GIR SEG: Karina Koller Løland vil ikke lenger være smittevernoverlege i Bergen kommune. Foto: Marit Hommedal

Smittevernoverlegen i Bergen sier opp

Etter knappe åtte måneder i jobben har smittevernoverlege Karina Koller Løland sagt opp. Hovedtillitsvalgt for leger i Bergen mener organiseringen av fagpersonell i kommunen skaper problemer for smittevernoverlegen.

 • Vilde Elgaaen
 • Maria Rud Halvorsen
 • Pernille Solheim

Det bekrefter fungerende etatsdirektør Anne-Lise Hornæs til VG.

– Det er riktig at hun har sagt opp sin stilling. Vi skal nå lyse ut stillingen, og dersom det er en periode mellom hennes siste arbeidsdag og en ny smittevernoverlege trer inn i stillingen, jobbes det med en alternativ løsning i form av en konstituering, sier Hornæs.

Ifølge Bergensavisen, som meldte saken først, har hun hatt jobben siden mars, men har jobbet som assisterende kommuneoverlege siden 2013.

– Jeg har aldri under pandemien sittet plassert på et slikt sted i organisasjonen at jeg kan få gjort jobben min på en effektiv måte. Det har vært utfordrende, og da er det vanskelig å ha det overordnede smittevernfaglige rådgivningsansvaret i Bergen kommune, sier Løland til BA.

Ifølge BA har aldri Løland sittet som medlem av den innerste krisestaben.

Løland sier til Bergens Tidende at jobben har vært krevende og at hun har måttet jobbe hardt for å bli sett og hørt.

VG har ikke lyktes med å få en kommentar fra Løland.

Mener smittevernoverlegen bør rådgi politisk ledelse

– Jeg beklager at hun har sagt opp, for hun har gjort en god jobb. Det er ekstremsport å være smittevernlege hvor som helst i øyeblikket.

Det sier Trond Inselseth, overlege på Bergen legevakt og hovedtillitsvalgt for kommunalt ansatte leger i Bergen. Det var Bergensavisen som først intervjuet Inselseth.

Han forteller at han har oppfattet signaler om at situasjonen smittevernoverlegen har stått i har vært ekstra krevende. Ifølge ham ligger mye av utfordringene i organiseringen av fagpersonell i kommuneledelsen: At medisinsk fagsjef i noen situasjoner overtar oppgaver som smittevernoverlegen pleier å ha i en kommune.

– I noen situasjoner som angår pandemi, infeksjon, smittevern, så tenker jeg at smittevernoverlegen er den som burde være nærmest til å gi det politiske miljøet faglige råd, sier han.

Inselseth påpeker at få andre kommuner har organisert seg på samme måte som man har i Bergen.

– Hvorfor er organiseringen av smittevernoverlege og medisinsk fagsjef som den er nå problematisk i dine øyne?

– Det forutsetter at det er veldig tette kommunikasjonsbånd mellom de to, for at det ikke skal bli for stor divergens i rådene som blir gitt.

– Ikke noen tette samarbeidsfora

På spørsmål om hvorvidt han mener at ansvarsfordelingen mellom smittevernoverlege og medisinsk fagsjef i praksis har ført til at smittevernrådene til den politiske ledelsen har vært mangelfulle, svarer Iselseth nei.

– Har noen varslet byrådet om at dere mener organiseringen er problematisk?

– Det kjenner jeg ikke til, men noe har vel ført til at spørsmålet om plassering av smittevernoverlege og kommuneoverlege for tiden vurderes i organisasjonen.

– Du har sagt til Bergensavisen at samarbeidet mellom smittevernetaten og Byrådet ikke har vært godt. Hva legger du i det?

– Jeg har ikke sagt at det ikke har vært godt, jeg har sagt at det ikke har vært nært. De er forskjellig lokalisert og det er ikke noen tette samarbeidsfora mellom de to.

Medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, sier at han også er kjent med at Løland har ønsket en mer sentral posisjon og ikke fått det ønsket oppfylt.

– Men hun har hatt god anledning til å komme med sine vurderinger, råd og anbefalinger til kriseledelsen, sier Hansen som selv sitter i kriseledelsen.

Hornæs figurerer i jobben mens etatsdirektøren er på ferie. Hun har derfor ikke inngående kjennskap til situasjonen, og vil heller ikke kommentere Koller Lølands utsagn til Bergensavisen.

– Jeg er ikke kjent med saken, så det kan jeg ikke svare på.

Helsebyråden: – Systemet fungerer

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa (KrF), skriver i en SMS via sin rådgiver at hun er orientert om at Løland har sagt opp sin stilling.

– Vi har mottatt daglige rapporter og har hatt faste møter der smittevernoverlegen har kommet med sine vurderinger. Vi har i dag en organisering der medisinsk fagsjef er en del av helsebyrådens sekretariat, og de politiske beslutningene tas da basert på medisinsk fagsjefs råd og innspillene som smittevernoverlegen kommer med. Dette er et system jeg synes fungerer godt, men jeg har stor forståelse for at smittevernoverlegen kan vurdere det annerledes, skriver hun.

I en ny SMS etter å ha blitt orientert om Inselseths kommentarer, skriver hun:

– Smittevernoverlegen er organisert i etat og hun er blitt hørt i jevnlige møter og daglig gjennom rapporter på ukedagene. Medisinsk fagsjef inngår i byrådens avdeling og er dermed tettere på byråden. Det er naturlig at organiseringen er noe forskjellig i et parlamentarisk system enn det er i en formannskapsmodell. Både smittevernoverlege og medisinsk fagsjef blir hørt og vektlagt når byrådet tar sine beslutninger.

Husa informerer om at det arbeides med å finne en ny person til stillingen og takker Løland for arbeidet hennes og ønsker henne alt godt i videre arbeid.

Politisk rådgiver for Bergens byrådsleder Roger Valhammer, Jin Sigve Mæland, opplyser til VG at Husa svarer på vegne av byrådet, og at byrådet ikke har noe å legge til utover dette.

Mer om

 1. Bergen kommune
 2. Coronaviruset

Flere artikler

 1. Alle de ansatte hos kommuneoverlegen i Bergen har sagt opp

 2. Tolv tidligere kommuneoverleger i Bergen ut mot etatsdirektøren

 3. Rekordsmitte i Bergen: – Livet som bergenser er ikke farlig

 4. Indre Østfold: Krever negativ coronatest fra pårørende til sykehjemsbeboere

 5. Smitteøkningen avtar i Oslo: – Tror tiltakene virker

Fra andre aviser

 1. Derfor sa smittevern­overlegen opp jobben midt i pandemien

  Bergens Tidende
 2. Han takket nei til stillingen som smittevernoverlege: – Man kan ikke ha stort ansvar, uten å ha myndighet

  Bergens Tidende
 3. Mener smittevernloven kan være brutt

  Bergens Tidende
 4. FHI: Anbefaler kommunene å ha smittevernoverlege i kriseledelsen

  Bergens Tidende
 5. Etatsdirektøren ville ikke ha smittevern­overlegen i kriseledelsen: – Arbeids­delingen var fornuftig

  Bergens Tidende
 6. Brita Øygard blir midlertidig kommuneoverlege i Bergen

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no