I løpet av det siste året har politiet jobbet med et stort antall overgrepssaker i nordlandskommunen Tysfjord. Foto: Annemor Larsen VG

Sametingspresidenten: Tysfjord-sakene er en nasjonal tragedie

De mange overgrepssakene i Tysfjord kommune er en nasjonal tragedie og så omfattende at regjeringen må engasjere seg, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Det er på tide at ansvarlige nasjonale myndigheter engasjerer seg i denne saken. Situasjonen i Tysfjord er så alvorlig at det er behov for ekstraordinært fokus og tiltak. Vi kan ikke være bekjent av at så mange ofre ikke får den hjelp de trenger og har behov for, skriver sametingspresidenten i et åpent brev til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Sametingspresident Vibeke Larsen sier hun har fulgt situasjonen i Tysfjord kommune med sorg og vantro. Foto: Ole Martin Wold NTB scanpix

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stor at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver Larsen.

Kvinne til VG: – Når jentene ble 16 år, var det fritt frem

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord kommune, og sakskomplekset knytter seg blant annet til den læstadianske menigheten i kommunen. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord. Det er registrert mer enn 70 fornærmede, i all hovedsak jenter som var i alderen 7–16 år da de seksuelle overgrepene skal ha blitt begått.

– Overgrepssakene i Tysfjord kommune har nå fått et omfang som kan kalles en nasjonal tragedie. Lidelsene og smertene dette har påført ofre og lokalsamfunnet er vanskelig å ta innover seg, sier Vibeke Larsen.

I juni 2016 stod 11 kvinner og menn i VG Helg og fortalte om overgrep de ble utsatt for i barndommen i den lille kommunen. Siden har den mørke hemmeligheten kommet stadig mer frem i lyset.

Stod frem: Anders bar på hemmeligheten i 25 år

Sametingspresidenten sier hun har vært bekymret for situasjonen over lengre tid, og viser dessuten til forskning som forteller at de samiske samfunnene er preget av manglende tiltro til politi og hjelpeapparat i overgrepssaker. Hun roser menneskene i Tysfjord som har stått fram og med sine historier brutt tabuer om seksuelle overgrep.

– Taushet og tabuer hindrer at slike overgrep stanses og ansvar plasseres hos gjerningsperson. Sametinget har ved flere anledninger pekt på den høye andelen samiske kvinner som har opplevd vold av enten fysisk, psykisk eller seksuell karakter, sier Larsen.

Foreløpig rapport: Fant flere lovbrudd etter tilsyn i Tysfjord kommune

Hun peker på at de gjentatte ganger har tatt opp behovet for et behandlingsapparat med samisk språk- og kulturkompetanse, samt ytterligere forskning på dette temaet i de samiske samfunnene.

– Foreløpig har vi ikke fått klare svar fra ansvarlige myndigheter, sier Larsen som ber Amundsen og Horne ta grep for å bidra til større tillit mellom den lulesamiske minoriteten og det norske storsamfunnet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder