FRA GULL TIL NULL: Politimester Christine Fossen leverte et høringssvar der politihuset i Tønsberg fikk toppkarakter. Et halvår senere ble det omtalt som «meningsløst» å investere i. Foto: Jon Olav Nesvold NTB scanpix

Politimester om politihus i Tønsberg: Fra toppkarakter til slakt på fem måneder

Politiet i Vestfold ga sitt eget politihus i Tønsberg toppkarakter i høringsrunden – og vant kampen om å bli hovedsete i Sør Øst politidistrikt. Da de hadde vunnet, ble planene i politihuset skrotet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Faktisk ble hele politihuset erklært ubrukelig bare et halvt år etter seieren over Drammen.

Høsten 2015 skulle Politidirektoratet (POD) utpeke hovedseter for landets 12 nye politidistrikter etter «Nærpolitireformen».

POD anbefalte opprinnelig å legge hovedsetet i Norges nest største politidistrikt, Sør Øst, til Drammen – der politi, brann og helse i en årrekke har jobbet ut fra samme operasjonssentral.

VG AVSLØRER: Maktspillet om nødsentralene

Et av kravene reformen var nemlig en samlokalisering av nødetatene, og Justisdepartementet hadde påpekt overfor POD at dette skulle skje etter nettopp modellen i Drammen – og i eksisterende politihus.

VRAKET: Planene i det gamle politihuset i Tønsberg ble raskt vraket da Vestfold ble valgt til hovedsete i Sør Øst politidistrikt. Foto: Aftenposten

«En viktig forutsetning for valg av hovedseter har vært at det er dagens politihus som utgjør alternativene», skrev POD til Justisdepartementet før valget skulle tas.

Etter at POD anbefalte å legge hovedsetet til Drammen, tok Vestfold opp kampen. Det ble presentert nye plantegninger for hvordan man kunne få til samlokalisering i det eksisterende politihuset i Tønsberg.

«Meget godt egnet»

«Tønsberg politihus har store og svært fleksible lokaler på et plan, samt den nyeste operasjonssentralen og nyere teknisk rom enn de andre operasjonssentralene i Sør-Øst pd», skrev politiet i Vestfold i sitt høringssvar – og ga sitt eget politihus toppkarakter.

Ap-Hadia: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak

Videre ble det presisert at: «Lokalene i Tønsberg er meget godt egnet for samlokalisering»

Men et halvt år senere hadde det samme politihuset i Tønsberg gått fra å være «meget godt egnet» – til å bli en sikkerhetsrisiko, viser eposter som VG har fått innsyn i.

«Etter mitt syn er det meningsløst å bruke penger på en ombygging i et gammelt «bankbygg» fra 50-tallet. I tillegg vil antagelig en ombygging ikke tilfredsstille dagens krav mht. sikkerhet. Det er leiligheter i øverste etasjer og bygget er gammelt», skrev politimester i Sør Øst, Christine Fossen, til POD-ledelsen 10. juni 2016.

Da hadde det i lengre tid blitt arbeidet med å skaffe politiet en leiekontrakt i et splitter nytt bygg i Tønsberg, og denne ville Fossen forankre hos POD-ledelsen.

Forankret hos POD-topper

«Hva trenger dere av opplysninger - saksunderlag - for å kunne gi oss «klarsignal» til å kunne etablere operasjonssentral i nytt bygg. Ifølge Dag Jørstad må denne avgjørelsen besluttes av dere, dvs jeg som politimester må forankre den hos deg, Frede»

NYTT POLITIHUS: Planene om å flytte inn i nybygg ble forankret hos blant annet Frede W. Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet. Foto: Torkjell Trædal/POLITIFORUM

Og POD-direktør Frede Hermansen har stor forståelse for politimesterens behov for nytt bygg:

«Videre oppfatter jeg det slik at eksisterende bygg ikke tilfredsstiller kravene til operasjonsanssentralen, slik at det ikke er noe alternativ. Det må altså bygges noe nytt. I utgangspunktet skulle det være OK», svarer Hermansen på Fossens epost.

Kommentar: Regjering og storting ydmykes

Til VG bekrefter Fossen at prosessen med å flytte politiet inn i nye lokaler startet omtrent parallelt med at politiet i Vestfold ble valgt som hovedsete – på bakgrunn av det opprinnelige politihuset.

– Måtte ha mer plass uansett

– Om man har litt innsikt, så skjønner man at skal man slå sammen fire politidistrikt, så kommer det noe mer til et administrasjonssted enn bare operasjonssentralene, og det hadde man ikke hensyntatt i høringsrunden. Så vi visste at her må vi ha mer plass uansett, utdyper Gard Hagen, som var administrasjonssjef i det gamle Vestfold politidistrikt.

VG har tidligere avslørt hvordan Politidirektoratet (POD) snudde i siste time og valgte Tønsberg til nytt hovedsete – og med det besluttet å nedlegge Norges eneste samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen.

Bakteppet er en rå maktkamp mellom POD og resten av justis-Norge i spørsmålet om samlokalisering.

Mangeårig ordfører i Drammen, Tore Opdal Hansen, var en av flere som reagerte kraftig på skrotingen av pionerprosjektet på operasjonssentralen i Drammen.

Bygget snudde POD

I februar 2016, kort tid etter beslutningen var tatt, sendte han et brev til politidirektør Odd Reidar Humlegård der han ba om en nærmere forklaring for hvordan Tønsberg kunne vinne over Drammen.

Humlegård svarte at det var nettopp det gamle politihusets kvaliteter som hadde vært avgjørende: «bygningsmassens egnethet og mulighet for samlokalisering snudde vår vurdering til fordel for Tønsberg».

POD-TOPPENE: Toppledelsen i Politidirektoratet mener valget av hovedsete i Tønsberg var uproblematisk. Politidirektør Odd Reidar Humlegård (t.h. ), assisterende politidirektør Håkon Skulstad og seksjonssjef Hans Bakke møter VG. Foto: Tore Kristiansen VG

POD-ledelsen bekrefter overfor VG at de var kjent med ønsket om nytt politihus i Tønsberg, men står ved at avgjørelsen om å legge hovedsetet til Vestfold-byen ble tatt på bakgrunn av blant annet mulighetene i det opprinnelige bygget.

Mens Humlegård i sitt brev til ordføreren fremhevet bygningsmassen i det eksisterende politihuset, sier POD nå til VG at de hadde valgt Tønsberg uansett.

– Hadde vi fjernet det gamle politihuset fra beslutningsgrunnlaget, hadde det likevel blitt Tønsberg fordi andre kriterier talte for det, sier seksjonssjef Hans Bakke i POD.

– Samvittighetsfull prosess

– Bortsett fra at dere først foreslo Drammen. Var dette en skinnprosess?

– Nei, det var det ikke. Her har man jobbet så godt man kunne. Det har vært en reell høringsprosess. Det har vært en samvittighetsfull prosess. Vi hadde jo ingen annen interesse i dette, utdyper politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Burde ikke også Drammen fått mulighet til å legge frem et flunkende nytt politihus også?

– Beslutningen om hovedseter ble fattet på grunnlag av en helhetlig vurdering, der muligheter i eksisterende bygningsmasse var ett av flere kriterier. Nybygg ble ikke vurdert på grunn av usikkerhet om tid og kostnader, sier Bakke.

– Men hvis det gamle bygget var så bra, hvorfor var det da nødvendig å gå i gang med et nytt bygg?

– Vestfold politidistrikt hadde over tid hatt behov for større lokaler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder