Har fått 27 prosent lavere skatt så langt

LOVER FEST: Finansminister Siv Jensen (Frp) varslet nye skattekutt for de rike i skattemeldingen hun la frem i Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Varsler ny skattefest for de superrike

Landets rikeste har fått redusert formuesskatten med 27
prosent på tre år. Likevel varsler regjeringen nå at det kommer helt nye milliardlettelser i årene fremover.

 • Pål Ertzaas
 • Eirik Mosveen
 • Lars Joakim Skarvøy

Artikkelen er over fire år gammel

Den blåblå regjeringen har ikke latt seg skremme av de negative reaksjonene blant samarbeidspartiene og velgerne – eller av at et tilnærmet enstemmig økonomisk fagmiljø sterkt kritiserer disse skattekuttene.

Heller ikke det såkalte Scheel-utvalget gikk inn for ytterligerekutt – eller fjerning – av formuesskatten.

Likevel:

** Regjeringen foreslår at formuesskatten kuttes med 1,18 milliarder i statsbudsjettet for neste år, som VG avslørte i valgkampen.

** I tillegg varsler regjeringen nye milliardlettelser i formuesskatten i årene som kommer i oppfølgingen av Scheel-utvalget, uten å tallfeste dette.

– Betalte valgkampen

SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen er rystet. Han gir denne forklaringen på at han tror skattekuttene til de rikeste fortsetter:

RYSTET: Snorre Serigstad Valen (SV) mener kutt i formuesskatten bare bidrar til større forskjeller mellom folk. Her fra Stortinget onsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Jeg tror det er fordi partiet lovet dette til de som har betalt valgkampen deres. Høyre er et interesseparti for NHO, og de velstående betalte valgkampen for å få Høyre i regjering, og med disse kuttene har det nå betalt seg for dem, sier Valen.

Onsdag klokken 10 la finansminister Siv Jensen frem forslaget til statsbudsjett for 2016.

Samtidig la Jensen frem forslaget til ny skattereform, basert på Scheel-utvalget.

Der heter det:

«Regjeringen mener at de problematiske sidene ved formuesskatten tilsier at den bør reduseres ytterligere. Lettelser i formuesskatten bør også ses i sammenheng med endringer i inntektsbeskatningen som regjeringen foreslår. Mens utenlandske eiere får glede av lettelsene i selskapsskatten, vil selskapsskattelettelsene for norske private eiere i stor grad motsvares av økt utbytteskatt over tid. For å styrke norsk privat eierskap vil derfor regjeringen fortsette nedtrappingen av formuesskatten».

– Uheldige sider

Men overfor VG er Siv Jensen svært lite interessert i å utdype eller konkretisere hva Regjeringen mener med hva den selv skriver i sin stortingsmelding.

– Hva er årsaken til at dere velger å bryte med Scheel-utvalget, og fortsetter med å kutte i formuesskatten?

– Nå er det sånn at Skatteutvalget også påpeker at formuesskatten har flere uheldige sider ved seg. Så jeg mener at vi bryter ikke med utvalget i det hele tatt. Snarere tvert imot. Det vi har vært opptatt av, er den helhetlige profilen i skatte- og avgiftsopplegget, som både skal sørge for at vi gir gode og brede lettelser i bedriftsbeskatningen til både norske og utenlandske eiere. Og det er altså sånn at kombinasjonen av selskapsskatt og utbytteskatt over tid gjør verdien av dette mye mindre for norske eiere. Derfor vil dette balanseres ut ved at vi også foreslår mindre lettelser i formuesskatten neste år.

Les også: Får skatteslakt av økonomiekspertene.

– Men Scheel-utvalget foreslo ikke kutt i formuesskatten, slik regjeringen foreslår?

– Men du må ta utgangspunkt i tidspunktet for når den rapporten kom, og i forhold til hva de har skissert og pekt på. De har pekt på at den har flere uheldige sider, som det har vært behov for å rydde opp i, og det er en opprydning som regjeringen er godt i gang med.

– Men det står jo i stortingsmeldingen om ny skattereform at dere mener det er nødvendig med ytterligere kutt utover det dere foreslår for 2016?

– Og hva vi konkret gjør i oppfølgingen på skatte- og avgiftsfeltet kommer når vi legger frem statsbudsjettet for 2017.

– Men det står jo i regjeringens egen melding?

– Men du vet at jeg kan ikke forskuttere hvilke lettelser vi kommer med i hvert enkelt budsjett. Jeg har sagt at målet vårt er å ha et mest mulig konkurransedyktig skattesystem. Målet vårt er å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket, og det er vi mer enn godt i gang med. Det er vel ingen regjering noensinne som har redusert de samlede skattene og avgiftene like mye som vi har.

– Religiøse dimensjoner

– Og at dere vil fortsette å redusere formuesskatten?

– Nettopp. Og så får vi komme tilbake til hvordan, sier Siv Jensen.

Til nå har regjeringen redusert formuesskatten med 27 prosent i selve skattesatsen.

«Med forslaget i budsjettet for 2016 vil regjeringen ha redusert formuesskattesatsen fra 1,1 pst. til 0,8 pst. og økt bunnfradraget fra 870 000 kroner til 1,4 mill. kroner per skattyter. Samtidig har ligningsverdiene på sekundærbolig og næringseiendom økt fra 50 prosent av beregnet markedsverdi i 2013 til 80 prosent i 2016. Disse endringene demper de negative virkningene av formuesskatten. Lavere formuesskattesats og jevnere verdsetting gjør at norsk kapital i større grad kan bli kanalisert mot næringsvirksomhet».

– Regjeringens holdning til å kutte i formuesskatten er jo i ferd med å anta religiøse dimensjoner. Det er ingen som mener det har noen særlig effekt å kutte i formuesskatten. Likevel bruker Høyre og Frp rekordbeløp i oljepenger i budsjettet, og så langt i perioden har de prioritert å kutte en skatt som ikke har noen effekt – utover å øke forskjellene mellom folk, sier Snorre Valen.

Les også

 1. Busjettet: NOAH føler seg utestengt av regjeringen

  Etterlyser bevissthet på dyrevelferd, samt mer dyrepoliti.
 2. Widveys statsgaranti

  Som kulturminister har Thorhild Widvey (H) vist begrenset forståelse for fagområdet hun er satt til å bestyre.
 3. Statsbudsjettet: Trapper opp kampen mot smugling

  Regjeringen ønsker å ansette 120 tollere som skal styrke kontrollene ved landets grensestasjoner og flyplasser.
 4. Statsbudsjettet: 125.000 mister reisefradraget

  Hele 125 000 nordmenn vil med regjeringens forslag til statsbudsjett miste sitt reisefradrag for turen til og fra jobben.
 5. Her er den nye «trinnskatten»

  Her er regjeringens satser for den nye trinnskatten - et begrep du som skattebetaler bør lære deg først som sist.
 6. Kilder til VG: Siv Jensen svir av 24 ekstra oljemilliarder

  Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår å kutte skattene neste år med nær 10 milliarder kroner.
 7. Slakter Ernas skattekutt til de superrike

  I en ny undersøkelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) gis regjeringen det glatte lag for sine mange milliarder i kutt i…
 8. Siv Jensen vil gi ni av ti lavere skatt

  Finansminister Siv Jensen (Frp) vil gi skattelette til 90 prosent av skattebetalerne.

Mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Fremskrittspartiet (Frp)
 3. Siv Jensen
 4. Skatter og avgifter

Flere artikler

 1. Statsbudsjettet for 2016: Erna & Co. foreslår milliard-skattekutt for tredje gang

 2. Hareide: Nekter å kutte mer i formuesskatten

 3. Nesestyver for kutt i formuesskatt

 4. Kilder til VG: Siv Jensen svir av 24 ekstra oljemilliarder

 5. Støre: - Det handler jo om lederskap: Jonas i skatte-strupen på Erna

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder