REAGERER: Gisle Bruknapp i Veteranfrobundet SIOPS Foto: Veteranforbundet SIOPS

Krigsveteraner frykter erstatnings-avslag: – Et slag i trynet

Flere veteraner som sliter psykisk etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner får erstatnings-avslag på grunn av foreldelse, noe som ikke var tilfellet før, ifølge Veteranforbundet. Forsvarsministeren lover en gjennomgang av ordningen.

– For de som har gått en lang prosess med å erkjenne at man har noen utfordringer er det som et slag i trynet, og etter vår mening et brudd med hele intensjonen til ordningen, sier Gisle Bruknapp i Veteranfrobundet SIOPS (skadet i internasjonale operasjoner) til VG.

les også

Afghanistan-veteran om angsten: Slik er livet etter krigen

Pluss content

Det finnes en spesiell ordning for de som har fått psykiske skader etter militære operasjoner i utlandet (se faktaboks under). Veteranforbundet SIOPS er svært urolige etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger fra veteraner om endret og strengere praksis etter 2016.

– Det har vært en gradvis økning i bruken av foreldelse i disse sakene. Det baserer vi på tilbakemeldinger fra advokater som representerer veteranene.

les også

Jagerflyger Marianne (49): Tilbake i F-16 etter hjernesvulst

Pluss content

Har kontaktet Forsvarsdepartementet

SIOPS har meldt sin bekymring til Forsvarsdepartementet, blant annet i et brev fra 2018 der de viser til eksempler på muntlige og skriftlige forsikringer om at foreldelse ikke skal bli brukt som grunn for avslag der andre vilkår for å få erstatning er oppfylt.

– For nesten alle de vi er i kontakt med er dette problemer som kommer snikende over tid. Det er vanskelig å erkjenne, og det er vanskelig å fastsette akkurat hva som er årsaken. Når man da går til steget å melde skade inn få rettighetene man har krav på, og blir møtt med foreldelse som grunn for avslag, opplever veteranene å ikke bli trodd, sier Bruknapp.

Han forteller at SIOPS har bedt om retningslinjer for bruken av foreldelse fra Forsvarsdepartementet i flere år uten at de har fått det.

les også

Kristin Solberg: Fikk sjelen min banket opp

Pluss content

Krevde svar fra forsvarsministeren

Saken fikk Rødt-leder Bjørnar Moxnes til konfrontere Frank Bakke-Jensen (H) i et skriftlig spørsmål, der han spør han om forsikringene gitt til SIOPS om at foreldelse ikke skal brukes som avvisningsgrunnlag ikke lenger er gyldige.

les også

Jakten på Syrias verste krigsforbrytere

Pluss content

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Tore Kristiansen

– Forsvarsdepartementet er kjent med at det har oppstått noen uklarheter i praktiseringen av foreldelsesbestemmelsene ved krav om psykiske belastningsskader. Departementet har ikke laget noen overordnede retningslinjer om hvordan dette skal praktiseres per nå, skriver Bakke-Jensen i en e-post til VG.

I eposten, og i sitt svar til Moxnes, skriver Bakke-Jenssen at det ble bestemt at erstatningskrav kunne fremmes uten uten hensyn til foreldelse da ordningen ble innført i 2010, for en periode på inntil tre år. Etter dette, gjelder de vanlige reglene om foreldelse.

Han skriver at de rettslige sidene om foreldelsesingigelser må vurderes nærmere. I tillegg svarer han at departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå igjennom og vurdere erstatnings- og kompenasjonsordningene for veteraner.

Han understreker at psykiske skader ikke er like synlige som fysiske skader, og at foreldelsesfristen ikke alltid løper fra man tjenestegjorde, men fra når man ble eller burde blitt klar over skaden.

les også

Styrker sikkerheten for norske soldater i Irak

FÅR KRITIKK: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Helge Mikalsen

– Vi er utålmodige

Veteranforbundet SIOPS stusser over at det enda ikke er laget noen retningslinjer, selv om Bruknapp mener det er bra forsvarsministeren skal gå igjennom regelverket.

– Vi er utålmodige - dette skaper mye unødvendig uro og bekymring, i alle fall når forsvarsdepartementet selv ser at det har vært noen uklare saker. Da blir det ikke akkurat likebehandling heller.

les også

Kan koste 14 mrd: Trolig dyrere å reparere KNM «Helge Ingstad» enn å kjøpe ny fregatt

– Svik

Rødt-leder Moxnes er imidlertid ikke fornøyd med forsvarsministerens svar i det hele tatt, og kaller det et «svik mot veteranene» for å spare penger.

– Forsvarsministeren har ført kvinner og menn som har tjenestegjort for Norge bak lyset, skriver han.

– Forsvarsdepartementet har både muntlig og skriftlig gitt veteranene en forsikring om at foreldelse ikke skal brukes for å nekte erstatning til veteraner med psykiske skader, som ellers oppfyller kriteriene.

Bakke-Jensen svarer imidlertid at Statens pensjonskasse har bekreftet til departementet at de ikke har avstått krav utelukkende på grunn av foreldelse.

– Jeg er helt trygg på at det politiske arbeidet jeg har nedlagt for veteranene ikke på noe vis kan beskrives som et svik, svarer han, og viser til at departementet har satt ned utvalget som skal gjennomgå erstatningsordningene.

– Det er viktig at våre veteraner ivaretas på en god måte, men det må skje i tråd med det regelverket og de forutsetningene som Stortinget har lagt til grunn for de ordningene som ivaretar våre veteraner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder