BLÅE-ROY HAR BLITT TIL RØDE-ROY: Roy Ole Axelsen forteller Rødt-leder Bjørnar Moxnes om sitt liv som hjelpepleier, ufør, Høyre-leder og nå Rødt-velger.

Roy gikk fra Høyre til Rødt

SARPSBORG (VG) En ny analyse gir Rødt-leder Bjørnar Moxnes håp om brakvalg til høsten. Velgere som Roy Ole er hovedårsaken. Analysen forteller også om hvorfor velgere har flyktet fra Ap og Sp.

Publisert:

– Jeg har gått en lang vei – fra Høyre til Rødt. Nå har jeg det godt med meg selv, sier Roy Ole Axelsen (60).

Vi har tatt en tur med Rødt-leder Moxnes til Alvim i Sarpsborg – for å prate om en rapport som analyseselskapet BTF Innsikt har laget, basert på intervju med nesten 13.000 velgere i 2021 og 2022, hvorav 1069 oppgir at de nå stemmer Rødt.

– Jeg er veldig glad for at vi nå favner bredere. Det var komisk i lengden at et sosialistisk parti som Rødt først og fremst skulle være et parti for folk med langtidsutdanning og høy lønn, sier Moxnes.

Han sier de treffer bredere nå.

– Flere må velge mellom mat eller strøm, og for første gang i manns minne opplever ikke flertallet i Norge økonomisk trygghet. Når Rødt nå vokser blant vanlige folk, tror jeg det er fordi vi setter kampen mot Forskjells-Norge først, sier Moxnes, med håp om at det bredere velgergrunnlaget som også hjalp dem i 2021, kan hjelpe dem i kommunevalget til høsten.

Hovedfunn

Her er noen hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Rødts vekst skyldes i hovedsak at det ikke lenger bare er et eliteparti for velgere med akademisk utdannelse i flere generasjoner og sikker jobb i offentlig sektor med god lønn: – De har gått fra å være et eliteparti til nå å favne vanlige folk, med slitsomme jobber; lavtlønte i offentlig sektor, varehandel/butikk, uføre og andre som har det krevende. De har også styrket seg i industriarbeider-segmentet og da særlig blant de ufaglærte, sier Dag Inge Fjeld i analyseselskapet BTF Innsikt.
  • – Rødts endrede velgermasse gjør at de nå i mye sterkere grad treffer vanlige folk og dem som sliter, enn SV og Miljøpartiet de grønne (MDG), som i mye større grad har en elitistiske profil, ved at de er overrepresentert blant velgere fra høytlønte profesjonsyrker, sier han.
  • SV er i tillegg et typisk parti for kvinner, mens Frp er en mannsbastion hvor to av tre velgere er menn.
  • Høyre har ikke overraskende fleste folk med god økonomi. Ap sliter med velgere som går til Høyre, blant annet fordi disse velgerne mener de er mer til å stole på i den økonomiske politikken.

Mannen som sier han nå har det godt med seg selv politisk, har jobbet i offentlig sektor i hele sitt arbeidsliv, før han ble ufør.

– Jeg har vært hjelpepleier innen psykiatrien i 30 år. Jeg ble slått ned på jobben og fikk en yrkesskade. Jeg slet også en del psykisk etter det. Jeg ble ufør i 2013, sier Axelsen.

– Han er et strålende eksempel på en av velgerne som har funnet Rødt; lavtlønt i offentlig sektor og etter hvert ufør, sier Moxnes.

CAFE-PRAT: Axelsen og Moxnes dro til bakeriet Butterfly på Lande i Sarpsborg, for å slå av en prat og la seg intervjue av VG.

– Liten forskjell på Høyre og Ap

Det spesielle med Axelsen er at det politiske hoppet han har foretatt har vært veldig stort:

– Jeg har vært medlem av Høyre i Sarpsborg i 20 år og engasjert meg i politikken. Jeg har sittet i styret i Sarpsborg Høyre og vært valgkampleder.

– Hva skjedde?

– Mye skyldes erfaringer i eget liv, blant annet knyttet til spiseforstyrrelser og urettferdighet over de som sliter mest. hvor jeg kom til at mitt eget Høyre bidrar til å øke forskjellene i samfunnet. Jeg hoppet av og ved stortingsvalget i 2021 stemte jeg Rødt.

– Hvorfor et så stort hopp og eksempelvis ikke til Ap?

– Jeg syntes det var for liten forskjell på Høyre og Ap. Jeg begynte å kikke på Rødt og opplevde at de står for gode fellesskapsløsninger og at de kjemper en kamp for de som sliter, som ingen andre partier gjør. Jeg har siden meldt meg inn i partiet, sier Axelsen, som for tiden er 80 prosent ufør.

Det er ikke uten grunn vi er i Alvim i Sarpsborg. Alvim valgkrets har gjennom flere valg hatt Norges laveste valgdeltagelse. Etter å ha ligget rundt 34 prosent valgdeltagelse i 2011 steg den til 43,5 i 2019.

Og: Rødt gikk fra 3,4 prosent oppslutning i Alvim i kommunevalget i 2015, til 8,7 i 2019.

UT PÅ TUR: De to tok seg en gåtur i fint vær i Alvim, etter at regnet har spist opp snøen.

– Det er en av våre beste valgkretser. Vi har i dag to representanter i bystyret og håper på å doble ved høstens kommunevalg, sier gruppeleder Jan Petter Bastøe i Sarpsborg Rødt.

Mer fra omsorg og kvinner til Rødt

Rapporten fra BTF er basert på en intervjuperiode mellom juli 2021 og juli 2022.

Et antall på 12.283 personer er intervjuet av Kantar. Rødt-velgere utgjør 1.069.

Undersøkelsen har foregått over mange år og tall fra 2020–21 for Rødt ble presentert i Aftenposten høsten 2021.

– For Rødt har bildet om et bredere velgergrunnlag forsterket seg siden den gangen: Partiet har i 2022 spesielt sett en økt oppslutning blant dem i pleie- og omsorgsjobber og blant kvinner, sier Fjeld.

Det er Rødt de har som kunde, men han gjengir i dag også informasjon fra materialet om andre partier.

Sps fall

Han sier det mest ekstreme er Sps tap av velgere, spesielt til Frp.

– Sp vant kampen om velgerne med Frp da de var på sitt høyeste, de hentet også mange fra Ap, sier han.

Mange har analysert seg frem til årsakene til Sps fall, blant annet at de lovet for mye de i regjeringen ikke har greid å innfri.

FORNØYD: Gruppeleder Jan Petter Bastøe i Sarpsborg Rødt er glad for at en sentral lokalpolitiker har hoppet over fra Høyre til Rødt.

– Falt fra som dugg for solen

Fjeld trekker frem en ting til:

– Sp hadde en mer motkulturell og proletær fremtoning som lokket mange velgere fra Frp og Ap og andre partier. Dette har blitt borte i regjeringsprosjektet. I datamaterialet har disse velgerne forsvunnet fra Sp som dugg for solen.

Aps krise utdyper han slik.

– Høyre-velgerne som gikk til Ap har opplevd at Ap har gått for mye politisk til venstre. De vil ikke bare ha offentlig drevne tjenester, men noe konkurranse fra private. Så ser vi også at fylkeskommunesaken kommer som en bumerang. Velgerne som skifter mellom Høyre og Ap er økonomisk konservative i den forstand at de ikke vil ha store omveltninger.

AP-ANALYSE: Dag Inge Fjeld i analyseselskapet BTF Innsikt gir analyse at utfordringene Ap står overfor.

– Heier på gründere

Han peker også på et annet forhold om de som har flyktet fra Ap.

– Jeg tror de opplever fylkeskommunene som forhistorisk og et symbol på overadministrasjon. At det nå skal brukes store summer på å reversere en reform som nok var fornuftig i det lange løp, bidrar til fortellingen om at Ap ikke lenger har nok fokus på verdiskapning. Det siste jeg vil nevne, sier Fjeld:

– Er lakseskatten. Det er greit at de rike må betale mer i skatt, fordi lakseselskapene har gigantiske fortjenester. Men problemet er at opplevelsen der ute er at veldig mange gründere og mindre selskaper også rammes. Det reagerer velgere fra borgerlig side på, som har besøkt Ap de siste årene. Tradisjonelle Høyre-Ap velgere liker entreprenørskap og heier på gründere.

PS: Fjeld hadde en fortid i Frp fra 1984 til 1993, hvor han blant annet var nestleder i Frps ungdomsorganisasjon FpU mellom 1990 og 1992.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no