ide

INNENRIKS

Trondheim-ordfører: – De som har slik praksis, må avvikle

Dette SFO-opplegget skaper sterke reaksjoner på sosiale medier. Oppdelte gutte- og jentegrupper kan være skadelig, mener kjønnsforsker.

Publisert: Oppdatert: 31.08.16 20:22

På en barneskole i Trondheim har guttene- og jentene egne aktivitetsgrupper på SFO. Jentene får tilbud om «neglespa» og «jentebingo», mens guttene får «PC-dag» og «guttefilm».

Opplegget har fått det til å koke på sosiale medier. Mange mener det bør være forbudt med aktiviteter som deler barnegruppen inn etter kjønn. Kjønnsforsker Harriet Bjerrum Nielsen sier seg enig.

– Det er en kjempedårlig idé, sier Nielsen til VG.

– Det sender en sterk melding til barna om at kjønn betyr mye og bestemmer hvem du skal være, og at du helst skal leve opp til stereotypiene om hva en typisk jente eller en typisk gutt er, sier hun.

Har du lignende eksempler? Ta kontakt med VGs journalister her!

Nielsen får støtte fra leder for Foreldreutvalget (FUG) for grunnopplæring, Gunn Iren Müller.

– Det å fortelle jenter at noe er en gutteaktivitet og ikke noe for dem – og visa versa – blir feil. Det virker som om SFO forsterker en stereotype, en gammeldags tekning, sier hun.

Müller legger til at FUG heldigvis ikke får mange henvendelser av denne typen.

Sett denne? Trondheims-skole kjønnsdeler svømming

Barnas eget initiativ

Hege Romslo er leder for SFO på Steindal skole, som har tatt initiativet til gutte- og jentegrupper. Hun sier opplegget er utformet etter ønske fra barna selv.

– Alle aktivitetene er også bestemt etter initiativ fra barna, sier Romslo til VG.

Hun forteller at tilbudet gjelder for gutter på 3. og 4. trinn og jenter på 4. trinn, og er helt frivillig. Gruppene har eksistert i ti år og har fungert fint, forteller hun.

– SFO har åpent 20,5 timer i uken. Dette tilbudet med gutte- og jenteklubb har vi i 1,5 timer av denne tiden. De 19 andre timene i uken er barna sammen på tvers av alder og kjønn både ute og inne.

Les også: Oslo-skole la ned fadderprogram på grunn av «seksualisert innhold»

Men SFO-lederen får ikke støtte av Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap). Hun er klar på at en slik ordning ikke skal forekomme.

– Dette er en praksis som formannskapet både i februar i år og i 2014 slo fast at vi ikke skal ha i Trondheim-skolene. Derfor har rådmannen informert alle rektorer om at de som har slik praksis, må avvikle den, sier Ottervik NRK.

Kjønnsforsker: Ikke alle er like!

Kjønnsforsker Nielsen sier problemet med denne ordningen er at det setter klare linjer for hva det vil si å være jente eller gutt. Det blir dermed lite plass til annerledeshet, mener hun.

– Problemet med å dele opp barn i kjønnsdelte grupper er at ikke alle gutter og jenter er like. Det overkjører alle andre forskjeller hos barna og det kan føre til at mange faktisk kan føle seg mindre hjemme i en enkjønnet gruppe enn i en blandet.

På SFO understreker Romslo at kjønnsgruppene bare er en liten del av aktivitetstilbudet skolen har.

– Vi tar selvfølgelig imot tilbakemeldinger fra foresatte på det tilbudet vi gir på SFO, samtidig som vi er opptatt av medbestemmelse fra barna på SFO, sier Romslo.

Venstre-politiker Hanne Moe Reitan i Trondheim sier kommunen ikke bør fremme et slikt syn. Hun planlegger å ta saken opp med ordføreren.

– Jeg reagerer på at barna er delt etter kjønn. Jeg syntes ikke det er greit. Det er greit å dele inn etter aktivitetene, men å fortelle at gutter kan gjøre en ting og jenter en annen, blir feil.

Les også: Lekser på skolen ble redningen for Benjamin (12)

Her kan du lese mer om