FORURENSER: Landbruket står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge.
FORURENSER: Landbruket står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge. Foto: FRODE HANSEN, VG

Biffen din forurenser like mye som syv liter bensin

INNENRIKS

ROMA (VG) Saken er ikke biff: Den forurenser like mye som syv liter bensin. Nå går klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ut og ber deg kutte i bruken av rødt kjøtt.

Publisert:

Det norske landbruket er en av de store norske klimaverstingene og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler nå at Norges bønder står foran store endringer.

Han fortalte i VG tirsdag hvordan Norge blir en del av EUs klimapolitikk og at det først og fremst vil få konsekvenser for norsk transport - og landbruk.

– 16 prosent av norske utslipp

– Landbruket står for 16 prosent av CO2-utslippene i Norge. I tillegg kommer CO 2-utslipp fra landbruksmaskinene, som telles i transportsektorens utslipp. Det sier seg selv at kuttene Norges skal gjennom frem til 2030, vil kreve tiltak også i landbruket, sier Helgesen.

Les: Her er de norske utslippene

Onsdag bestemte EU-kommisjonen nivået for sine fremtidige klimakutt i ikke-kvotepliktig sektor. De rikeste må kutte mest, og Norge må ifølge forslaget kutte 40 prosent av utslippene sammenlignet med 2005- nivå innen 2030.

Biff

Denne uken har Helgesen deltatt på et møte i Roma, for verdens landbruksministere og klimaledere.

Helgesen varsler at landbruket i Norge må bidra i overgangen til lavutslippssamfunnet.

– Over 70 prosent av utslippene fra jordbruket er knyttet direkte til husdyrproduksjon, hovedsakelig fra fordøyelse hos storfe og sau. Rent teknisk betraktet er det klart mest å hente ved at man legger om matproduksjonen og forbruket til å bestå av mer grønt.

Les: Dette vil den grønne skattekommisjonen

– Vi bør slutte å spise biff?

– Et av klimatiltakene vi alle personlig kan bidra med, er å redusere inntaket av rødt kjøtt. Jeg sier ikke at vi kommer til å legge inn ekstra skatt på kjøtt, men som forbrukere kan vi bidra ved å kutte ned på forbruket av rødt kjøtt. Det er godt å grille kjøtt, men både av helsemessige og klimamessige hensyn, bør vi kutte i forbruket av rødt kjøtt. Kylling på grillen er godt.

Promp

– Mindre kjøtt og mer fisk og kylling?

– Ja, rødt kjøtt har mange ganger så stort klimaavtrykk sammenliknet med eksempelvis kylling, svin eller grønt. En beregning Klima- og miljødepartementet har gjort, viser at å produsere en kilo storfekjøtt, tilsvarer CO2-utslippene fra syv liter bensin. Det viser at virkeligheten er litt annerledes enn vi ofte tror. CO2-utslippene for å produsere en kilo biff til en middag for en familie, er omfattende, sier Helgesen.

– Hvordan ser utslippene ut?

– Ifølge SSB kom 51 prosent av klimagassutslippet fra jordbruket i 2014 fra fordøyelsen til husdyrene.

– Promp?

– Ja og spredningen av møkk: Lagring og spredning av gjødsel står for 16 prosent av klimagassutslippet fra jordbruk. Klimagevinst kan også hentes ved å avkarbonisere transporten i jordbruket. For eksempel står traktorer for rundt 300 000 tonn CO2-utslipp, sier han.

– Landbruket kan kutte 20 prosent

Han viser til at en partssammensatt arbeidsgruppe, som leverte sin rapport til landbruksministeren i februar 2016, viste at man kan kutte 20 prosent av landbrukets klimagassutslipp fram til 2030. Arbeidsgruppen foreslår tiltak som blant annet økt biogassproduksjon, økt bruk av bio- og fornybar energi i maskinparken, bygg og oppvarming, og bedre metoder for gjødselspredning.

Helgesen sier at det i 2015 ble satt i gang et arbeid med å etablere klimarådgiving på gårdsnivå, med midler over jordbruksavtalen.

– Klimavennlig husdyrdrift, overgjødsling, biogass fra gjødsel, drenering og karbonlagring i jord er områder vi må se nærmere på.

Mange små steg

Han viser til at Stortinget har fattet vedtak i behandlingen av energimeldingen der regjeringen, gjennom Enova, bes utrede ulike modeller for å støtte infrastruktur og utrullingsprosjekter for biogassforsyning og – kjøretøy.

Les: Frp vil legge om klimapolitikken

– Poenget er at vi må gjennom tiltak for tiltak og iverksette: Innovasjon Norge og Enova har eksempelvis gitt støtte til Greve Biogass. I Grenland og Vestfold skal 75 busser gå på biogass med leveranser fra Greve produsert på matavfall og husdyrsgjødsel. Det er mange slike små steg som må til.

– Epler og pærer

– Landbruket har i en felles utredning kommet til at vi kan kutte 20 prosent av utslippene, uten å kutte i matproduksjonen, blant annet gjennom utfasing av fossil energi og mer effektiv gjødsling, sier 1. nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Han liker dårlig at Helgesen sammenlikner biff og bensin.

– Det blir som å sammenlikne epler og pærer: Bensin er noe som er tatt opp fra naturen, som skaper CO2-utslipp. Mens utslippene fra dyr er en del av en syklus som ikke tilfører nye utslipp. Å anbefale folk å kutte kjøtt, mener vi er feil strategi, fordi vi mener kuttene må tas uten å kutte produksjonen.

– Feil landbrukspolitikk

Leder Ann Merete Furuberg i Norges Bonde- og småbrukarlag er kritisk.

– Det er viktig for oss at vi har et klimavennlig landbruk og matproduksjon, men vi mener regjeringen fører en feil landbrukspolitikk som fører til unødvendige utslipp. Ved å redusere importen av blant annet soya og transport av produkter til Norge, vil det utløse store utslippskutt.

Les: Sunn grilling

– Dere peker bare på tiltak som ikke rammer dere?

– Neida, vi skal bidra blant annet knyttet til utslipp fra transport.

– Helgesen oppfordrer folk til å spise mindre kjøtt?

– Det er greit at vi skal spise mindre kjøtt og mer grønt, men å gi rødt kjøtt et stort ansvar for utslippene, blir feil. 90 prosent av metanutslippene kommer fra pusten, ikke fra prompen, til både dyr og mennesker.

Her kan du lese mer om