KUTT: Under og etter pandemien har flere studenter slitt psykisk, det viser flere undersøkelser blant studentene.

Bekymret for studentenes psykisk helse

Samskipnadsrådet mener kutt i statsbudsjettet for 2023 går ut over viktige tiltak for å hjelpe studenter som sliter.

Publisert:

Da regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet kom til enighet om neste års statsbudsjett med Sosialistisk Venstreparti, ble det blant annet klart at fulltidsstudenter får mer penger å rutte med.

Budsjettet gir likevel liten grunn til jubel når det gjelder studentenes velferdstilbud, mener Samskipnadsrådet.

De viser til at partiene kutter totalt 51 millioner kroner til studentsamskipnadenes arbeid med studentvelferd og studenthelse.

– De siste årene har vi sett med bekymring på studentenes stadig dårligere psykiske helse, sier styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.

Kuttene er fordelt på 20 millioner kroner i prosjektmidlene for studentrettede tiltak gjennom Helsedirektoratet og 31 millioner kroner til velferdsarbeidet gjennom kunnskapsdepartementet.

1 av 5 har hatt selvmordstanker

Antallet studenter som har hatt selvmordstanker eller skadet seg selv under pandemien er høyt.

Nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker, det kommer frem i en tilleggsundersøkelse til SHoT (Studentenes helse og trivselsundersøkelse) i 2021.

Høsten 2022 viste undersøkelsen at 1 av 5 har hatt selvmordstanker

VG snakket da med student Henriette Bøe som forteller at studentene snakker mye seg imellom om psykisk helse.

BEKYMRET: Styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam liker ikke millionkuttet.

– Kuttene i statsbudsjettet vil gå ut over viktige tiltak som forebygger psykiske plager som samtaletilbud tilpasset studentene og støtte til studentfrivilligheten, sier Kvam.

Samskipnadsrådet samler landets 14 studentsamskipnader, som blant annet tilbyr velferdstjenester til om lag 270 000 studenter.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no