FORTVILET: Spesialsykepleier Agnethe Lunde beskriver en svært krevende arbeidsdag på avdelingen hennes ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Fortvilet over situasjonen på sykehuset i Tromsø: − Forferdelig tungt og trasig

Snart står halvparten av stillingene ved Oppvåkning på UNN ledige. Avdelingen tar vare på alvorlig syke pasienter, og er en avlastning for intensiven.

Publisert:

– Jeg er så lei meg. Jeg har grått på jobb flere ganger nå, fordi den ene etter den andre har gitt beskjed om at de slutter, sier en tydelig preget spesialsykepleier Agnethe Lunde.

Hun jobber på Oppvåkningsseksjonen på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Arbeidsdagen er så krevende at flere ikke klarer å fortsette og avdelingen sliter med å få tak i nye folk. Fra mai vil over halvparten av stillingene stå tomme.

– Det er forferdelig tungt og trasig, men jeg skjønner at folk erkjenner at de ikke klarer å stå i jobben, sier Lunde.

Oppvåkning tar vare på pasienter etter operasjon, og tar også imot traumepasienter og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

I det siste har to spesialsykepleiere sagt opp. Men avdelingen mangler allerede folk og har ingen å miste.

Det var avisen Nordlys som først skrev om oppsigelsene. Nå har VG fått tallene som viser hvor mange stillinger som står tomme:

  • Avdelingen har totalt 28,8 stillinger. Fra mars står 12,7 stillinger ledige, og i mai øker det til 14,9 ledige stillinger, ifølge tall fra UNN.
  • Totalt har UNN litt over 5200 stillinger. Blant disse mangler det folk til 695 stillinger, ifølge tall VG har fått fra Helse Nord.
LEDIG: Flere stillinger står ledig ved avdelingen Agnethe Lund jobber på.

– Dagens bemanningssituasjon ved Oppvåkning er utfordrende, sier Eva-Hanne Hansen, klinikksjef ved Operasjons- og intensivklinikken.

Situasjonen har utviklet seg over tid og Hansen sier årsakene er sammensatte. Blant annet er tilgangen på spesialsykepleiere generelt svært liten, sier hun.

– I tillegg har flere ansatte ved seksjonen i løpet av de siste årene gått av med pensjon, og erfarne sykepleiere har av ulike grunner sluttet, sier Hansen.

Hansen sier hun har stor forståelse for at dagens bemanningssituasjon oppleves som utfordrende for de ansatte.

Har du innspill til saken, eller tips til andre ting VG bør se nærmere på? Ta gjerne kontakt her.

Stor andel vikarer

Spesialsykepleier Agnethe Lunde er veldig glad i jobben sin. Hun jobber som nattevakt og har som regel åtte titimersvakter på rad, med to uker fri.

Mange netter står hun på beina i 10 timer uten skikkelige pauser.

– Pasientgruppen vi jobber med er spennende og veldig givende, men jeg føler vi ikke får være med på utviklingen. Vi går på jobb og drar hjem helt utkjørt, sier Lunde.

En av hovedutfordringene på avdelingen er mengden vikarer, sier Lunde. I tillegg til hennes vanlige oppgaver på natten, må hun ofte følge opp vikarene.

– Hvordan ser du på fremtiden?

– Det ser veldig dystert ut. Jeg kan ikke stå inne for å si at det er greit å gå på jobb, når pasientsikkerheten står for fall og det ikke er riktig kompetanse på plass. Det føles lettere at man kan gjøre feil og det føles skummelt å gå på jobb med ukjente, sier Lunde.

VIKARER: Fordi Oppvåkning ikke har nok faste ansatte, må de leie inn helsepersonell. Det er både dyrt og krevende for de som faktisk er fast ansatt.

Hun påpeker at dette ikke er vikarene sin feil. De gjør så godt de kan, sier Lunde.

– Jeg vil gjerne fortsette i jobben, men det blir for sårbart. Jeg tør ikke stå alene med dette ansvaret snart, det blir for skummelt. Det oppleves som ekstremt urettferdig overfor både pasienter og oss som skal jobbe sammen.

Det er gjort flere tiltak for å bedre situasjonen og for å redusere belastningen på de faste ansatte, sier klinikklederen.

Blant annet er det utlyst stillinger med tilpassede turnusordninger, tildeling av bolig og reisetilskudd.

Men det vil uansett være nødvendig å bruke vikarer slik situasjonen er nå.

– For å opprettholde driften er det nødvendig med utstrakt bruk av vikarer. Dette er ikke en optimal løsning, og vi er klar over at det medfører en høy belastning på vårt faste personale, sier klinikksjef Eva-Hanne Hansen.

Har sendt bekymringsmelding

I oktober ble det sendt en bekymringsmelding til klinikkledelsen om bemanningssituasjonen på Oppvåkning.

Den ble sendt av plasstillitsvalgt for Norges Sykepleierforbund Steinar Haugen Grønnbakk, og verneombudet på avdelingen.

– Det som er krevende er at det har vært høyt arbeidspress over tid, og vi føler ledelsen ikke har tatt det på alvor når vi har varslet, sier Grønnbakk som er intensivsykepleier

Han har etterlyst grep og bedt ledelsen komme på banen siden han sendte bekymringsmeldingen.

Ikke før han uttalte seg i Nordlys, inviterte ledelsen til et møte.

Klinikksjef Eva-Hanne Hansen ønsker ikke å kommentere disse uttalelsene.

TROMSØ: På Universitetssykehuset Nord-Norge er det litt over 5200 stillinger. Blant disse mangler det folk til 695 stillinger.

Mangel på fagfolk i nord

Sykehusene i Nord-Norge har problemer med å rekruttere nok helsepersonell.

Spesielt er det vanskelig å få tak i spesialister.

Dette gjør at sykehusene bruker mye penger på å leie inn vikarer. Dette har blitt så utstrakt at Helse Nord må gjøre store endringer for å få kontroll på økonomien.

Nylig ble det bestemt at det skal gjøre en omstilling av helsetjenesten i Nord-Norge.

Helse Nord er nå i gang med å finne ut hvilke tiltak som kan gjøres.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no