FIKK SKATTE-GARANTI: Nikolai Tangen skal ha fått et løfte fra norske myndigheter om å slippe skatt i Norge for hans kapitalinntekter mellom AKO Capital og AKO-stiftelsen i Storbritannia. Her sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen (til venstre) på pressekonferansen torsdag. Foto: Krister Sørbø

Oljefond-sjefen: Slipper norsk skatt på milliardutbytte

Avtalen med Norges Bank sikrer at Nicolai Tangens veldedige stiftelse kan motta 2,4 milliarder kroner i året, ifølge en utredning han selv har bestilt. Skatteetaten har gitt Tangen en bindende uttalelse om at disse pengene ikke beskattes i Norge.

 • Alf Bjarne Johnsen
 • Eiliv Frich Flydal
 • Bjørn Haugan
 • Eirik Mosveen
 • Krister Sørbø (foto)

Spørsmålet om skatteplikt i Norge av inntekter fra AKO Capital har vært oppe i flere runder i ansettelsen.

I dokumentene som Norges Bank sendte til representantskapet, fremgikk det at Tangen hadde fortalt sin britiske advokat at det ville bli veldig krevende å ta jobben som Oljefondets sjef, hvis han måtte skatte til Norge av alle inntektene fra AKO Capital.

Men 13. mars retter Norges Bank et skriftlig spørsmål til Tangen om skattekravet hans er frafalt. Da svarte Tangen:

«Ja, jeg vil akseptere jobben uansett utfallet av skatteavgjørelsen. Med glede!» skriver Tangen.

Nå ligger det likevel an til at Tangen ikke skal skatte av utbytte fra AKO Capital mens han er Oljefond-sjef. En norsk utbytteskatt på inntektene fra AKO-eierskapet, kunne beløpet seg til flere hundre millioner kroner årlig.

Til sammenligning er den avtalte årlige lønnen Tangen får som oljefond-sjef, og som han skal skatte av i Norge, på 6,65 millioner kroner.

Nektet å selge

Det var aldri aktuelt for den nye sjefen i Oljefondet å oppgi sitt eierskap i AKO Capital, hedgefondet Nicolai Tangen selv har bygget opp, og som har lagt grunnen for hans store formue.

Det bekreftet Tangen selv på Norges Banks pressekonferanse torsdag, da arbeidsavtalen ble offentliggjort:

– Det har vært et premiss hele tiden at jeg skulle fortsette å være investert, sa Tangen.

AKO Capital forvalter rundt 180 milliarder kroner på vegne av enkeltpersoner og institusjoner fra hele verden.

les også

Skatteparadis-kritikk mot Norges Bank

Tangen og Norges Bank måtte finne en løsning som sikret at Tangen og hans eierandel i AKO Capital skiller lag, så lenge han er sjef for Oljefondet:

Tangens eierandel skal reduseres fra 69 prosent til 43 prosent. Eierskapet skal forvaltes av et nyopprettet britisk selskap som skal bestyres av en uavhengig mellommann, advokat Erik Keiserud, som Tangen ikke får lov å ha kontakt med.

Forvaltningen skal skje «uten Tangens kunnskap, innsikt eller instruksjon», skriver advokat Stian Berger Røsland i advokatfirmaet Selmer, i en ekstern vurdering av avtalen mellom Tangen og Norges Bank, som VG har fått tilgang til.

les også

Tangen: – Jeg vil kun ha én hatt, og det er oljefondshatten

Går direkte til stiftelsen

Arbeidsavtalen forutsetter at inntektene fra hans eierskap i AKO Capital skal gå uavkortet til den veldedige stiftelsen AKO Foundation, som Tangen og hans kone Katja Tangen opprettet i 2013.

«Vi har fått anslått at dette under åremålet vil kunne beløpe seg til GBP 200 millioner per år, avhengig av resultatene i AKO Capital», skriver advokatfirmaet Selmer i sin uttalelse, som Nikolai Tangen har gitt VG innsyn i.

200 millioner britiske pund tilsvarer 2,4 milliarder kroner i årlig inntekt for AKO-stiftelsen, med dagens valutakurs.

AKO Trust, det nåværende eierselskapet, skal oppløses før Tangen tiltrer sin nye stilling. Da får AKO-stiftelsen ytterligere 100 millioner britiske pund tilført, ifølge dokumenter Norges Bank har offentliggjort.

Norges Banks hovedstyre har gitt Tangen en fem-årig åremålskontrakt. Slår anslaget til, vil AKO-stiftelsen kunne motta totalt mer enn 13 milliarder kroner i de fem årene Tangen er sjef for Oljefondet.

«Alle midler i AKO-stiftelsen i dag er investert i AKO-fondene. AKO-fondene krever ikke AKO-stiftelsen for gebyr for forvaltningen», skriver Selmer.

les også

Enige om avtale – Nicolai Tangen får beholde eierinteresser i AKO

les også

Tangen brukte omstridt skattehull: Fikk skattefritak på inntekter i utlandet

Forhåndsuttalelse

På pressekonferansen torsdag bekreftet både Tangen og Norges Bank-sjef Øystein Olsen at Tangen har fått en bindende forhåndsuttalelse fra norske skattemyndigheter: Den skal fastslå at utbyttet fra AKO Capital, som doneres til AKO Foundation, ikke er skattepliktig i Norge.

VG ba Tangen om å anslå hvor store beløp dette kan bli i spart skatt:

– Det vet man jo ikke, for man vet ikke hva selskapet tjener. Dette er ikke penger som går i lommen min. Du fremstiller det som at denne skatten er noe jeg da får i min lomme. Som jeg sa tidligere i dag, hvis målet ditt er å bli rik, så er det ikke noe god idé å starte med å gi bort alle pengene dine, svarte Tangen.

les også

Sp om Oljefond-ansettelsen: – Vil ikke bidra til trygghet og ro

Skatte-usikkerhet

Øystein Olsen bekrefter også overfor VG at dette var noe som måtte avklares i ansettelsesprosessen:

– Helt fra starten av, dette kan vi dokumentere skriftlig, så var vi klar over at der var usikkerhet i forhold til skattlegging av den inntekten, om den skulle skattlegges i Norge eller i Storbritannia. Nicolai har vært helt klar på, hele tiden, at uansett om den alternativt hadde kommet til å skattlegges i Norge, så hadde ikke det noen betydning for at han tar jobben, sier sentralbanksjefen.

Tangen presiserer:

– Helt i begynnelsen, da vi ikke hadde fått forhåndsuttalelsen, så var jeg usikker. Men så sa jeg at jeg skulle ta jobben uansett hva skattekonsekvensen ble, sier Tangen.

Britisk skattefritak

Ifølge årsberetningen for 2019 fra AKO Foundation er stiftelsen også fritatt for skatt fordi alle inntekter er gaver, og alle fondets utbetalinger går til veldedige formål.

Siden starten i 2014 har AKO-stiftelsen mottatt 300 millioner britiske pund, og delt ut 100 millioner pund til ulike formål. Stiftelsen står blant annet bak Tangens kunstgave til Sørlandets Kunstmuseum i Kristiansand.

Tangen og hans ektefelle går nå ut av stiftelsens styre, men hans nære venn, filosof og PRIO-medarbeider Henrik Syse, kan fortsette i styret.

«Med åpenhet, innsyn og klare tildelingskriterier for AKO-stiftelsen er det ikke ansett som nødvendig at stiftelsens styremedlemmer skal være uavhengige av Tangen. Det er forståelig at Tangen ønsker å ha personer i styret som deler hans grunnverdier slik det kommer til uttrykk i tildelingsmandatet», skriver advokatfirmaet Selmer i sin vurdering.

Mer om

 1. Oljefondet
 2. Nicolai Tangen
 3. Norges Bank
 4. Øystein Olsen
 5. Skatteetaten

Flere artikler

 1. Nye dokumenter: Derfor slipper Oljefond-Tangen norsk skatt på britisk formue

 2. Tangens nærstående overtar når han «bryter alle bånd»

 3. Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i Ako Capital: – Aldri vært i nærheten av å trekke meg

 4. Finansdepartementet ba om skatteavklaring for Tangen

 5. Slik har Norges Bank trosset Stortingets tilsynsorgan

Fra andre aviser

 1. Tangen slipper skatt på milliardinntektene: – De pengene går aldri innom Norge

  Bergens Tidende
 2. Derfor slipper Tangen norsk skatt på AKO-inntektene

  Bergens Tidende
 3. Den påtroppende oljefondsjefen får fortsatt ha eierskap i hedgefond

  Bergens Tidende
 4. Slik skal Tangen «kutte» båndene

  Aftenposten
 5. Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

  Bergens Tidende
 6. Nicolai Tangens kontrakt som ny oljefondssjef lagt frem. Slik vil Norges Bank løse interessekonflikter.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no