PIZZA-KAMERATENE: Ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes, ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove og ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, på besøk hjemme hos byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg. Foto: Frode Hansen

Pizzamiddag skal sikre borgerlige storbyer

BISLETT (VG) Høyre-toppene i storbyene tipper egne sjanser til å vinne valget til høsten: Bergen: 100 prosent. Oslo 50 prosent. Trondheim 50 prosent. Stavanger: 52,7 prosent.

– Du verden, er det du som har laget disse pizzaene her?

Bergen Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove (36), er imponert over maten som havner på bordet under den spesielle middagen, som partiets byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg (48), disker opp med.

– Jeg var tidlig oppe i dag for å lage deigen, sier han, mens en pizza med skinke går den ene veien og en pikant med chorizo går andre veien – mens gjestene får vin, øl eller cola i glassene.

De er samlet for å legge felles strategi for hvordan de kan vinne kommunevalget 9. september. Tre av dem er foreløpig tapere: I Trondheim, Bergen og Oslo var det rødgrønt flertall på VGs lokalvalgsmåling i mars.

Bare partiets ordførerkandidat i Stavanger, John Petter Hernes (59), har et flertall bak seg fem måneder før valget.

Men det er jevnt i alle byene, så alt kan skje.

– Er det noen overbyggende hovedsaker dere skal bruke for å danke ut de rødgrønne?

De ser på hverandre:

Høyres satsing på læring i skolen og de rødgrønnes kamp mot alle private løsninger, sier Lae Solberg.

– Privat-allergi

Alle nikker.

– De rødgrønnes privat-allergi er ødeleggende for den balansen som er så viktig; mellom kommunale aktører, ideelle og private. Kombinasjonen gir en god dynamikk, som vi er sikker på at folk setter pris på. Løsningen er i hvert fall ikke å rekommunalisere alt med tvang, slik at nye private barnehager blir stående tomme, fortsetter han.

– Vi vil kjøre på at den beste løsningen er å slippe til de som har de beste ideene. Med bare kommunalt tilbud, er det ingen konkurranse og da får innbyggerne dårligere og dyrere tjenester, sier Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift (56) og legger til:

– Problemet er ikke at det er for mange private: I Trondheim utføres bare syv prosent av helse og velferdstjenestene av private selskaper.

– Ikke puggeskole

Skolen er den andre fellesnevneren de har funnet:

– Fritt skolevalg er under press og veldig viktig for elevene. Jeg tror både ungdom og foreldre ser verdien i at den friheten har vært motiverende, sier Lae Solberg.

– I Trondheim har vi det ikke, men vi håper å vinne frem med det, sier Skjøtskift.

Les hvordan Ap skal vinne valget

– Lekser er et annet sentralt skoletema. Det blir fremstilt som om Høyre vil ha puggeskole. Det er bare tull, sier Harald Victor Hove fra Bergen.

– Ap-landsmøtet vernet også om lekser?

– Vi vil ha mer vekt på læring, mestring og trivsel – det er den viktige rammen både for dem som sliter og de som lettere fikser det. Lekser og undervisning i basisfagene er viktig, sier Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum; som vertskap for middagen får Oslo får stille med to rundt bordet.

– En god skole og god undervisning er den største utjevningsmotoren vi har, sier Hernes.

Bom, bom

Like stor glede er det ikke når vi tar opp elefanten i rommet – eller bilen i rommet:

Både i Stavanger og Bergen er bompenge-aksjonist-partiene blitt en maktfaktor, som kan havne på vippen.

– Hva skal dere gjøre for å tekkes bompenge-motstanderne?

– Vi vil stå på det vi har gjort; vi mener det er viktig å bygge veier, tunneler og infrastruktur for fremtiden og brukerne av veiene må ta sin del av kostnadene gjennom bompenger. Men vi tar hensyn til de som er spesielt utsatt; de som er avhengige av å levere i barnehage og skole. Vi går inn for at de skal ha reduserte satser, sier Hernes.

– Tror du det holder; motstanden er heftig?

VIN, ØL OG COLA: Ordførerkandidat i Stavanger, John Peter Hernes, ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, byrådslederkandidat i Bergen, Harald Victor Hove, ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, og byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, hadde litt ulikt i glasset til pizzaen. Foto: Frode Hansen

– Vi tror at folk flest ser at det er bra å redusere biltrafikken i byen vår. Grepene hittil har ført til mindre biltrafikk, 200 000 flere avganger med buss og mange flere som sykler, sier Hernes.

Siste: Bompengemotstanden sprer seg til Østlandet

– Vi kan ikke konkurrere med bompenge-partiene. Klimaregnskapet vil ikke gå opp hvis de får viljen sin. Vi forsvarer den ytre bomringen i Bergen, men foreslår å halvere antallet makspasseringer for familier med barn, blant annet av hensyn til foreldre som skal kjøre barn til trening, barnehage og skole, sier Hove.

Bergen ser til Oslo

Han sier Bergen ikke har hatt færre innbyggere i sentrum siden 1950-tallet.

– Vi har de siste tiårene opplevd en bilbasert utvikling med store kjøpesentre utenfor Bergen, hvor nabokommunene har opplevd stor befolkningsvekst. Bilen er i dag og i fremtiden mer en personlig frihet. Det krever en annen type infrastruktur, hvor vi går mer i retning av hva dere har fått til her i Oslo, hvor bilen ikke lenger i så stor grad dominerer bybildet. Havnen ut av sentrum er viktig. Der har vi mye å lære av Bjørvika, sier Hove og legger til:

– Sentrum av Bergen består av stadig flere hybler og studenter. Vi må dit hvor folk vil bo i sentrum. Det må være lys i vinduene.

– Eiendomsskatt også et flertall av Høyre-styrte kommuner har det?

Det blir litt stille nå. Frps kjør om å fjerne eiendomsskatten, kan de ikke matche.

– Summen av kommunale avgifter skal være lavest mulig. Stavanger har blant de laveste kommunale avgiftene i landet, sier Hernes.

Selvtillit i Bergen

– Vi har de høyeste kommunale avgiftene blant storbyene og måtte gjeninnføre eiendomsskatt, som nå er oppe i 1,1 milliarder kroner. Det er en utfordring å kutte, blant annet på grunn av eldrebølgen, men Bergen Høyres mål er å halvere eiendomsskatten i løpet av de fire neste årene, sier Hove.

– Vi vil stoppe økningene i Trondheim og ta nivået noe ned i løpet av neste fireårsperiode, sier Skjøtskift.

– Oslo kommune går med så store overskudd at vi vil avvikle eiendomsskatten på bolig de neste fire årene, sier Lae Solberg.

Teksten fortsetter under denne grafikken av Oslos overskudd:

Oslos overskudd Foto: Tom Byermoen

Hva er sannsynligheten for at du leder din by etter 9. september?

– 100 prosent, sier Bergen-Hove selvsikkert.

– 50 prosent; enten så er jeg byrådsleder, eller så er jeg ikke, sier Oslo-Solberg.

– 50 prosent, sier Trondheim-Skjøtskift.

– 52,7 prosent, sier Stavanger-Hernes.

Samlet gir det en realist – Hernes som gjenspeiler de siste målingene, to optimister i Oslo og Trondheim og en – bergenser fra Høyre.

Krisehjelp til Frp?

Akkurat nå er situasjonen i vår slik; basert på VGs lokalvalgsbarometer fra mars:

I Trondheim ligger Høyre an til å gjøre et meget godt valg, opp seks prosentpoeng siden 2015-valget, til 26 prosent. I Trondheim styrer Ap i dag gjennom en bred koalisjon som omfatter regjeringspartiene KrF, Venstre og Sp, som kan endre seg.

Men selv om Ap faller dramatisk fra 41,5 til 28, 2 prosent, så er det rødgrønt flertall i trønder-hovedstaden, fordi Rødt og SV stiger kraftig. Det flertallet inkluderer De grønne og et Senterparti som ennå ikke har bestemt seg.

I Høyre-styrte Stavanger er det også relativt jevnt mellom blokkene. Der har den tradisjonelle venstre-blokken og MDG 31 mandater, mens høyre-blokken har 34 mandater. 

I Bergen har ingen av blokkene flertall og Folkeaksjonen nei til mer bompenger er på vippen. Men det har skjedd et ekstremt skifte, hvor Ap har falt med 14,3 prosentpoeng til 23,5 prosent, mens Høyre har steget med 7,2 prosent til 29,3.

I Oslo er det fortsatt rødgrønt flertall, i hovedsak fordi Rødt, SV og De grønne samlet når nesten 30 prosent. Ap har 24,2.
I Opinions siste måling for Dagsavisen 9. april når Frp katastrofale tre prosent i Oslo, og den borgerlige blokken bare 44,9 prosent. 

– Solberg: Må dere yte krisehjelp til Frp i Oslo?

– Frp går til valg på sitt program, vi på vårt. I saker vi står sammen om opplever jeg stor interesse for at vi på borgerlig side gjør felles front for å synliggjøre at Oslo trenger et nytt byråd.

PS: De flottet seg ikke med dyre viner: Rødvinen var en Meinklang til 144 kroner på Polet.

Her er viktige saker de fire trekker frem for sin storby og tilsvar fra Ap:

Bergen

Harald Victor Hove

Hovedsak 1: Valgfrihet i eldreomsorgen

– Det viktigste er at du som innbygger opplever trygghet og forutsigbarhet, ikke hvem som gir deg den tryggheten. Offentlige og private aktører må samarbeide om omsorgstilbudet, sier Hove.


Hovedsak 2: – Bergen skal være en by du har råd til å bo i

Ap er opptatt av å lete etter grunner til å si nei i stedet for å si ja til kreative planer og private initiativ fra innbyggere og utbyggere som vil bygge en levende by. Saksbehandlingstiden har doblet seg på tre år og barnefamiliene flytter til omegnskommunene. Høyre vil redusere eiendomsskatten og gi reduksjon i bomringen til familier med barn. 


Hovedsak 3: Kunnskap i skolen

– Bergensskolen skal bli best i landet. Frafall i skolen er et økende problem, og tiltak må iverksettes tidlig. Vi foreslår egen fraværsgrense i grunnskolen og midler til tidlig innsats i levekårsutsatte skoleområder. Skolemat er bra, men kunnskap er bedre. Vi prioriterer flere lærere, tidlig innsats og strengere regler for mobilbruk i skolen.

Aps svar:

Byrådslederkandidat Roger Valhammer:

– Høyre tillot uhemmet vekst i bilbaserte utbygginger i bydelene. Vi holder på å snu den utviklingen. Bilkøene går ned, byluften er renere og vi tilrettelegger for ny bydel på Dokken der familiene skal kunne bo. Og: – Høyre vil trenge bompengepartiet for å kunne styre. Det betyr lengre bilkøer og mer forurensing.

Oslo

Eirik Lae Solberg og Saida Begum

Hovedsak 1: Skole

– Vi må ha høyere ambisjoner for ungdomsskole og videregående. Knapt halvparten i Oslo er fornøyd med ungdomsskolen. Det er en nedgang på 11 prosent siden Høyre styrte i 2014. Vi må vi ta inn over oss at elever er ulike og lærer på ulike måter, sier Solberg.

– Det betyr mer variert undervisning, økt praksisretting og bedre vurdering, sier hun.

Hovedsak 2: Klima og kollektivtrafikk

– Klimatiltakene må virke; det store grepet kommunen kan gjøre er å tilby miljøvennlig transport. Høyre har foreslått å utvide T-banenettet til nye deler av byen, for å gjøre T-banen mer attraktiv enn bilen for flere.

Hovedsak 3. Omsorg og barnehager

– Private bedrifter er ofte flinkere til å utvikle nye ideer og utfordre eksisterende måter å drive omsorgstjenester på. Dette er verdifull kunnskap som kommunen trenger. Tjenestene til innbyggerne blir bedre hvis det offentlige og det private samarbeider og lærer av hverandre.

Ordfører Raymond Johansen svarer for Ap.

– Jeg tror folk er fornøyde med hva som skjer i Oslo. Jeg tror ikke folk ønsker ny runde med privatisering av søppelinnhentingen, nye barnehagekøer og gjeninnføring av stoppeklokker i eldreomsorgen. Byen går i riktig retning, men vi har mye ugjort. Hver fjerde ettåring i Oslo går ikke i barnehage, og gratis kjernetid i barnehage for alle ettåringer er våre viktigste løfter. 

Stavanger 

John Peter Hernes 

Hovedsak 1: Nye jobber

– Den viktigste jobben er å sikre at byen er interessant for ungdom å bo i: Vi må skape nye godt betalte arbeidsplasser i nye næringer ved siden av olje og gass. Vi vil gjøre byen attraktiv for bedrifter og etablerere; hjelpe med kontorlokaler, gründerstøtte, tilgang på boliger og garantier for egenkapitalkrav for ungdom som vil kjøpe sitt eget sted å bo.

Hovedsak 2: Grønn by

– Byen må være grønnere. Derfor vil vi plante mange hundre tusen nye trær og andre arter som gir en grønnere og kjekkere by. Og vi investerer massivt i en by som blir klimanøytral – og på en måte som gjør at folks hverdag skal bli enklere.

Hovedsak 3: 

Barnehage og skole

– Vi vet ikke hva fremtidens hovednæringer vil være, men vi vet at barna våre må få den beste mulige starten på livet vi kan gi dem. Derfor vil vi vri enda mer ressurser over til barnehage og skole.

Kommunalråd og varaordførerkandidat Dag Mossige svarer for Ap:

– Høyre har styrt byen i 24 år og det de sier om satsing på næringsliv og skole har liten troverdighet. Spesielt ikke på skole, hvor flere skoler nettopp har slått alarm om økonomien – og det måtte ekstrabevilges 15 millioner kroner. Skolen i Stavanger har vært underfinansiert i mange år og det vil vi gjøre noe med.

Trondheim

Ingrid Skjøtskift 

Hovedsak 1: Kunnskapsby nummer en

– Vi skal gjøre Trondheim til kunnskapsby nummer en i Norge. Da må vi heve ambisjonene for skolen, midt på treet er ikke godt nok. Vi kan skape Norges beste skole. Da må vi satse på kvalitet, kunnskap og kompetanse.

Hovedsak 2: Klimaby

– Kunnskapsmiljøene gir Trondheim unike muligheter for å utvikle en moderne, klima- og miljøvennlig by. Det må vi utnytte for å utvikle moderne transport og bygge en tettere og mer urban by. Vi vil være en garantist for å hindre sløseri som driver bompengene i været.

Hovedsak 3. Byutvikling

– En byutvikling vi kan være stolt av. Fortetting med omtanke for nabolag, vitalisere Midtbyen, slutte å gjøre tabber som skader byen. sier Skjøtskift.

Politisk rådgiver, Anne Sophie Hunstad, for Trondheim-ordfører Rita Ottervik svarer slik:

– Høyre ikke har noen plan for hvordan Trondheim skal bli mer klimavennlig og skolen bedre. Skjøtskift sier heller ikke noe om hvordan vi skal finansiere barnehager, skole og eldreomsorgen uten eiendomsskatt. Det er heller ikke aktuelt å sette mormor ut på anbud for å sende overskuddene til internasjonale selskaper.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder