RELEVANT: SV-leder Audun Lysbakken sier Stortinget må vurdere om den forrige regjeringen ga korrekt informasjon til Stortinget.

Trygdeskandalen: Kontrollkomiteen ber om hemmelig rapport

Kontrollkomiteen på Stortinget har bedt om å få se den hemmeligholdte trygderapporten fra 2014. SV-leder Audun Lysbakken sier de vil vurdere om det burde vært grepet inn mot Navs praksis tidligere. Høyre reserverte seg.

Publisert:

– Trygdeskandalens store alvor gjør at vi må være sikre på at Stortinget virkelig har snudd hver stein for å komme til bunns i årsakene. Det er veldig gledelig at et så stort flertall nå ber om å få dokumentet, det gir stor tyngde til vår forespørsel om innsyn, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Tirsdag har kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bedt regjeringen om å få utlevert rapporten «Eksport av trygdeytelser» fra 2014. Det var SV som tok saken opp i komiteen.

VG har tidligere avslørt deler av innholdet i den interne utredningen. Den slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

Fem år senere ble trygdeskandalen rullet opp: Da var et stort antall mottagere av ytelser fra Nav idømt fengsel og avkrevd tilbakebetaling.

Her kan du lese en delvis sladdet versjon av 2014-rapporten.

– Nødvendig å ta en ny runde

Lysbakken viser til at Stortinget gjentatte ganger ba om å få innsyn i rapporten da trygdeskandalen var til behandling i forrige periode. Men de daværende borgerlige regjeringspartiene ville ikke gi rapporten til Stortinget.

– Når lekkasjer i media tyder på at den kan inneholde informasjon som ville vært relevant for Stortinget er det nødvendig å ta en ny runde, sier han.

Rapporten fra 2014 er sentral i den kommende Nav-rettssaken, der en rekke personer kjemper for å få økonomisk oppreisning fra staten. Hvis de skal få det må de vise at staten ikke bare har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt eller med forsett.

Flere jurister mener også at den setter Nav-skandalen i et nytt lys.

– Vi er særlig opptatt av å få tilgang til dokumentet for å kunne vurdere om forrige regjering ga korrekt informasjon til Stortinget, og om det kunne og burde vært grepet inn mot NAVs praksis allerede da NAV-rapporten kom i 2014, sier Lysbakken.

Rødt: Historisk

Seher Aydar, Rødt’s representant i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, har tidligere fremmet forslag om å overlevere rapporten til Stortinget og i den forbindelse utviklet mye av argumentasjonen som Kontrollkomiteen i dag stiller seg bak.

– Dette er en historisk dag. Stortinget knesetter i dag sin viktige kontrollfunksjon. Vi folkevalgte kan ikke tolerere at sannheten holdes skjult for oss, bare fordi den er ubehagelig for de ansvarlige. sier hun.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no