SKUFFET: Klinikksjef Kristin Jordheim Bovim, ved Haukeland universitetssykehus har fått vite at de heller ikke i år vil få oppfylt lovnadene om et nytt journalsystem for bruk av tvangsmidler. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Tvangsregister utsettes: – Det er å be om trøbbel

Helseminister Bent Høie har forsikret at sykehusene skal leverer bedre tvangsdata i 2017, men klinikksjefen i Bergen får ikke nytt datasystem før neste år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I januar holdt Bent Høie sin viktigste tale til landets sykehus-ansatte. I oppdragstalen for det nye året lovte helseministeren at sykehusene vil følge opp VGs avsløringer av ulovlig bruk av tvang i psykiatrien - og manglende registrering når psykiatriske pasienter bindes fast.

I april avdekket VG at hver fjerde beltelegging aldri ble rapportert inn til helsemyndighetene - og Høie lovte da at det i løpet av dette året vil bli en bedring: «Fra 2017 får vi et bedre system for rapportering av tvangsbruk», var svaret fra helseministeren.

Slik blir det imidlertid ikke.

– Vi reagerte da vi hørte helseministerens sykehustale, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim ved Psykiatrisk klinikk Sandviken, Haukeland universitetssyukehus.

– Her lovet han at det fra i år vil bli bedre rapportering på bruk av tvang. Men det skjønner vi ikke hvordan Høie kan garantere når det nye registreringssystemet blir utsatt til 2018, sier hun.

VGs psykiatriavsløringer: Her finner du alle sakene

Beklager utsettelse

I dag blir informasjonen om varighet og bruk av tvangsmidler ført i håndskrevne protokoller ved alle psykiatriske sykehus – på samme vis som på 1800-tallet.

I 2008 la Helsedirektoratet til rette for elektroniske tvangsprotokoller, men arbeidet har gått tregt. Forsinkelsene betyr at direktoratet vil ha brukt 10 år på å innføre systemet.

Da VG i november i fjor spurte når tvangsprotokollene blir erstattet av et elektronisk system, svarte avdelingsdirektør Gitte Huus at piloten ville brukes i Helse Vest i år. Nå sier hun at de regionale helseforetakene må svare på når de kan starte opp.

HÅNDSKREVET: Inntil det nye datasystemet er på plass må fortsatt informasjonen om bruk av tvangsmidler noteres med penn og papir. Foto: Erlend Daae VG

Administrerende direktør i Helse Vest IKT bekrefter at oppstarten blir et år senere enn planlagt:

– Da sykehusene testet ut de nye systemet i fjor høst, var beskjeden fra fagmiljøene at løsning fremdeles var mangelfull og at det ble for tungvint å benytte sammen med dagens journalsystem, sier Erik M. Hansen.

De er lovet at ønskene er med i den nye DIPS-versjonen som kommer i august i år, men opplyser at de må teste systemene til høsten før de tas i bruk for alle pasientene.

– Jeg er den første til å beklage at dette ikke blir klart som planlagt, men det er viktig at de nye systemene har tilfredsstillende kvalitet – og da er vi nødt til å teste dette grundig før bruk, sier IKT-direktøren og understreker at dette er høyt prioriert.

Det betyr at helsepersonell fremdeles må bruke penn og papir for å registrere tvangsbruken - til tross for helseministerens lovnader.

Les også: Dette sykehuset kuttet fire av fem beltevedtak

Ingen garanti

Helse Vest opplyser at de de har kommet langt i å sikre lik forståelse og registrering av tvang. De skriver at regionen er på rett vei, men at ingenting kan garanteres.

– Kan Helsedirektoratet garantere at det blir bedre rapportering av tvangsmiddelbruk i 2017?

– Vi har definert hvilke opplysninger om tvang i psykisk helsevern som skal rapporteres til Norsk Pasientregister. Det skal rapporteres på bruken av tvang, og dette er ikke avhengig av hvilket system som brukes, svarer avdelingsdirektør Gitte Huus i en epost.

Hun opplyser at direktoratet ble kjent med utsettelsen i desember.

– Varslet direktoratet Helsedepartementet om en utsettelse?

– Vi har ikke gitt departementet disse opplysningene ennå, men har varslet dette som tema på neste kontaktmøte mellom departement og direktorat, skriver Huus.

Les også: Hasteinnsetter nye psykiatrisjefer etter VG-avsløring

– Det er å be om trøbbel

Spørsmålet de psykiatriansatte stiller seg er hvordan helseministeren kan garantere bedre rapportering allerede i år, dersom de må dobbeltføre hele året.

– Det er å be om trøbbel. Når Høie nevner dette som en av de tre viktigste sakene i år, så bør det være i hans interesse å trekke i noen tråder eller gi noen ekstra midler, slik at det kan komme på plass, sier klinikksjef Kristin Jordheim Bovim.

– Uten god registrering får ikke han de riktige tallene, og uten de riktige tallene vet man ikke om han får den reduksjonen han ønsker, sier Bovim.

UTFORDRES: Helseminister Bent Høie lovte under årets sykehustale at tvangstallene vil bli mer korrekte i 2017. Foto: Trond Solberg VG

Helseministerens svar

VG har spurt Helse- og omsorgsdepartementet om helseministeren fortsatt vil garantere at rapporteringen på tvangsbruk blir bedre i år.

– Jeg har stilt et tydelig krav om bedre rapportering på tvang og har en klar forventning om at regionene følger opp dette, skriver Bente Høie i sitt svar.

– De regionale helseforetakene har forsikret oss om at rapporteringen på bruk av tvang er uavhengig av hvilken versjon av journalsystemet DIPS som sykehusene bruker, skriver Høie.

Helseministeren skriver at all tvangsbruk fra i år skal rapporteres til departementet hver fjerde måned. De opplyser at de er kjent med at systemet som vil erstatte tvangsprotokollene ikke tas i bruk før tidlig neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder