FORURENSER: Landbruket står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge. Foto: FRODE HANSEN, VG

Biffen din forurenser like mye som syv liter bensin

ROMA (VG) Saken er ikke biff: Den forurenser like mye som syv liter bensin. Nå går klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ut og ber deg kutte i bruken av rødt kjøtt.

 • Bjørn Haugan

Artikkelen er over tre år gammel

Det norske landbruket er en av de store norske klimaverstingene og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler nå at Norges bønder står foran store endringer.

Han fortalte i VG tirsdag hvordan Norge blir en del av EUs klimapolitikk og at det først og fremst vil få konsekvenser for norsk transport - og landbruk.

– 16 prosent av norske utslipp

– Landbruket står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge. I tillegg kommer CO 2-utslipp fra landbruksmaskinene, som telles i transportsektorens utslipp. Det sier seg selv at kuttene Norges skal gjennom frem til 2030, vil kreve tiltak også i landbruket, sier Helgesen.

Les: Her er de norske utslippene

Onsdag bestemte EU-kommisjonen nivået for sine fremtidige klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor. De rikeste må kutte mest, og Norge må ifølge forslaget kutte 40 prosent av utslippene sammenlignet med 2005- nivå innen 2030.

Biff

Denne uken har Helgesen deltatt på et møte i Roma, for verdens landbruksministere og klimaledere.

FISK: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier fisk, som han har fått på dette fatet, er å foretrekke fremfor rødt kjøtt. Foto: Bjørn Haugan

Helgesen varsler at landbruket i Norge må bidra i overgangen til lavutslippssamfunnet.

– Over 70 prosent av utslippene fra jordbruket er knyttet direkte til husdyrproduksjon, hovedsakelig fra fordøyelse hos storfe og sau. Rent teknisk betraktet er det klart mest å hente ved at man legger om matproduksjonen og forbruket til å bestå av mer grønt.

Les: Dette vil den grønne skattekommisjonen

– Vi bør slutte å spise biff?

– Et av klimatiltakene vi alle personlig kan bidra med, er å redusere inntaket av rødt kjøtt. Jeg sier ikke at vi kommer til å legge inn ekstra skatt på kjøtt, men som forbrukere kan vi bidra ved å kutte ned på forbruket av rødt kjøtt. Det er godt å grille kjøtt, men både av helsemessige og klimamessige hensyn, bør vi kutte i forbruket av rødt kjøtt. Kylling på grillen er godt.

Promp

– Mindre kjøtt og mer fisk og kylling?

– Ja, rødt kjøtt har mange ganger så stort klimaavtrykk sammenliknet med eksempelvis kylling, svin eller grønt. En beregning Klima- og miljødepartementet har gjort, viser at å produsere en kilo storfekjøtt, tilsvarer CO2-utslippene fra syv liter bensin. Det viser at virkeligheten er litt annerledes enn vi ofte tror. CO2-utslippene for å produsere en kilo biff til en middag for en familie, er omfattende, sier Helgesen.

– Hvordan ser utslippene ut?

– Ifølge SSB kom 51 prosent av klimagassutslippet fra jordbruket i 2014 fra fordøyelsen til husdyrene.

– Promp?

– Ja og spredningen av møkk: Lagring og spredning av gjødsel står for 16 prosent av klimagassutslippet fra jordbruk. Klimagevinst kan også hentes ved å avkarbonisere transporten i jordbruket. For eksempel står traktorer for rundt 300 000 tonn CO2-utslipp, sier han.

– Landbruket kan kutte 20 prosent

Han viser til at en partssammensatt arbeidsgruppe, som leverte sin rapport til landbruksministeren i februar 2016, viste at man kan kutte 20 prosent av landbrukets klimagassutslipp fram til 2030. Arbeidsgruppen foreslår tiltak som blant annet økt biogassproduksjon, økt bruk av bio- og fornybar energi i maskinparken, bygg og oppvarming, og bedre metoder for gjødselspredning.

Helgesen sier at det i 2015 ble satt i gang et arbeid med å etablere klimarådgiving på gårdsnivå, med midler over jordbruksavtalen.

– Klimavennlig husdyrdrift, overgjødsling, biogass fra gjødsel, drenering og karbonlagring i jord er områder vi må se nærmere på.

Mange små steg

Han viser til at Stortinget har fattet vedtak i behandlingen av energimeldingen der regjeringen, gjennom Enova, bes utrede ulike modeller for å støtte infrastruktur og utrullingsprosjekter for biogassforsyning og – kjøretøy.

Les: Frp vil legge om klimapolitikken

– Poenget er at vi må gjennom tiltak for tiltak og iverksette: Innovasjon Norge og Enova har eksempelvis gitt støtte til Greve Biogass. I Grenland og Vestfold skal 75 busser gå på biogass med leveranser fra Greve produsert på matavfall og husdyrsgjødsel. Det er mange slike små steg som må til.

– Epler og pærer

– Landbruket har i en felles utredning kommet til at vi kan kutte 20 prosent av utslippene, uten å kutte i matproduksjonen, blant annet gjennom utfasing av fossil energi og mer effektiv gjødsling, sier 1. nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Han liker dårlig at Helgesen sammenlikner biff og bensin.

– Det blir som å sammenlikne epler og pærer: Bensin er noe som er tatt opp fra naturen, som skaper CO2-utslipp. Mens utslippene fra dyr er en del av en syklus som ikke tilfører nye utslipp. Å anbefale folk å kutte kjøtt, mener vi er feil strategi, fordi vi mener kuttene må tas uten å kutte produksjonen.

– Feil landbrukspolitikk

Leder Ann Merete Furuberg i Norges Bonde- og småbrukarlag er kritisk.

– Det er viktig for oss at vi har et klimavennlig landbruk og matproduksjon, men vi mener regjeringen fører en feil landbrukspolitikk som fører til unødvendige utslipp. Ved å redusere importen av blant annet soya og transport av produkter til Norge, vil det utløse store utslippskutt.

Les: Sunn grilling

– Dere peker bare på tiltak som ikke rammer dere?

– Neida, vi skal bidra blant annet knyttet til utslipp fra transport.

– Helgesen oppfordrer folk til å spise mindre kjøtt?

– Det er greit at vi skal spise mindre kjøtt og mer grønt, men å gi rødt kjøtt et stort ansvar for utslippene, blir feil. 90 prosent av metanutslippene kommer fra pusten, ikke fra prompen, til både dyr og mennesker.

Les også

 1. EUs matsjef vokste opp med brødrasjoner - ber deg kaste mindre mat

  STOCKHOLM (VG) Det er ikke uten grunn at EUs kommissær for mat og helse har satt kasting av mat høyt på sin agenda: Han…
 2. Tar pause i behandlingen for å lede EAT-konferansen: Gunhild Stordalen: – Dette skal jeg klare

  STOCKHOLM (VG) Gunhild Stordalen (37) trosser egen sykdom mandag, for å realisere sin drøm.
 3. Dieselbil-eier om Oslopakke 3: – Helt forferdelig

  BÆRUM (VG) Leif Kronstad (62) mener bomprisøkningen i rushtiden er helt forferdelig, men at det sikkert er fint for dem…
 4. 200 norske firmabiler undersøkt: Disse ladehybridene slipper ut tre ganger mer enn oppgitt

  En vanlig ladbar hybrid bruker i praksis tre ganger så mye drivstoff som oppgitt.

Mer om

 1. Skatter og avgifter
 2. Politikk
 3. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Norge får avtale med EU: Slik blir din klimahverdag

 2. Et tidsskille i norsk klimapolitikk

 3. Klima-Helgesen: Vi må ta større kutt hjemme

 4. VG mener: Krevende EU-krav

 5. Helgesen vil ta to tredeler av klimakuttet hjemme

Fra andre aviser

 1. Nå haster det med utslippskutt

  Fædrelandsvennen
 2. Skal vi nå nye utslippsmål, må vi endre vanene våre raskt. Dette forventer fagfolkene av deg.

  Aftenposten
 3. Ikke lett, men helt nødvendig

  Bergens Tidende
 4. Utredning foreslår tiltak som kan kutte utslipp tilsvarende 40 millioner tonn CO2 over ti år

  Aftenposten
 5. Norge skal kutte utslipp med 40 prosent

  Fædrelandsvennen
 6. Slik skal landbruket bli miljøvennlig

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder